0 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle

Bruk av beite er viktig for utnyttelse av norske fôrressurser og for dyras velferd. Parasitter dyra får i seg på beite, kan imidlertid påvirke tilvekst og produksjon negativt og føre til en mindre effektiv produksjon. Beiteparasitter kan også medføre sykdom, i verste fall dødelighet, og dermed ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics

Antibiotikaene vi bruker for tiden mister effektiviteten på grunn av fremveksten av resistente bakterier. Derfor er det et presserende behov for å utvikle nye antibiotika. I dette prosjektet har vi som mål å utvikle ligander for et RNA-element, som kontrollerer uttrykkingen av essensielle bakteri...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Micro and Nanoplastics as Carriers for the Spread of Chemicals and Antimicrobial Resistance in the Aquatic Environment

Det ble produsert anslagsvis 300 millioner tonn plast over hele verden i 2015, et tall som fortsetter å øke. Den økte bruken av plast har resultert i tilstedeværelse av plastrester av alle størrelser i vannmiljøet. I NANO-CARRIERS-prosjektet skal vi studere trusselen knyttet til mikro- og nanofra...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Development of novel Mycobacterial Tolerance Inhibitors (MTIs) against MDR/XDR tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) er årsaken til den alvorlige sykdommen tuberkulose (TB). Multi-resistent Mtb er en hovedsak på WHO’s liste over de viktigste sykdomsfremkallende mikrobene i verden. Listen er utarbeidet for å fremme forskning og utvikling av ny behandling mot multi-resistente mikr...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Purification, characterization, and structure determination of a novel antibiotic highly active against Streptococcus pneumoniae

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker over hele verden. Dette forringer nytten av antibiotika, en gruppe stoffer som har reddet millioner av liv og muliggjort utviklingen av moderne medisin. Baksiden av medaljen er at deres utbredte bruk bidrar til en økning i forekomsten av antibio...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Towards better computational approaches and responsible innovation strategies in early drug discovery-application to antibiotics & COPD

For å opprettholde vår høye levestandard vil vi trenge nye og innovative medisiner. Utviklingen av et nytt legemiddel tar 15-20 år og koster gjennomsnittlig 40 milliarder kroner, noe som medfører at for få nye legemidler blir tilgjengelige hvert år. Vi mener at offentlig finansiert forskning utgj...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

A novel adjuvant combatting Carbapenem resistance in Gram-negative bacteria.

Antibiotika resistens er en av de største globale truslene mot helse i dag. The Infectious Disease Society of America (IDSA) utpekte allerede i 2011 antimikrobiell resistens som den største helsetrusselen mot menneskeheten. En etablert strategi for å bekjempe antimikrobiell resistens er å bruke e...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo