0 prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

HISTORICIZING THE AGEING SELF: LITERATURE, MEDICINE, PSYCHOLOGY, LAW

Prosjektet studerer subjektive og symbolske dimensjoner ved menneskelig aldring slik de er representert i vestlig litteratur fra førmoderne tid og frem til idag. På grunnlag av hovedsakelig litterære, men også medisinske, psykologiske og juridiske diskurser, og med særlig fokus på det eldre indiv...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Jihadi subculture and street culture: radicalization, resistance and narrative

En økende gruppe marginaliserte, unge muslimer og konvertitter har vært tiltrukket av voldelige fortolkninger av Islam. «Radikalisering og motstand» studerer sosiale og kulturelle faktorer ved denne radikaliseringen, og den utbredte motstanden mot ekstremisme blant unge muslimer. Prosjektet har a...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Innovative Data Visualization and Visual-Numeric Literacy

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker fenomenet datavisualisering (DV) med fokus på læring, demokrati og digitaliseringens premisser for endring og utvikling. Gjennom både teoretiske og empiriske studier behandler prosjektet spørsmål knyttet til datavisualiseringers egenskaper som tekst- og me...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Agder

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Nevrasteni: forhandling mellom natur og kultur (arbeidstittel)

Målet med dette prosjektet er å lage ein dokumentarfilm av 25 minutts varigheit, på grunnlag av nokre av dei funna eg har gjort i mine studiar av nevrastenidiagnosen si historie i Noreg. Filmen har førebels arbeidstittelen "Nevrasteni: forhandling mellom natur og kultur". Nevrasteni var ein diagn...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bearbeiding og oversettelse til engelsk av boka 'Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena'.

Målet med prosjektet er å bearbeide og oversette boka 'Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena' til engelsk, som er foranledningen til at Professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO er en sentral deltaker på Samkulprosjektet 'Mirror, Mirror on t...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Future North Formidling: utstillinger og seminarer

Siden 2013 har forskningsprosjektet Future North reist gjennom, analysert og dokumentert subarktiske og arktiske landskap. Forskningsgruppen, med PhD-studenter og gjesteforskere, har vært på flere turer til Kola-halvøyen, Svalbard, og til den norske og russiske Barentshavskysten, med et særlig fo...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Disseminating the World. Communication and publication projects connected to the SAMKUL-project "Synchronizing the World" (SYNCHRO)

Etter som arbeidet med prosjektet "Synchronizing the World: the Making of Modern Progress" skrider fram, ble det stadig klarere at prosjektet hadde et potensiale for å sette spor etter seg både nasjonalt og internasjonlt som vi ikke hadde forutsett da vi søkte. Vi valgte derfor å dra nytte av SAM...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bein, blod og DNA - en utstilling om gener, røtter og identitet

Utstillingen FOLK : Fra rasetyper til DNA-sekvenser Rase har en lang historie som vitenskapelig begrep og forskningstema. Slik forskning har bidratt til å legitimere slavehandel, kolonial undertrykkelse, klasseforskjeller og nasjonalisme. Den vitenskapelige rasismens storhetstid er over. Men v...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies, er utviklet og ledet av Mona Abdel-Fadil med formål å skape innovativ forskningsformidling for tre SAMKUL prosjekter som forsker på religiøse kontroverser: - Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (Co...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Det moderne mennesket

Dette forprosjektet er fyrste steg mot produksjon av ein dokumentarfilm, som eg og mine samarbeidspartnarar ynskjer å lage på grunnlag av funn eg har gjort i mine studiar av nevrastenidiagnosen si historie i Noreg. Filmen har førebels arbeidstittelen "Det moderne mennesket". Hovudtemaet vi vil ut...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Dirty Games: Fighting Olympic Evictions in Rio de Janeiro

Dokumentaren Dirty Games: Olympic Evictions in Rio de Janeiro følger beboere i Vila Autódromo; et nabolag som ble nesten utslettet under forberedelsene til OL i 2016. Filmen utforsker hvordan det var å bo i Vila Autódromo mens husene ble revet, hvordan beboerne husker livet før fordrivelsene begy...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Formidling: Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway

Disse midlene gikk til å arrangere en internasjonal konferanse og til å sette opp en utstilling på Bryggens Museum i Bergen. Konferansen (Multidisciplinary approaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia(1000-1900)) ble avholdt i mars 2016, i Bergen...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SUSTAINABILITY: Exploring a post-mechanistic turn in human and biological sciences as a cultural prerequisite for future sustainability.

