0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering ved NIBIO

På veien mot et Open Society, som er et politisk mål for hele Europa, er det viktig å gjøre forskningsresultater tilgjengelig for alle, uten at det skal være forbundet med spesifikke kostnader. Derfor vil NIBIO at våre forskningsresultater etter hvert skal være publiserte i Open Access Gold kanal...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2020

NIBIOs samfunnsoppdrag (via LMD) er å utvikle både disiplinorientert dybdekunnskap og anvendt kunnskap for miljø, ressursforvaltning, produksjon, innovasjon og vekst i norsk bioøkonomi. Instituttets styre har gitt tydelige signaler om at NIBIO skal utvikle og anvende sin kompetanse også internasj...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2019

NIBIO skal utvikle både disiplinorientert dybdekunnskap og anvendt kunnskap for miljø, ressursforvaltning, produksjon, innovasjon og vekst i norsk bioøkonomi. Instituttets styre har gitt tydelige signaler om at NIBIO skal utvikle og anvende sin kompetanse også internasjonalt. Ved utlysningen i ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NIBIO STIM-OA

Søke om å få dekket inntil 50 % av kostnadene (APC) for online-publisering i Open Sccess Gold kanaler

Tildelt: kr 36 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2018

NIBIO skal utvikle både disiplinorientert dybdekunnskap og anvendt kunnskap for miljø, ressursforvaltning, produksjon, innovasjon og vekst i norsk bioøkonomi. Det skal skapes merverdi ved helhetlig og samordnet utvikling og anvendelse av kompetanseressursene. Instituttets styre har gitt tydelige ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjekt- og posisjoneringsstøtte ved NIBIO i 2017

Det er ikke mulig å ha full oversikt over alle utlysninger som kan være relevante for NIBIO. Vi vet at 14 søknader allerede er på gang, med levering første kvartal 2017. En gjennomgang av utlysningstekstene for 2017 viser at det neppe vil bli store endringer i den faglige profilen på søknadene me...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjekt- og posisjoneringsstøtte ved NIBIO i 2016

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er under oppstarting, vi har derfor ikke full oversikt over hvordan vi skal forholde oss til konkete utlysninger i 2016. Det er mange aktuelle temaer som er utlyst for de områdene der vi allerede har søknader. Vi ser allerede nå mange muligheter innen SC2 (F...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte og posisjonering mot H2020 i 2015

Skog og landskap trenger ekstra finansiering av sin deltagelse i Horizon 2020. Vi innser at det ikke er veldig mange åpne utlysinger for 2015 som er helt tilpasset instituttet. Maksimalt ser vi for oss fem eller seks søknader. Vi kommer ikke til å forsøke oss på å koordinere noen av disse, men b...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Improved process of using chitosan as wood-preserving agent

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Skogforsk

I 2003 har vi gått gjennom forutsetningene for kommersialisering ved instituttet. Vi har gjennomført en "kulturkartlegging" og hentet inn rundt 20 ideer som kan være kommersialiserbare. Av disse ideene går vi videre til Bioparken med fem-seks stykker. I 2004 må vi fortsette arbeidet med strategie...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus