0 antall prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU RISE Fire Research AS

...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBR

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIVA

...

Tildelt: kr 49,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO

...

Tildelt: kr 43,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Ocean AS (tidl. SINTEF Fiskeri og havbruk AS)

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU IRIS, NORCE

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORSAR

...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Sintef Petroleum AS

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Havforskningsinstituttet

...

Tildelt: kr 34,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nifes

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Simula Research Laboratory

...

Tildelt: kr 32,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NERSC

Det forutsettes at midlene benyttes til å støtte opp om instituttets strategiske utviklingsarbeid, etter de samme retningslinjene som for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter.

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 SINTEF Marintek

...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Folkehelseinstituttet

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 SIFO

...

Tildelt: kr 34 764

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Nifes

...

Tildelt: kr 77 916

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NILU

...

Tildelt: kr 73 697

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NIVA

...

Tildelt: kr 76 933

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 PRIO

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 SINTEF Petroleum

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NGU

...

Tildelt: kr 17 120

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Simula

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Skog og landskap

...

Tildelt: kr 43 433

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Vestlandsforsking

...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 IFE

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Stiftelsen SINTEF

...

Tildelt: kr 33,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Meteorologisk institutt

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norner Research AS

...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2022

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Uni Research

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland