0 antall prosjekter

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

KNOWLEDGE SHARING - Utilising the results of the Chronic Disease Management of depressed elderly persons project

This application refers to results of the research group working on the ongoing project: Chronic disease management-implementation and coordination of health care systems for depressed elderly persons' project funded by The Norwegian Research Council in 2 010 (No. 204238/V50, 2011-2014). We apply...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Chronic Disease Management - Implementation and coordination of health care systems for depressed elderly people

Målet med prosjektet var å undersøke om implementering av the Chronic Care Model (CCM) kunne forbedre eldre deprimerte personers psykiske helse. Prosjektet har anvendt et deltagende design for å beskrive, implementere og evaluere. Implementeringen bestod av utdanning og anvendelse av modellen for...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Buskerud

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan-bilateral-cooperation- The relationship between postpartum depression, breastfeeding, DHA and seafood consumption

Background: A healthy diet is important, particularly during pregnancy and the postpartum period.The prevalence of postnatal depression is increasing. There is a demand for empirical research that will generate knowledge about the stress involved in child bearing and postpartum period. Previous r...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Rogaland

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse. En studie av tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i barnevern...(dr.grad: E. Willumsen, 75%)

Samarbeid om barn og unge har vært et prioritert område i offentlig helse- og sosialpolitikk de siste 20 årene. Vi har likevel kommet forholdsvis kort i arbeidet med å utvikle gode måter å organisere det tverrfaglige samarbeidet på og å utforme samspillet mellom de profesjonelle og de profesjone...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Rogaland