0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

The NTNU Lithium-Sulfur Battery

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

A new agent against multidrug resistant bacteria, simultaneously inhibiting the development of antibiotic resistance

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Digital Phonemetest

NTNU har utviklet en prototyp av en digital fonemtest (DiFonT) til kartlegging av språklydforstyrrelser hos barn. I dette kvalifiseringsprosjektet var målsettingene å utføre markedsundersøkelser for å bedre klarhet i markedsstørrelse, forretningsmodeller for tilsvarende tjenester og identifisere ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

AIMSES - Disruptive Health Monitoring of Electrical Machines

Den neste generasjonen av transportmidler er elektriske. Dette inkluderer elektriske fly, elektriske biler, hyperloop og elektriske ferger. Sikker drift av disse kjøretøyene er avgjørende. Tenk deg at du tar en tur med et elektrisk fly og plutselig slutter motoren å fungere. Hva kan skje? I verst...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

A novel method to improve treatment of type 1 diabetes

På verdensbasis er det mer enn 465 millioner mennesker som lever med diabetes, og om lag 10 % av disse har diabetes type 1 (DM1). Siden DM1 er en kronisk sykdom, utgjør det naturlig nok en stor byrde for pasienten og samtidig store kostnader for helsevesenet. Det brukes store ressurser på forskni...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Optibid - decision support software for intraday electricity trading

I løpet av det siste tiåret har kraftprodusenter i økende grad handlet nærmere leveringstidsounktet, i intradagmarkedene. Denne veksten vil fortsette enda raskere i årene som kommer, delvis drevet av tilstrømningen av variable fornybare kraftressurser, som vind og sol. Disse energikildene har imi...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Geothermal Driven Concrete Energy Pile Joints

Geotermisk energi er en velkjent og veletablert energikilde. Dessverre er den også per dags dato en underutnyttet energikilde, til tross for et enormt potensial. Det er estimert at mengden energi tilgjengelig innenfor 10 000 m av jordas overflate er opptil 50 000 ganger større enn alle verdens hy...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Alginate-based nanoparticle for targeted delivery of radionuclides (ALDERA)

Kreftbehandling involverer ulike behandlingsstrategier (kjemoterapi, kirurgi, strålebehandling og etter hvert målrettet strålebehandling). Målrettet strålebehandling eller radiofarmasøytisk terapi (RPT) er legemidler (radiofarmaka) som leverer stråling mere spesifikt til tumorøse lesjoner (svulst...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: AMCA - Automated Metal Cleanliness Analyzer

Dagens samfunn er bokstavelig talt bygd på et fundament av materialteknologi og materialproduksjon. For å få riktig materialegenskaper er kontroll av urenheter og mikrostruktur essensielt under produksjonen av materialene. Ved små avvik kan egenskapene endre seg kraftig, noe som kan resultere i k...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ColShield – Novel current collector enabling next generation Li-ion battery electrolytes

Da batterirommet i MF Ytterøyningen tok fyr og deretter eksploderte i fjor, ble det dannet store mengder svært giftige kjemikalier som utgjorde en trussel mot både mennesker og omgivelsene. Nåværende høyenergi Li-ion-batterier er basert på katodematerialer som inneholder kobolt. For neste generas...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel cardioprotective drug candidate

Utvikling av betennelsesdempende legemiddel (P7-peptid) til bruk ved hjerteinfarkt. Hjerteinfarkt er en av de mest fremtredende sykdommene innen hjerte og kar relatert sykdom. Hovedmålet med dette kvalifiseringsprosjektet var å gjennomføre en dyre-studie for å etablere bevis for at vårt nye kandi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MARC - a novel multi-purpose optical sensor

MARC er en nyutviklet optisk sensor som vesentlig øker dynamisk måleområde, det vil si at den øker forskjellen mellom maksimum og minimum verdier som kan måles sammenlignet med eksisterende teknologi, uten at det går ut over nøyaktigheten. Dette er oppnådd ved å bruke en unik kombinasjon av to fo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Fruit quality measurement device

I dette prosjektet presenteres en ny teknologi som muliggjør rask og ikke-destruktiv måling av kvalitetsegenskaper i frukt. Teknologien kan forbedre mulighetene til å tilby frukt av høy og konsistent kvalitet, og til å gjennomføre kvaliteskontroller med lavere kostnader og raskere responstid enn ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Bioactive encapsulated fresh, raw garlic extract

Det finnes mengder med hvitløksprodukter på markedet, men stort sett alle er basert på tørket hvitløk. Når hvitløken tørkes mister den sine gode, bioaktive egenskaper. Det har tre professorer ved NTNU i Trondheim gjort noe med. De har gjort det mulig å danne en emulsjon av det vandige, ferske...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time production planning and bidding for renewable energy producers

I prosjektet er det utviklet en prototype for programvare som utfører budgivning for produsenter av fornybar energi i sanntid. For tradisjonelle kraftverk, som som benytter fossilt brensel og vannkraft, kan operatører planlegge når og hvor mye de skal produsere. Variabel fornybar produksjon ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SiQua - Recycling of high purity silica and silicon resources from solar and semiconductor industry

SiQua-prosessen bidrar til å løse utfordringene i høyren kvarts-industrien knyttet til begrenset ressurstilgang og økende kvalitetskrav. Dette skyldes et sterkt voksende marked for kvartsglass til bruk i solcelle- og halvlederindustrien. SiQua-prosessen resirkulerer verdifulle avfallstrømmer av k...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: SentiSystems - the brains of autonomous operation

SentiSystems er spesielt nyttig for automatiske, ubemannede og autonome plattformer for kjøretøy som bevegelige roboter, droner og ubemannede undervanns- og overflatefartøyer. Eksempler på applikasjoner er dronebasert fotogrammetri og luftbåren 3D digital laserbasert kartlegging og modellering, r...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: NTNU COVID-19 test

Etter flere uker med intensiv testing av koronaviruset var St. Olavs hospital i ferd med å gå tom for testutstyr. For å hindre mangel på testmateriell, samt avhengighet av kommersielle aktører, gikk en tverrfaglig gruppe forskere fra NTNU sammen for å utvikle en egen testmetode for diagnostikk av...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: AMUT – a new anti-bacterial drug candidate with a potential to reduce antibiotic resistance development

Prof. Marit Otterlei og medarbeidere ved NTNU oppdaget en ny kandidat for antibiotika, et syntetisk cellepenetrerende peptid som viser antibakteriell aktivitet og angriper bakterier på en grunnleggende ny måte. Flere multiresistente (MDR) bakterier på WHO ESKAPE-listen er veldig følsomme for dett...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ViSiBeam - the Vital Signs Birth Monitor

ViSiBeam er et nytt overvåkingssystem for fostertilstand under fødselen. Den er basert på en oppfinnelse fra NTNU som gjør det mulig å bruke en liten og brukeruavhengig ultralydsonde med lav kostnad for kontinuerlig overvåking av blodstrøm i fosterets hjerne. ViSiBeam vil gjøre det mulig for leg...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

AiBA - Author Behavioural Analysis, to keep children safe online

Et tverrfaglig team av forskere og forretningsutviklere, med utspring fra Norwegian Biometric Laboratory ved NTNU, har utviklet en ny og nøyaktig teknologi som kan oppdage personer med uønsket adferd som feks cyber grooming, toxicity og falske profiler på internett. Løsningen er basert på maskin...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020-FINANSGRUPPEN - Kompetanse og infrastrukturmidler

De norske TTOene har siden lovendringen i 2003 opparbeidet seg mye erfaring innenfor en relativt ung bransje her i Norge. Erfaringsgrunnlaget og praksisen i de enkelte regionene har likevel utviklet seg forskjellig. Hovedformålet med prosjektet har vært å løfte teknologioverføringskontorenes (TTO...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Condilight

I 2017 ble 2 millioner pasienter behandlet ved norske sykehus, og av disse ble ca 10 800 pasienter rammet av postoperative infeksjoner. Mange av disse infeksjonene skyldes forhold i operasjonsstuen. Det å designe en operasjonsstue, med alt nødvendig innhold er en komplisert oppgave. Mange forhold...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Fast-X-press -rapid adaptable microbial protein production

Fast-X-press adresserer et behov innen industriell bioteknologi, nemlig rask oppnåelse av optimal proteinproduksjon i mikrobielle verter. Etterspørselen etter nye proteinprodukter til medisinsk og industriell bruk vokser raskt og det er et økende behov for nye og mer effektive systemer som mulig...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

aFerry - An integrated autonomy system for on-demand, all-electric and autonomous passenger ferries

Prosjektet aFerry har demonstrert en selvkjørende og ubemannet passasjerferje over kanalen i Trondheim på TRL7 og utviklet forretningsplanen for et nytt spin-off selskap. Dette er en stor milepæl i utviklingen av autonom passasjertransport på sjøen, en teknologi som vil være et viktig virkemiddel...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Graphchain - Graph is the new block, a fast alternative to Blockchain.

Til tross for at blokkjede-teknologier er umodne og har siden tidenes morgen hatt utfordringer med både skalerbarhet og desentralisering, har de fanget alles oppmerksomhet. Ved institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU har forsker og PhD-kandidat Christopher Carr, sa...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Material cards for numerical simulations

Numeriske simuleringer blir brukt av industrien til å redusere kostnader i forbindelse design og produksjon av deres produkter. Dette er spesielt viktig for bedrifter som driver masseproduksjon i høykostland. Tilgangen på materialdata av god kvalitet til en akseptabel tid og pris begrenser imidle...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Flying Foil - Elektriske og energieffektive hurtigbåter

Flying Foil utvikler energieffektive, elektriske hurtigbåter, basert på forskning på hydrofoilteknologi fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Resultatet av teknologien er 45% reduksjon i energiforbruk sammenliknet med det beste som finnes på markedet i dag. Dette reduserer CO2-utslipp og kost...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Diatoma: nano-structured high capacity anode for lithium-ion batteries

Store deler av verden gjennomgår et skifte fra fossile energikilder som olje, gass og kull til fornybare energikilder som sol og vind. Siden fornybarenergi ikke produseres kontinuerlig (solen skinner dessverre ikke alltid), er energilagringssystem nødvendig for å muliggjøre skiftet fra fossil ti...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020-TTO-Lokale_Prosjektmidler_2018-2019

Vårt mål er å skape "impact" ved å spre teknologi for en bedre verden gjennom teknologioverføring og kommersialisering. Ved å verdiutvikle forskningsbaserte ideer til attraktive forretningsmuligheter, bringer vi forskningen fram til markedene. I følge med de omstillingsbehovene Norge står ovenfor...

Tildelt: kr 52,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage