0 antall prosjekter

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø (UPUS)

Den overordnete ambisjonen med prosjektet er å utvikle ny kunnskap og større innsikt i de språklige praksisformene en finner i norske byer i dag. Norsk talemålsforskning har i stor grad vært orientert omkring rurale og semi-urbane forhold, og den mer syst ematiske kunnskapen en har om språkforhol...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: The management of cultural heritage in marginalised coastal communities

The cultural heritage management works within the political, economic, cultural and social reality of the modern society not the past society. The sum of priorities does not always mirror the diversity throughout time and space. One typical category of la ndscape to be left out is what we call th...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Den digitale journalistikkens standarder - nye brukermønstre og utfordringer for journalistrollen?

Nye digitale medier stiller rådende journalistiske normer og konvensjoner overfor store utfordringer og påvirker forholdet til brukerne. En medieutvikling som preges av økt monopolisering og konsentrasjon på eiersiden gjør digitalisering til et viktig red skap i utvikling av fellestjenester og ra...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Convergence, Control, and Communications (C3)

Convergence and control may be said to be central features of modernisation processes. With this as a background the project will focus on the study of: issues of human and citizens’s rights such as freedom of expression, access to free information, and t he right to privacy; the challenges to th...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

DIGITAL EYE - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation.

I og med skiftet fra analog til digital informasjon innenfor audiovisuelle medier er filmens og videoens tradisjonelle “sannhetspåberopelse” (“truth claim” – se Nichols 1991,Renov 1993,Winston 1995 og 2001) blitt problematisk. Der tilliten til det analoge bilde/lyd-uttrykket gjennom det 20.århun...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i etniske grenseområder.

Prosjektet skal gjennom fire delprosjekter undersøke konkrete flerkulturelle møteplasser som er viktige i nordnorsk hverdagsliv. Det tas utgangspunkt i tradisjonelle og historiske forhold, men undersøkelsen vil i hovedsak rettes inn mot nåtidige forhold n år det gjelder slektsformer som problemlø...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIKU

...

Tildelt: kr 242,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Strategisk høgskoleprogram om idrett og kultur

Prosjektet tar sikte på å bygge opp/videreutvikle sterk kompetanse på forskning om idrett og kultur med særlig vekt på kulturanalytiske/kultursosiologiske perspektiver ved Høgskolen i Telemark. Satsingen knyttes til den faglige utviklingen ved hovedfagene i kulturstudier og idrett ved HiT og til...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Telemark

KILDEN-Oppstart, lønn, randsone etc

KILDEN

...

Tildelt: kr 111,9 mill.

Prosjektperiode: 1999-2024

Sted: Akershus

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Tildelt: kr 236,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Trøndelag Forskning og Utvikling AS (Videreføres i prosjekt 247240)

...

Tildelt: kr 28,4 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Vestlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247242)

...

Tildelt: kr 41,5 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Østlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247244)

...

Tildelt: kr 40,7 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Innlandet

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Telemarksforskning - Bø (Videreføres i prosjekt 247241)

...

Tildelt: kr 36,0 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Telemark

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

...

Tildelt: kr 208,4 mill.

Prosjektperiode: 1990-2011

Sted: Vestland