Moderne vitenskap blir stadig mer spesialisert samtidig som den gjennom teknologi blir stadig mer integrert i en fellesmenneskelig, global kultur. Utviklingen av denne fragmenterte, men også globalt omseggripende vitenskapen er en indirekte hovedårsak til overforbruk og globale kriser knyttet til...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Biobank research in the age of genomics. From public health to personalized medicine

Genomsekvensering har revolusjonert biomedisinsk forskning og gitt håp om en mer presis og forbyggende ?persontilpasset medisin?. Genombasert forskning i befolkningsbiobanker, for eksempel HUNT i Nord-Trøndelag, er en grunnleggende del av denne utviklingen. Et av kjernespørsmålene i utviklingen a...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Defining Frameworks and Tools for an Interdisciplinary Approach to Ageing (Humanities, Medicine, Psychology and Law)

Nettverks-prosjektet har arbeidet med å utvikle et teoretisk og metodologisk grunnlag for en tverrfaglig undersøkelse av aldring og alderdom i vestlig kultur, særlig slik disse blir fremstilt i litterære tekster fra tidlig moderne tid til idag. Hensikten har vært å bidra til en alderdommens kultu...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Novels on the Music Stand: The Creation of a Multimedia Object

Prosjektet har bestått av en filmproduksjon som gjennom dokumentarfilmformatet formidler de mest sentrale forskningsfunnene fra et forskningsprosjekt ved NTNU som var en del av forskningsprogrammet SAMKUL i regi av Norges Forskningsråd. Filmen viser hvordan operagenren opéra-comique og musikkroma...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

DESIGNING FREEDOM

Målet med dette prosjektet var å utvikle forskningsprosjekter som skulle undersøke spørsmålet om hva som skjer med fundamentale rettigheter og friheter (som personvern og verdighet) idet disse blir gjenstand for design- og risiko-baserte tilnærminger for integrering i digitale infrastrukturer på ...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Publiseringsstøtte til Good Protestant, Bad Religion?

Prosjektet består av språkvask, trykkestøtte, oversettelse og månedsverk i forbindelse med utgivelsen av boken 'Spaces of Others'.

Tildelt: kr 81 999

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Go Figure: Visualizing Climate Change

FIGO-nettverket har hatt som mål å bidra til ein breiare kunnskapsbase for å møta utfordringar knytte til klimaendringar og relaterte miljøendringar. Prosjektet er eit nettverksprosjekt som fokuserte på den rollen bilete og andre former for visualisering har i klimaforsking, i forsking og politik...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Fan Can: The media and football supporter communities as enablers of social change

Investigating communities of football fans can help us understand better the many ways communities and societies experience, debate, come to terms with and react to development and change related to multicultural aspects of community, belonging and identity. This network brings together Norwegia...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Development of interdisciplinary research group on Patient Stories

SAMKUL midlene var opprinnelig tenkt ment for et nettverksmøte og en internasjonal konferanse. Prosjektleder søkte om å få benytte hele beløpet kun til internasjonal konferanse og søknaden ble innvilget. Konferansen "Patient stories in context" gikk av stabelen ultimo januar 2017. Omtrent 60 ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Strengthening the eHealth expertise and services for citizens - with a focus on eHealth literacy and communication

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag. Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt forskernettverksmidler på 250...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Joint research on human and natural adaptation to changing climates and environments in the High North by proxy data (Joint Proxies).

Ved å analysere Joint Proxies fra arkeologiske lokaliteter, hvor våre respektive kilder og data finnes i form av tidskapsler, er målet å gi et viktig og substantielt, interdisiplinært og internasjonalt bidrag til regional og global kunnskap om hvordan mennesker og naturlige populasjoner (dyr og p...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Cultural encounters: Construing disability across disciplines and professional discourses in Norway

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

CircumPolar Gender

Because of rapid changes in the circumpolar high Arctic and their dramatic ecological consequences, the polar region is moving from the margin to the centre of global consciousness. From a natural-science perspective the area is viewed as a laboratory for research on climate change, sustainabilit...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Research network in music, arts and technology

The objective of the application is to establish a platform for collaboration between the institutions doing research in arts and technology, and relevant partners within the fields of technology and arts - nationally and internationally. The primary objective is to develop a joint application f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Cultural Conditions for Climate Change Adaptation

Over the coming decades, societies will face major changes in dealing with the various impacts of climate change. In order to enable timely anticipation and proactive adaptation, society needs to learn to utilize unavoidably imperfect knowledge from climate science on the deeply uncertain future ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Does language matter?

Does Language Matter? This is a film project which aims to discuss the importance of language use in the climate change debate and communicate results of interdisciplinary research on this matter through a 30 min documentary. We also aim to present how different disciplines (linguistics, climate,...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society

Norsk debatt om religion er ofte dominert av enkle motsetninger. På den ene siden fins en godt befestet protestantisk flertallsreligion som har preget samfunn og kultur gjennom flere hundreår, og som fortsatt har bred støtte. På den andre siden er også Norge nå et samfunn som er stadig sterkere p...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study

Religion er blitt et omstridt tema som det knytter skarp meningsbryting til i offentlig debatt. Hvordan bidrar ulike medier til å forme folks engasjement i omstridte spørsmål knyttet til religion? Dette er det overordnede spørsmålet i CoMRel-prosjektet (Co for Conflict, M for Media, Rel for Relig...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo