831 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Fremtidens varehandel må tilfredsstille økende krav fra både mennesker, bedrifter og myndigheter om bedre og mer bærekraftige verdikjeder basert på sirkulærøkonomi i stedet for dagens bruk-og modell. Det må utvikles attraktive produkter og tjenester som gjør ombruk til en sømløs del av handleoppl...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next Generation CMS (Crash Management System)

Benteler leverer støtfangersystemer i aluminium til alle ledende bilprodusenter i Europa. Strengere europeiske krav til krasj-sikkerhet har gjort støtfangersystemene som produseres i dag svært komplekse. Hensikten med disse kravene er å gjøre bilens front mindre aggressiv for motparten i møteulyk...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tryio - Connecting food companies with the right consumers for sensory consumer testing

Tryio er en digital plattform som kobler matbedrifter med de riktige forbrukerne til sensoriske forbrukertester. Mange matprodusenter holder regelmessig forbrukertester for å teste konsept, smak, konsistens, design, emballasje og totalinntrykk av produkter. Et problem i industrien er vanskelighe...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: RAS Robotics - Autonomous Cleaning Drones for Land-based Fish Farming

I dette prosjektet utforsket Njord Robotics om autonome undervannsdroner kan brukes til å rengjøre kar i landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Dronene opererer kontinuerlig og proaktivt under produksjon av fisk, og sørger for at kar aldri blir skitne i utgangspunktet. Målet er å eliminere behovet for...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ZeroCoaster (Zero-emission and standardized Coaster) -Universal short sea ship, zero emission ready by fuel flexibility and standardization

Den Norske nærskipsflåten har en gjennomsnittsalder på 28 år og står for 48% av all sjøtransport i Norge. Denne aldrende flåten er ikke utslippsfri. Regjeringen krever at drivhusgass-utslippene i Norge skal reduseres med 50% innen 2030. Disse kravene kan ytterligere strammes inn om noen år. Nullu...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Giant Single-Crystal technology for Premium solar cells

NorSun produserer énkrystall-halvledere for nisjemarkedet premium solceller. Fabrikken på Årdalstangen bruker lokal vannkraft og vi jobber tett med våre kunder for å minimalisere silisiumforbruk og maksimalisere solcelle-virkningsgrad. Pga dette er våre silisium-wafere sertifisert med det laveste...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HF Shear - New shearography system for material testing

Som en miljøbevisst reisende ønsker du at flyet eller bilen skal ha så lite klimautslipp som mulig. Men tør du sette deg i et fly laget av lette, miljøvennlige kompositt-materialer dersom laminatene og de fiberarmerte strukturene kan ha innvendige, usynlige og voksende defekter som ingen vet om?...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SpinChip pilotproduksjon

SpinChip Diagnostics AS har utviklet fullt integrerte og operative prototyper av et kompakt fullautomatisert instrument samt analysebrikker med integrerte reagensformuleringer som sammen gjør det mulig å utføre avanserte analyser meget raskt og enkelt ved pasienten, kun basert på en dråpe blod. D...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anodeskifterobot som bidrar til sikrere, mer kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av aluminum

Målet med prosjektet er å utvikle en semi-automatisk robot for utskiftningskiftning av anoder ved aluminiumsverk for å øke sikkerheten for operatørene ved anlegget, redusere skadelige utslipp og redusere produksjonskostnadene. Anodeskifte foregår i en elektrolysehall med sterke magnetfelt, mye...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

STUD: ModTech- Lyddempere for jaktrifler

ModTech (MT) skal utvikle og produsere lyddempere for jaktrifler til det nasjonale og internasjonale markedet. Lyddemperne skal utvikles med bakgrunn i praktisk og teoretisk ingeniørfaglig og innovasjonsfaglig kompetanse opparbeidet fra industri og akademia. Per dags dato har vi utviklet dele...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Stabilized Platform for off-the-shelf inspection drones

I løpet av de senere årene har bruk av droner vist seg å være særdeles nyttige verktøy for inspeksjon av bygninger og infrastruktur. Utviklingen av hyllevare droner har vært formidabel, og det leveres nå systemer komplett installert med sensorer og programvare spesialtilpasset for ulike typer av ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Helautomatisert selvlærende produksjonslinje for prefabrikkerte baderomsmoduler

Prosjektet skal utvikle produksjonsteknologi og styringssystem for å kunne produsere prefabrikkerte baderom med en helautomatisert produksjonslinje, fra behandling av kundens tilvalg til det prefabrikkerte badet er pakket og klart for transport til byggeplass. Lykkes prosjektet betyr det i praksi...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Snowroller AS - Commercialization of a complete circular business model (CCBM) for the fashion industry

Snowroller lager Instagram-vennlig og bærekraftig skitøy til Generasjon Z (individer født mellom 1996-2010) verden over. Dagens bruk-og-kast mentalitet fører til at store mengder tekstiler blir produsert på en energikrevende og lite miljøvennlig måte, samt kun brukt få ganger før det kastes. Dett...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RE-CReATE: Next generation of recycled food-grade PP crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular Economy

Gjenbrukskasser /Returkasser brukes til å pakke og beskytte mat under transport fra matprodusenter til grossister og dagligvarebutikker. De bidrar til mer effektiv transport, produktbeskyttelse og mindre matsvinn og muliggjør dermed bærekraftig logistikk. Slike kasser er som oftest laget av ma...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BeneFIT - utvikling av dynamiske løsningsrom

Benefit fokuserer på 'løsningsrommet' bedrifter tilbyr sine kunder. Begrepet løsningsrom brukes om produkter, tjenester og opplevelser bedriftene kan tilby effektivt til kundene. Men hva er attraktivt for kundene og samtidig effektivt å fremstille i fabrikken? Det er startet aktivitet på trendana...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Increasing Operational Efficiency by Retrofitting Sensor-Based Anti-Swing Technology on Offshore Cranes

Ideen med dette prosjektet er å bruke innovative styringssystemer og avansert sensorteknologi for å redusere installasjonstiden og kostnadene for havvindmøller ved å utvikle en bevegelseskompensert pile gripper (MCG) som gjør det mulig å installere offshore monopoler (MP) fra en dynamisk posisjon...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COM-FLEX: Competetive Flexibility

I løpet av første halvår har det blitt gjennomført et større kartleggingsarbeid med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen til COM-FLEX-prosjektet. Kartleggingen ble ledet av et organisasjonsteam bestående av AKSO ansatte og forskere. Teamet satte ned i alt åtte arbeidsgrupper med mer spesifikke fok...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

In situ system for snølagring for alpinanlegg

Klimaendringene gir varmere og «mer» vær. Dette gir utfordringer for produksjon av snø i vintersportanlegg. Både kortere kuldeperioder og færre kuldegrader gir økt behov for å produsere mer snø. Det gir høyere energiforbruk, og av og til nye inngrep i naturen for å få tilgang til mer vann og strø...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

Memscap skal i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor og to forskningspartnere ,Sintef og USN utvikle og etablere en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitets trykk sensorer for flyindustrien. Her vil det først og fremst være en helt ny trykk sensor familie for mot...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INHUD: Intelligent Handheld Ultrasound Device

Håndholdte ultralydsystemer tilbyr praktisk og kostnadseffektiv bildediagnostikk til helsepersonell og helseinstitusjoner som i dag i liten grad benytter ultralyd. En av grunnene til at ultralyd ennå ikke er utbredt blandt fastleger, ambulansepersonell, fysioterapeuter, på akuttmottak eller på sy...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

MP: PrecX - Hyperlocal precipitation forecast everywhere in the world on a simple demand?

PrecX-prosjektet vil utvikle en hyperlokal og nøyaktig nedbørsprognose; en digital løsning for vannkraftrelaterte selskaper for enkelt å få skreddersydde prognoser. Vannkraftselskaper er avhengige av nøyaktige prognoser da dette er sentral informasjon for å predikere vannføring i elver og til-ren...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Greener maritime activities: implementing the use of water based Environmentally Acceptable Lubricants in the ship industry

Maritim transport som er økende på verdensbasis, fører til et årlig utslipp av smøremiddel i ulike havner på omkring 32 til 61 millioner liter. Lekkasje av smøremiddel kan få katastrofale følger for det lokale marine dyre- og plantelivet i havet og videre føre til at farlige kjemiske forbindelse...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhi...

Tildelt: kr 20,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisert måling og sliping av propellblad

Propellenes geometri er vesentlig ved design av moderne skip. Propeller optimaliseres for best mulig ytelse på skipet de skal monteres på og er skreddersydde produkt som kun lages i få eksemplarer. Siden geometrien er komplisert og materialene kostbare, er støping korteste vei fra design til ferd...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FLEXSI - Flexible Design and Production of Specialized Ferro-Silicon Materials

Nodulært støpejern (kulegrafittjern) er et materiale som har høy motstand ved støtbelastning og høy utmattingsgrense siden det inneholder grafitt utfelt som kuleliknende strukturelementer. Materialet har en lang rekke bruksområder, blant annet i verktøy, maskindeler og rørdeler. Dannelsen av kule...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Data-Driven Degradation monitoring and prediction of BATteries for Maritime ApplicatioNs

Bruk av batterisystemer som energibærer ombord på skip vil være gunstig for mange skipssegmenter, både fra et økonomisk perspektiv med stort potensiale for kostnadsreduksjon, men også fra et miljøvern og samfunnsmessig perspektiv. Det er imidlertid viktig at sikkerheten for batteridrevne skip iva...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DataVar: Closed Loop Data-Driven Manufacturing Variation Management using Industry 4.0

Komplekse produksjonssystemer består av en kjede av prosesstrinn der hvert prosesstrinn vil ha en eller annen form for variasjon. Denne variasjonen kan føre til kvalitetsavvik og metoder som total kvalitetsledelse, Lean, Seks sigma og statistisk prosesstyring er utbredt for styring av variasjonen...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PIEZO - Plug-In Electric Zero-emission Offshore-ship

For å imøtekomme krav om betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra offshore-flåten er nye og innovative løsninger nødvendige. Vår visjon er å utnytte mulighetene som følger av fremskritt innen batteriteknologi, elektrifisering av norsk kontinentalsokkel og vekst i offshore vindkraft. Vi tror at sn...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

MP: ClearView

Overflater som forblir rene når de er nedsenket i vann er viktige for mange bruksområder fra skip og bygninger til marint, medisinsk og annet utstyr. De eksisterende teknologiene på markedet i dag er basert på polymerbelegg eller mikrostrukturmønstrede overflater. Disse løsningene er begrenset av...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STRAUSS - Superior Temperature Resistant Aluminium Steering Shafts

Et redusert forbruk av jordens ressurser står i økende politisk og samfunnsmessig fokus. Redusert material- og energiforbruk ved produksjon, bruk og gjenvinning av transportmidler er en forutsetning for å nå målet om en bærekraftig transportsektor. STRAUSS-prosjektet skal muliggjøre bruk av lette...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet