41 709 antall prosjekter

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Governance of Marine Litter in the Arctic (GOMPLAR). Comparing international governance and legal frameworks to inform Arctic governance

En internasjonal forskningsgruppe fra forskningsinstitusjoner i Norge, Sør-Korea, og Kina sammenligner styrings- og forvaltningsregimer sentralt for å regulere marin forsøpling i to regioner: nordøstlige Atlanterhav og nordvestlige Stillehav. Elementer i juridiske og politiske regimer fra konvens...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic ecosystem impact assessment of oil in ice under climate change

Klimaendringer gir redusert isdekke i Arktis og åpner opp sårbare Arktiske områder og økosystem for olje- og gassutvinning, samt nye potensielle transportruter. Petroleumsutvinning kan medføre uhellsutslipp av olje og er derfor strengt regulert av myndighetene. Selskaper som ønsker lisenser må få...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Multi-scale Sea Ice Code

Det arktiske havisen er ikke en sammenhengende strekning med uberørt is, men krysset av skrugarder og åpne sprekker. Disse er resultatene av isens konstante bevegelse, drevet av vind og havstrømmer. Mens skrugarder kan være 100 m brede og åpningene flere kilometer brede, kan begge være mye lengre...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Hydro-Geochemical Dynamics of the Drainage System of a Land-Based Surging Glacier

Nutrients and organic matter supplied by glacial outflows are substantial terrestrial influences on downstream fjord ecosystems. Acquisition of nutrients by glacial runoff is largely dependent on the volume and flowpath of discharge through the glacial system and moraines. However, rapid, climate...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Fjordic Freshwater Fluxes: Impacts on circulation and marine ecosystems

Two major climatic changes are occurring in Svalbard: the increasing Atlantification (Polyakov et al 2017) of the coasts, and the retreat of its glaciers (Luckman et al 2015). The contact zone between these climatically sensitive domains (glaciers and oceans) presents a uniquely challenging envir...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Impact of local PFAS sources on the ecosystem near Ny-Ålesund

Historically there has been a main research focus on long-range transport of contaminants to northern latitudes. However, human presence in the Arctic has resulted in a considerable environmental impact through local sources. This comprises historic mining activities, landfilling of waste as well...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Workshop on sea ice deformation in physics and engineering

Havisens dynamikk og deformasjon er viktig for miljøet i polare områder. Deformasjon er drevet av vind og havstrømmer og er avhengig av isens egenskaper og prosesser på forskjellige skalaer: mikroskala, skala av isflak og skrugarder, større skalaer hvor isens mekanikk er koblet til vind og havet...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Risk governance of climate-related systemic risk in the Arctic

Forståelse for og tilpasninger til klimaendringer er en av de største pågående utfordringene samfunnet står ovenfor. Hovedhensikten med ArctRisk prosjektet er å utvikle kunnskap og verktøy for å forstå og håndtere effekter av klimaendringer på samfunnets evne til å beskytte borgeres liv og helse ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Future Arctic livelihoods and biodiversity in a changing climate

De siste årene har Arktis opplevd eksepsjonell nedgang i havis og stadig mer uforutsigbart vær på land. Disse store endringene undergraver etablerte mønstre for jakt, fiske, høsting og reindrift i urfolkssamfunn og lokalsamfunn i spredt befolkede områder. Disse endringene skjer i sammenheng med ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic marine mammals in a time of climate change: a Kongsfjorden Case Study ("ARK" – ARktiske Klima forandringer Konsekvenser)

Minkende sjøis samt smelting/tilbaketrekning av tidevannsbreer (breer som har front ute i sjøen) er tydelige tegn på endringer i Arktiske områder som følge av global oppvarming. Reduksjonen i begge disse fysiske særtrekkene i Arktiske marine økosystemer skjer raskere i det nordlige Barentshavet e...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Polar Climate and Cultural Heritage – Preservation and Restoration Management

Arktisk kulturarv presenterer svært verdifull historisk informasjon. Kulturarv kan også være en drivkraft for bærekraftig utvikling av arktiske samfunn via positive effekter på samfunnsmessige, økologiske og økonomiske domener. Imidlertid brytes arktisk kulturarv naturlig nok ned med tiden. Dette...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bio-essential and toxic elements transformation and transport in the Arctic under pressure of Siberian Continental Shelf permafrost thawing

BEST-Siberian har som mål å frembringe data og kunnskap om miljømessige og økologiske risiki grunnet økende mobilitet og transformasjon av bio-essensielle og giftige sporstoffer, slik som jern og kvikksølv, på den sibiriske kontinentalsokkelen når permafrosten tiner. I løpet av det første året av...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climate change in Russia’s Arctic: Perceptions, response, implications

I Russland betraktes landets arktiske sone som en hjørnesten i landets økonomiske fremtid. Samtidig er regionen utsatt for store klimautfordringer. Russiske forskere har lenge observert klimaendringer. Det har vært lite faglig uenighet om at endringer faktisk skjer, men lenge var det ikke en saml...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Deterioration and decay of wooden cultural heritage in Arctic and Alpine environments

Vår kulturarv i tre på Svalbard og i alpine områder på fastlands-Norge ligger i sårbare økosystemer som er påvirket av klimaendringer i tillegg til økt menneskelig påvirkning og endringer i arealbruk. FNs bærekraftsmål understreker viktigheten av å styrke arbeidet med å beskytte og ivareta verden...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Identification and mapping of marine microplastics and macroalgae

This project has two focus areas. The first focus of this project is marine water and sediments. We will sample regions of the fjord with differing freshwater inputs with MS Teisten to assess the contribution of freshwater to MP pollution. We will sample marine sediments from Kongsforfe to assess...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ground penetrating radar and 3D model acquisition of the Wilhelmøya Subgroup in Eastern Spitsbergen

This project is intended to expand the usage of outcrop digitalisation techniques to compliment contemporary field studies. The acquisition of a GPR survey of the Wilhelmøya Subgroup at Friedrichfjellet in Agardhdalen, will result in a 1.5 km2 state-of-the-art 3D GPR dataset that can be integrate...

Tildelt: kr 70 148

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

NEAR-SURFACE GEOPHYSICS FOR GEOHAZARD AND BEDROCK DETECTION IN PERMAFROST ENVIRONMENTS (RiS-ID 11564)

The project will address two major challenges in Arctic geotechnics/geoscience: (1) determining the soil-cover thickness in permafrost areas with sedimentary bedrock, and (2) identifying overpressure brine pockets within saline permafrost soils. Both issues are relevant in Svalbard where the foun...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Fieldwork to enable a multi-scale-multi-method analysis of mechanisms causing ice acceleration

Transfer of land-based ice masses into the oceans is a strong contributor to ongoing sea level rise; both, melt-water runoff, as well as ice discharge into the oceans are expected to increase with continued climate warming. Dynamic instabilities allow for larger, more rapid ice mass loss than sur...

Tildelt: kr 80 389

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Spatial and temporal dynamics of biogeochemical cycling in Svalbard snowpacks

Snow covers up to 50% of land during the boreal winter and is an interface that modulates energy and mass exchange between the land, the atmosphere and the cryosphere (e.g., glaciers). Snow and the underlying ice and soil, host complex microbial communities and act as a dynamic multiphase reactor...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

3D modelling and interpretation of channels in the Aspelintoppen Formation, Spitsbergen, Svalbard, a facies analysis

This master thesis project aims to create further detailed information of Aspelintoppen Formation, the youngest formation in the Central Tertiary Basin on Spitsbergen, Svalbard, a foreland basin created during the West Spitsbergen Orogeny. The formation is little understood so far, as underlying ...

Tildelt: kr 25 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Understanding cryoturbation through Svalbard karst caves, RiS ID 11364

Cryoturbation is one of the most important processes in the Arctic carbon cycle, however, it remains poorly understood until today. Karst caves are favourable locations for patterned ground, which forms due to processes related to cryoturbation. Stable walls, absence of snow and absence of trampl...

Tildelt: kr 43 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Glacial Loss and Methane Release from Catchments near Kongsfjorden

Vast amounts of methane, a potent greenhouse gas (GHG), are stored in subsurface sediments in the Arctic. The estimated size of these reservoirs varies greatly between studies, but it is widely agreed that a release of even a small fraction could contribute significantly to global GHG concentrati...

Tildelt: kr 90 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Dynamics of glacial channels, RiS ID 11423

The project has the goal to investigate the dynamics of glacial channels with sensing drifters with the long-term goal of mapping geometry and physical conditions of subglacial environments. Three different prototype drifter platforms will be used to measure water flow inside supraglacial, englac...

Tildelt: kr 73 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Groundwater in a changing Arctic

Thawing of ancient permafrost is creating new subsurface pathways for groundwater flow. This altered hydrologic cycle, in turn, influences how water, energy and solutes are transported in permafrost regions. The complex interplay of these changes, however, are not well understood because of a lac...

Tildelt: kr 57 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Neoglacial plateau ice cap behaviour in central Spitsbergen constrained by subglacially preserved vegetation

Concerns about ice retreat and warming climate are gaining importance and tentative modelling of the future is becoming essential. There is then a growing need for studying palaeo-analogues of existing ice bodies in order to better constrain models of future cryospheric response with real data. ...

Tildelt: kr 16 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Desmids as key indicators for environmental change Additional costs for existing grant DESKEY due to COVID-19

as DESKEY Phytoplankton is well studied in Europe and established as a good bioindicator because of its high sensitivity to environmental conditions and due to its short life cycle, the fast prolongation and the great variety in species and shapes. Desmids are a special group of phytoplankton whi...

Tildelt: kr 13 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Svalbard Sand Volcano (SvSV)

The UNIS CO2 Lab (http://co2-ccs.unis.no/) operates the Longyearbyen CO2 Lab (LYB CO2 Lab) in Svalbard. As part of this carbon capture and storage (CCS) pilot programme, several boreholes were drilled in Adventdalen to assess the targeted reservoir and caprock (Braathen et al., 2012; Olaussen et ...

Tildelt: kr 53 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Svalbard biodiversity hotspots: origin, current connectivity, and future importance as source of colonization and genetic diversity

Biodiversity hotspots or arctic oases provide an excellent study system for evolutionary responses to climate change. Such hotspots harbour rare thermophilic survivors from earlier warmer climatic conditions (Alsos et al. 2015) that potentially can expand again under future climate change. Hotspo...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Permafrost in steep slopes on Svalbard - an unknown hazard in the transition to a warmer climate?

Within her PhD project, Juditha Schmidt will investigate the thermal state of steep cliffs near Ny-Ålesund, using miniature loggers installed in the cliffs to measure temperatures. The temperatures are strongly influenced by the presence of snow, and are presumably very close to the thaw threshol...

Tildelt: kr 76 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Plastic ingestion by northern fulmars from Kongsfjorden

Plastic pollution is a major concern worldwide and the Arctic is no exception. Svalbard, and especially the Kongsfjorden area, is of high relevance because it receives both Arctic and Atlantic waters, the latter being expected to bring up plastics and the Kongsfjorden fauna is considered as an ea...

Tildelt: kr 91 030

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa