0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gallium Oxide Fabrication with Ion Beams (GoFIB)

Vår innovasjon ligger i en ny foreslått metode som skal muliggjøre polymorfe transformasjoner i Ga2O3 på en teknisk gjennomførbar måte gjennom ioneimplantasjon. I vår metode bruker vi de gradvis akkumulerte strålingsskadene i krystalen. Disse kan introduseres både over store waferområder og lokal...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway - East Asia Research Training and Education in Advanced MaterialS: program focusing on light-matter interactions

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle forskning og utdanning i verdensklasse, og å bidra til å fremme talent på høyt nivå som har tilstrekkelig sosial kompetanse og tar ansvar for en bærekraftig fremtidig utvikling. Fokusgruppen vår er MSc- og PhD-studenter ved fysikk- og materialvitenskap...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Gallium oxide for efficient power electronics

Gallium oxide is a promising material for power electronics and we propose a collaborative effort to boost our studies with the help of the exchange visits. Our work will start on the 1/1/2020 and will consist with 4 TASKS and 8 subtasks to be carried out during 12 months. The reason of choosing ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian Alliance in Photovoltaics

Det nåværende samarbeidet knytter ledende Kinesiske og Norske institusjoner tettere sammen. Dette fører til at UiO og IFE fortsetter sin ledende rolle inne PV forskning og utdannelse i Norge. Den Kinesiske siden av prosjektet koordineres av Tsinghua Universitetet (THU) som er godt anerkjent inter...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Methodology for Interface and Defect Assessments in Semiconductors using a combination of synchrotron radiation and electrical measurements

The overall target of the present project is to strengthen the methodology for defect identification in semiconductors and apply it to resolve remaining issues in the field. Two major results may be highlighted. Firstly, a prominent progress has being reached in resolving the long standing issue ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Innovation driven education and science in modern photovoltaics via Norwegian-Chinese collaboration

Dette prosjektet (IDEAS) ble utført som en del av CHINOR-programmet med et overordnet mål om å legge til rette for utvikling av langsiktige relasjoner mellom det norske solcelle-miljøet - representert ved Universitetet i Oslo (UiO) og Institutt for Energiteknikk (IFE) - og de sterke, internasjona...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: Novel ideas and materials for next generation solar cells via Norwegian-Chinese collaboration

We suggest building a collaborative NextG network exploring novel, so called 3rd generation solar cell ideas and materials calling for contributions from leading Norwegian and Chinese scientists in the field. Such network is expected to enhance the intern ational impact of the research conducted ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Understanding of defects and impurities in ZnO; synthesis, doping, and band gap engineering

The project deals with understanding of fundamental physical properties of ZnO motivated to be a promising material when considering new challenges of efficient energy saving/production, further developing/securing the communication highways, developing s ensor interfaces (for example to the huma...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Engineering of high conductive ZnO films and nanostructures substituting ITO electrodes in solar cells

Realistic estimates show that only mass production of solar to energy convertion devices may solve the energy problem on a global scale in a long run. In Norway, in parallel with strengthening and cleaning of the traditional energy production, there is a significant development in the renewable e...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solar Hydrogen (INNER prosjekt 22)

Secure and abundant energy supply is one of the most important challenges for the global society development on our planet. Hydrogen is the preferable base of an environmentally acceptable energy system, which will be able to eventually replace the fossil fuels on a time scale of 20-50 years. Th...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Oxide nanomaterials - phenomena and applications; focus on basic understanding of semiconductor components for hydrogen production by PEC

Center for materials science and nanotechnology (SMN) at the UiO aims to establish a genuinely interdisciplinary program within the general field of oxide nanomaterials, having focus on understanding of materials and phenomena required to develop photoele ctrochemical (PEC) water splitting cells ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

DAAD-PPP 2004/2005 Kuznetsov 2004bevilgning tas av 2003budsjettet og 2005budsjettet skal tas av 2004budsjettet

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Semiconductor nanostructure research at the Norwegian Microtechnology Centers Microtechnology Research Laboratory

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo