0 antall prosjekter

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Term abroad

After I had graduated successfully in Politics, Public Administration and Public Law (Bachelor of Arts), it has been important to me to focus on Public Administration and Policy in my further education. As a student assistant at the Chair for Political Sc ience, Administration and Organization of...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

Cosmopolitanism National Landscape: Study on Ibsen’s Poems from the Perspective of Landscape Poetics - kinesisk statstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CargoMaster - Development and test of a three-wheeled electric scooter for intelligent, silent and environment-friendly urban goods delivery

The overall objective of the PostMaster project is to develop and test an innovative and durable electric three-wheeled scooter that will provide an effective solution for green urban transport in EU. The project is responding to a growing demand from cit ies across EU to replace heavy-duty vehic...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Next Generation MALDI-TOF MS platform for instant diagnosis of infection

MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation Time Of Flight Mass Spectrometry) is a technology, which is successfully used for the identification of infectious microorganisms such as bacteria and fungi. First proposed over thirty years ago, M ALDI-TOF-MS has rapidly emerged in the la...

Tildelt: kr 46 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordisk konferanse for storfeprodusenter, rådgivere og andre

Fagkonferanse med over 20 faginnlegg i tillegg til gruppearbeid og debatt. Det er også satt av tid til byvandring i Steinkjer, Spelet om Helag Olav (Stiklestad), befaring langs den Gyldne Omvei (Inderøy), og gårdsbesøk i nærområdet. I tillegg til fagprogr am er det også etablert program for ledsa...

Tildelt: kr 38 768

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Epidemic Bionanosensor Technology for Microbial Multiresistance

Sensor technologies are used for multiple purposes in the electronics industry, chemical industry and other areas to determine and identify electric impulses, physical impulses, chemical compounds or also biological signals in recent biosensor technologie s. Biosensors play a crucial role in medi...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

The Solid-State Neutron Detector

The Solid-State Neutron Detector (SoNDe) project aims to develop a high-resolution neutron detector technique that will enable the construction of position-sensitive neutron detectors for high-flux sources, such as the upcoming European Spallation Source (ESS). Moreover, by avoiding the use of 3...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Web-basert applikasjon og utstyrssystem for energi- og miljøoppfølging

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt for EMO. EMO er et web-basert applikasjon med tilhørende elektronikk som skal tilrettelegge og fasilitere en br ukervennlig relasjon mellom individer/...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Ny generasjon Subsea Choke Ventil - pilot installasjon

Prosjektets hovedmål er en pilotinstallasjon av en ny generasjon subsea choke ventil for olje og gass markedet. Ventilen benyttes for å regulere mengden av olje/gasss som produsereres, og er operatørens viktigtste verktøy for å optimalisere produksjonsrat en. Pilotinstallasjonen vil sansynligvis...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES to C-SOL for SME-Instrument Phase I

The envisaged project targets the SME instrument phase I call NMP-25-2014-1 for 'Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs'. The overall vision of the project is to introd uce an innovative and fully automated env...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Heads SME Instrument Phase 1

Prosjektsammendrag: Selskapet utvikler en medisinsk teknologi, basert på VOG (video-oculografisk) teknologi, tiltenkt et medisinsk marked, hvor teknologien anses å kunne automatisere de analyser og undersøkelser som i dag utføres manuelt av leger/øyelege r og optikere. Teknologien vil kunne gi e...

Tildelt: kr 27 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development and test of an innovative 10Gbps high-speed wireless data-link

The overall objective is to develop and test an innovative 10Gbps high-speed wireless data-link using Free Space Optical technology for use in the avionics industry. The project is responding to the growing demand for wireless data-transmission of e.g. co ckpit flight data or entertainment system...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Troms 2014-2016

Troms fylkeskommune satser på forskning, utvikling og innovasjon. Fylkeskommunen har brukt nesten 10 mill. kroner på VRI-programmet i perioden 2014 ? 2016. Erfaringene fra VRI 3 i Troms er at prosjektet har vært vellykket med hensyn til samhandling og å fremme forskningsbasert innovasjon i region...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Local interest representation in multi-level parties

In the last two decades, there is a certain tension between two countervailing tendencies: On the one side, processes of decentralization can be observed in many European countries, and on the other side, local politics is increasingly lacking real politi cal autonomy because of financial restric...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Demonstration and Implementation of a Fuel Saving Large Scale High Power Lithium Ion Battery on a Vessel

Various use-cases, such as hoisting and lowering of drill pipes and heave compensation of the drill string have the specific characteristic that they need a large amount of power to be available, but the actual average power used is much less. For a conve ntional diesel engine system to respond t...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Support for Eurostar application submission: SALMON ROE EXTRACT WOUND HEALING

Eurostar: Regenics has done initial feasability pilots to prepare for a first human clinical trial with VERNEX and planned first patient is in January 2015. If succesfull the Eurostar project will contribute to fund 2 small phase II studies on skin and oral mucosa, supported with an ex-vivo hu...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ARISE2: fordypet og fokusert designstudie basert på resultater fra "Atmospheric dynamics Research Infrastructure in Europe" (ARISE), FP7

Norske aktører vil spille en viktig rolle i ARISE2 ettersom våre måleinstrumenter gjør det mulig å studere atmosfæredynamikk i nordområdene. NORSAR har nylig etablert en infralydstasjon, IS37, ved Bardufoss som sammen med klustret av atmosfæremåleinstru menter ved Andøya Space center (tidligere...

Tildelt: kr 77 934

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FoU-prosjekt for nivåregulerte og neddykkbare elektrohydrauliske terskelelementer for vanninntak og -regulering i elvekraftverk.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid mellom identifiserte SMBer, organisasjoner og universiteter, for å gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt for standardiserte terskelelementer for automatisk nivåregulering av vannstand og kanalisering a v vannføring i mellomstore elver. Sett ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Assessment of Urban Vulnerability and Adaptation Strategies to Extreme Weather, Spesialist fra Kina

...

Tildelt: kr 44 500

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane

VRI står for verkemiddel for regional innovasjon og er eit program frå Norges forskingsråd for å stimulera til meir bruk av forsking og utvikling (FoU) for betre innovasjon i næringslivet. Programmet er inne i sin tredje periode og det blir gitt støtte b åde til samhandlingsprosjekt og reine fo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forskning og utvikling av verktøy for effektivisering og kvalitetssikring av nettilknytningsprosessen ved etablering av lokal elproduksjon.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt for web-basert applikasjon for effektivisering og kvalitetssikring av nettilknytningsprosessen ved etablering av lok ale mikrokraftverk. I første omgang vil d...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Trilofarm PES - for application Phase 1 SME Instruments Project

The project SME Instrument Phase 1 - Project establishment has a primary purpose of providing a framework for making a competitive and professional project application. We wish to describe how we plan to study whether the Trilobite micro and nano technol ogy products can have potential commercia...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forsknings- og utviklingsprosjekt for autonomt system for brønnkontroll, som skal forlenge levetiden på et eksisterende oljefelt.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt for autonomt system for brønnkontroll. Systemet skal forlenge levetiden og øke utvinningsgraden på eksisterende ol jefelt. LTE skal installeres subsea for ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Verifying Animaze Consept

Animaze intends to become the ONE-STOP-SHOP for multi-language lip sync for 3D animated movies. This is the "first time ever" foreign language precise lip sync factory. Never before has the audience outside the English-speaking countries experienced heari ng their language and the lips of the 3D ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of the Amorphous Compound Analysis Tool for a high-added-value commercial use

According to the AstraZeneca 2012 report, Developing Amorphous Pharmaceuticals: Opportunity and Necessity, amorphous pharmaceuticals represent both the opportunity to improve bioavailability via the use of an amorphous form (rather than a crystalline form ) of a pharmaceutical and the unfortunate...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES BBI Biochemicals and materials

The overall goal of the 'Green binder for carbon products' project is to develop biobased binders for carbon products to replace todays fossile based coke tar binders. This will if successful reduce the CO2 footprint of the metallurgic industry and impro ve the working environment in the same in...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Østfold

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Maputo Emergente. Visualising an African Divided City

Rapid urbanisation is one of the most dramatic developments on the African continent. While urban areas account for an increasing part of the continents positive macro-economic development and represent opportunities for employment, education, health, lei sure and well-being, urban growth is also...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of the Compton Camera for a high-added-value commercial use

Our project is driven by a commercial need which we see as a significant opportunity to ourselves and our current and our partner(s). We have patents and trade secrets that cover the ASIC technology. The key features of the GammaVision project are: ( 1)Stand-off localization and isotope iden...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Russian oil and gas: Institutional adaptation or resistance?

Prosjektet analyserer russisk olje og gassektors og russisk petroleumspolitikks respons på endringer i ressursbasen og i markedene. Vil sektoren tilpasse seg eller motsette seg endringene? Brede geologiske analyser indikerer at Russland har den største ukonvensjonelle ressurs-basen i verden. M...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Present and future tourism development of Russian settlements on Svalbard: Exploring practices, perspectives and possibilities

Russia's vast Arctic territories are playing a vital role in the process of country's overall socio-economic development and not least when it comes to tourist development. Svalbard's two Russian settlements (Barentsburg and Pyramiden) are targets to Russ ia's renewed interests when it comes to t...

Tildelt: kr 17 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa