166 prosjekter

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations

Forskningsprosjektet "Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations" handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på infeksjoner, som for eksempel Covid-19. Det antas at digital hjemmeoppfølging vil gi flere typer effekter: Pasienter...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SEquences and Their Applications

Sekvenser har mange bruksområder innen digital kommunikasjon. De spiller en kritisk rolle i å unngå interferens og opprettholde synkronisering i kommunikasjonsgrensesnittene til CDMA-systemene, og har også kløktige applikasjoner innen kryptografi og feilrettingskoder som muliggjør sikker og pålit...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Socioeconomic risk groups, vaccination and pandemic influenza

En ny influensapandemi står på Verdens helseorganisasjons liste over de ti mest alvorlige truslene mot global helse. Dette skyldes at pandemier medfører store antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. I tillegg kan pandemier og alvorlige epidemier få store økonomiske konsekvenser ...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114129 MEWS - A distributed, scalable and cost-effective Mass movement Early Warning System

Vi ønsker i prosjektet å utvikle et skalerbart system (MEWS) for tidlig deteksjon og tidlig varsling av massebevegelser som jordras, steinsprang og snøskred. Systemet vil samle store mengder data fra en rekke feltutplasserte, trådløse, rimelige og selvdrevne IoT-enheter som vil ha innebygget mang...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reinforcing competence in cybersecurity of critical infrastructures: a Norway-US partnership (RECYCIN)

Digital sikkerhet er av nasjonal betydning, og det er viktig å ha nødvendige utdanningsmiljøer for å utvikle dyktige fagfolk på feltet. I den nasjonale strategien for digital sikkerhet understrekes Norges strategiske mål om å styrke den digitale sikkerheten i samfunnet, inkludert forbedring av ko...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTCOVID)

I løpet av den første måneden av COVID-19-pandemien rapporterte mange internasjonale medier om kinesiske myndigheters oppsiktsvekkende bruk av ny teknologi for å få sykdomsutbruddet under kontroll – fra droner som deler ut medisiner, og roboter som tilbyr pleie, til bruk av mobilapper som sporer ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Samfunnet er avhengig av en viss grad av tillit mellom borgere, og mellom borgere, myndigheter og medier. Under en krise som COVID-19 settes slik tillit på prøve, og dette er fokuset for PAR-TS-prosjektet. For det første studerer vi hvordan norske helsemyndigheter forsøker å bygge tillit til hvor...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Emotional Contagion (EmotiCon): Predicting and preventing the spread of misinformation, stigma, and anxiety during a pandemic

Prosjektet 'Emotional Contagion' (EmotiCon) skal utvikle en MAAI-modell (multi agent artificial intelligence) designet for å kunne forutsi og dermed bidra til å forhindre, eller i det minste redusere noen av effektene av spredning av konspirasjonsteorier i kjølvannet av COVID-19 pandemien. EmotiC...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartWing Infrastructure Failure Tracking and Emergency Response

SWIFTER-prosjektet skal utvikle et beredskapssystem basert på autonome fast-vinge droner som gjør det mulig for nettoperatører å lokalisere og diagnostisere kritiske feil på en tryggere, raskere og mer kostnadseffektivt måte enn i dag. Kritiske feil (dvs. de som fører til brudd i nettet) er et k...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integrated Service & Safety Platform

ike produkter. Gjennom prosjektet ISESAP vil Autronica Fire & Security og SINTEF Digital utvikle en ny plattform for brannvarsling som kombinerer digitaliserte tjenester med de strenge sikkerhetskravene som gjelder for slike system. Dette vil bryte ny grunn innen bransjen og legge til rette for ...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Detection and temporal monitoring of SARS-CoV-2 in Norwegian hospitals and other high transmission risk environments (NorCoV2)

Med sin raske spredning og signifikante dødelighet utgjør COVID-19 en enorm utfordring for global folkehelse og samfunnssikkerhet. En sentral komponent i arbeidet med å begrense utbruddet er å begrense spredningsraten innad i populasjoner. Dette krever en dyp forståelse av eksponeringsrisiko i ul...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

COVID-19 Supply Chain Research Group - MIA Task Force

Presset COVID-19 setter på forsyningskjeder er ikke begrenset til medisinsk verneutstyr, tester eller ventilatorer. Det kan spre seg til andre kritiske varer, inkludert generiske medisiner. Dette er typisk for komplekse globale forsyningskjeder, der hendelser får store og uforutsigbare konsekvens...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Public Warning System (PWS)

Prosjektkontrakt ble formelt signert og aktivt fra 26/8-20, men Paneda har hatt aktiviteter i prosjektet siden 24/4-20. Det ble avholdt kickoff møte med samarbeidspartnerne 30/9-20. Prosjektet er noe forsinket etter den opprinnelige planen, selv om vi har klart å oppnå den første milepælen å få t...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Platform as Service Technologies for High-performance Blockchain-based Supply Chain Management Systems

Spore fisken med blokkjeder Kina er et av de viktigste markedene for norsk fisk, både direkte til deres indre markeder som konsum, men også som viderefordelingsmarked, før den videre eksporteres. Kravene til norsk fisk i ulike markeder er under kontinuerlig endring, og hvor de tidligere probleme...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Early COVID-19 wave in Norway: Social inequality in morbidity, compliance to non-pharmaceutical interventions and labour marked consequences

Dette prosjektet skal studere første bølge av pandemien Covid-19 i Norge våren 2020 og skal spesielt analysere om det er en sammenheng mellom utdanning og inntekt på den ene siden og selvrapportert sykelighet, etterlevelse av smitteverntiltak og arbeidsmarkedskonsekvenser på den andre siden. V...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robotic self-propelled pipeline multisensory scanner - ROMUS

Hovedmålet med ROMUS-prosjektet er en multimodal 3D robot-skanner for som kan inspisere rørledninger og dens nærmeste omgivelser for mangler og feil. Vi vil utvikle en kombinasjon av en høyoppløselig ultrabredbånd impulsradio (UWB-IR) radar og ultralyd sensor som gir 360 grader gjennomsyn fra inn...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhi...

Tildelt: kr 20,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls

I RE-AIMED skal vi utforske hvordan bruk av kunstig intelligens kan støtte medisinske vurderingssamtaler utført av operatører i legevaktsentraler. Vi skal lage en tjeneste som gir operatøren spørsmål tilpasset samtalen gjennom et web-grensesnitt. Ved at operatøren velger spørsmål og svar, kan sam...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reaching Out to Close the Border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe (Anti-Mig)

Migrasjon oppfattes av mange som en av vår tids største utfordringer. Vi ser at motstanden mot immigrasjon, på tvers av det politiske spektret, er grunnlag for kraftfull politisk mobilisering. Anti-migrasjonsbevegelser har som målsetting å begrense mobilitet på tvers av grenser, og tar til orde f...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Extreme windstorms and related damage

Ekstrem vind og relaterte skader er en viktig faktor i det norske samfunnets generelle vær- og klimasårbarhet of stormskader (inkludert vind og stormflo) utgjør over halvparten av de private forsikringsutbetalingene knyttet til naturskade. Planlegging og avbøtende tiltak for å redusere vindrelat...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Source Criticism and Mediated Disinformation

Prosjektet Source Criticism And Mediated Disinformation (SCAM) vil utvikle ny kunnskap og metoder som er egnet til å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i demokratiske samfunn. Desinformasjon, som falske nyheter, konspirasjonsteorier, propaganda og mediamanipulering, har dukket opp so...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

Vaksiner og medisiner har komplekse globale forsyningskjeder. Det betyr at et stort antall produsenter, kjøpere (i Norge er dette myndighetene) og brukere (pasienter) knyttes sammen i uoversiktlige og sårbare nettverk. Når disse nettverkene bryter sammen kan det få store konsekvenser, i verste fa...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Flomrespons - Tidligere og mer presis varsling av flom

På grunn av et fuktigere og mer uforutsigbart klima, er flom og naturkatastrofer er et økende problem både nasjonalt og globalt. Mer ekstremvær fører til flere ressurskrevende og risikable situasjoner i mange norske kommuner, og resulterer i store kostnader, høy risiko og effektivitetstap for båd...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Decision-making in Incident Response

Når en krise virkelig inntreffer, er det helt avgjørende at man gjennomfører tiltak for å begrense skadene. Enten man må forholde seg til en pandemi, eller har fått uvedkommende i nettverket sitt, er man fullstendig avhengig av informasjon. Man må vite hva man forholder seg til, og hva som utgjør...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetpro...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark, med spesielt fokus på samarbeidet mellom frivillige beredskapsorganisasjoner, offentlige beredskapsetater og lokale myndigheter. Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover d...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

Vi har foreløpig ingen resultater å rapportere.

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines vil utarbeide et etisk rammeverk utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene - militært personell gjennom hele kommandostrukturen - som i kampsituasjoner vil interagere med militærteknologi der ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Extending the impact of STOP-IT in Norway (STOP-IT_N)

Vannbransjen opplever en hurtig digitalisering, hvor man tilstreber økt effektivitet og kvalitet av tjenestene. Denne digitaliseringen av bransjen gir nye muligheter, men medfører også nye, digitale utfordringer, og risikohåndtering i en stadig mer digital verden vil føre med seg en dramatisk kul...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage