1 286 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Post-Paris policy relevance: Climate science-policy interactions and impacts after the Paris Agreement

In order to meet the objectives set out in the Paris Agreement, fruitful science-policy interactions are key. However, the scientific literature is ambiguous and inconclusive in terms of how such fruitful science-policy interfaces can be established, maintained and further developed, not least ac...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS) Norway and Ocean Thematic Centre (OTC), phase 2

Integrated Carbon Observation System (ICOS) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som danner et observasjonsnettverk for overvåking og analyse av mengden drivhusgasser i atmosfæren. ICOS sørger for uavhangige og pålitelige observasjoner av CO2, metan og andre drivhusgasser. Gjennom observasjone...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

VITEN-Vitensentre

VITENSENTERET I SOGN OG FJORDANE AS

ViteMeir, eit vitensenter på Kaupanger i Sogndal kommune, vil bli eit vitensenter med høg attraksjonsverdi regionalt, med fokus på natur- og ressursgrunnlaget i regionen, og dei teknologiske moglegheiter og utfordringar som ligg i vårt samspel med naturen. Berekraftig utvikling er den overordna f...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 4 NINA (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NIBIO (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NGI (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NGI (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NIVA (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 CICERO (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NINA (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 SINTEF (2021-2024)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NINA (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NILU (2020-2023)

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NINA (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NR (2020-2023)

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NIVA (2020-2023)

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of EXHAUSTION

Hetebølger og luftforurensninger er sentrale klimarisikofaktorer i Europa. De to risikofaktorene henger sammen, ettersom temperaturøkning kan påvirke luftkvalitet via en rekke ulike mekanismer, inkludert via økt risiko for skogbranner. Hetebølger fører til økt dødelighet og sykelighet knyttet til...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbru...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Theorem Proving from the Mindset of Parameterized Complexity Theory

Å bevise eller motbevise matematiske setninger ved hjelp av automatiserte prosedyrer har vært en appellerende idé i minst et århundre. Likevel, selv om forskingsfeltet om automatiserte resonnement har nådd viktige milepæler de siste tiårene, er det fortsatt uavklart hvorvidt datamaskiner i vesent...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

VITEN-Vitensentre

Atlanterhavsparken vitensenter

Vitensenteret skal være et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv og kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vitensente...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

VITEN-Vitensentre

Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland skal ha hovedtema knyttet til Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Interaktive utstillinger og pedagogiske undervisningsopplegg vil bli valgt ut fra disse temaene. I dialog med de øvrige regionale vitensentrene skal det etableres et vitensenter som er unikt ...

Tildelt: kr 18,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Strategies to Mitigate Pressures on Terrestrial Ecosystems from Multiple Stressors

Landbaserte økosystemer er følsomme for flere stressfaktorer. For eksempel er type arealbruk, endringer i arealbruk og klimaendringer blant de viktigste stressfaktorene for landbaserte økosystemer. Mange fremtidige scenarier for IPCC ser for seg en fremtid som vil være enda mer avhengig av landba...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Project WildMap: Putting wildlife population dynamics on the map through spatially explicit estimation of abundance and demographic rates

Innen forvaltnings- og bevaringsarbeid er det en stor utfordring å skaffe til veie pålitelig informasjon om størrelsen og dynamikken til viltpopulasjonene. Viltpopulasjonene ? og dynamikken i disse ? er uløselig knyttet til romlige forhold; artenes og populasjonenes utbredelse strekker ser over o...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Stipend, Nao Takashina: Developing a method for evaluating ecological resilience to achieve sustainable fisheries

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet AtlantOS

H2020 prosjektet AlantOS tar sikte på å optimalisere og integrere innsamling av data som beskriver Atlanterhavets fysiske og kjemiske miljø, dets økologiske status og utvikle et enhetlig og harmonisert observasjonssystem innenfor rammeverket av GOOS (Global Ocean Observing System) og GEOSS (Globa...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Freshwater export in an era of Arctic Ocean freshening and sea ice decline

I FreshARC-prosjektet studerer vi hvordan hav- og klimaendringer påvirker transport av ferskvann og havis fra Polhavet til Nordatlanteren. Siden 1990 har tilføring av ferskvann til Polhavet økt samtidig som havisutbredelsen har minket. Store mengder av ferskvann som flyter fra Polhavet mot sør ka...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - Bidrag til drift

...

Tildelt: kr 233,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Ukjent Fylke

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Factors influencing the formation, fate and transport of microplastic in marine coastal ecosystems

FORTRAN-prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved SINTEF Ocean, universitetene i Stellenbosch og Western Cape i Sør-Afrika, og den sør-afrikanske organisasjonen WildOceans. Prosjektet har som formål å undersøke faktorer som påvirker dannelsen av mikroplast fra plastavfall som havner i havet....

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

The combined role of genetic and environmental risk factors in the gender-specific development of severe tinnitus

Tinnitus er den mest hyppige fantomsykdommen, og påvirker 70 millioner individer i Europa. Forekomsten øker drastisk med alderen, der nesten 40 % av de eldre opplever tinnitus. Det kan være sterkt invalidiserende, øker risikoen for sykefravær, uførhet og til og med selvmord. Mens prevalensen ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - Ekstra bidrag til konstruksjon

...

Tildelt: kr 67,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke