0 antall prosjekter

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of Pyxy.ai results and applying them to the Norwegian healthcare context

Pasienter med kols og hjertesvikt påfører helsevesenet stadig økende kostnader og tilhører de mest sårbare pasientgruppene, slik vi har sett under covid-19-krisen. I prosjektet PyXy.ai, finansiert av Horizon 2020, samarbeidet Medsensio, Helgelandssykehuset og fem andre europeiske partnere om å u...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FIDAL

Koordinere prosjektsøknaden på vegne av Telenor Research. Vi vil drive med å bygge konsortium, utvikle konsepter for eksperimetnall plattform, søknadsskriving, og kvalitetssikring, spesielt med hensyn til konsistens.

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

THz Industrial Mesh Networks in Smart Propagation Environments

The work will focus on discussion with European partners to prepare the idea, search for partners, write the proposal and submit the application within the deadline.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A flagship for B5G/6G vision and intelligent fabric of technology enablers connecting human, physical, and digital worlds

The project will work together with European partners to create and submit an application targeting the SNS JU Workprogramme Stream D - Large Scale Trials and Pilots (LST&P) with Verticals. The main effort is discussions, partner search and proposal writing.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Målrettet hjernetreningsbehandling av Tourettes syndrom og ADHD: Intervensjon ved Virtual Exposure Therapy og Real-time fMRI neurofeedback

Mennesker er forskjellige når det kommer til kognitive evner. Alle har styrker og svakheter, men noen har indre kognitive evner særlig tilpasset krav og forventninger i samfunnet; og andre kan ha utfordringer med å bruke deler av hjernen. ADHD og Tourettes Syndrom (TS) er to vedvarende nevroutvik...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Beyond 5G Advanced Vertical Application and Service Innovation Trials

The work will focus on discussing the idea with European partners, prepare the application and submit within the deadline. This comprises partner search and proposal writing.

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Enabling Technologies for SIxth Generation Mobile network Architecture

The ET-SIGMA project will design and develop an artificial intelligence (AI)-empowered system architecture for enabling end-to-end (E2E) smart connectivity across the next generation network landscape. This will be achieved by designing a new, 6G network system architecture in which data analytic...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nasjonal Hybrid Posisjonstjeneste for Fremtidens Digitale og Autonome Samfunn

Innovasjonsideen til prosjektet er en skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse for massemarkedet med centimeters nøyaktighet. Prosjektet skal utforske kombinasjonen av en ny teknologi for å distribuere GNSS korreksjoner (GNSS SSR) og en ny og umoden teknologi med stort potensial: posisjonsbest...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Artificial Intelligence in Innovation of Investigative Interviews Speech-To-Text and Text Analysis Using Machine Learning

Det overordnede målet med AI4INTERVIEWS er å øke effektiviteten av avhør i politiet betydelig ved å designe, utvikle, utforske og bruke AI-løsninger for tale-til-tekst og tekstanalyse. Hvert år gjennomfører norsk politi tusenvis av avhør av ulike typer. Generelt blir disse transkribert manuelt he...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Laser vision correction surgery and control of myopia progression in young adults

Verdens helseorganisasjon har nylig identifisert nærsynthet som en av de fem ledende årsakene til blindhet med raskt økende prevalens, anslått å nå 50 % av verdens befolkning innen 2050. Økende nivå av nærsynthet er assosiert med en høyere risiko for øye patologi (makula degenerasjon, glaukom, gr...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Dispersal of antibiotic resistance and antibiotics in arctic water ecosystems and aquatic wildlife (RiS ID 11824)

Antimicrobial resistance (AMR) is recognized as one of the greatest threats to animal and human health and it leads to elevated costs for the individual and society. Urban settlements and wastewater treatment have a central role in the AMR occurrence in the environment. However, the information a...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SALT - Secure privacy preserving Authentication using faciaL biometrics to proTect your identity

Dette prosjektet utvikler nye egenskaper til Mobai’s ansiktsgjenkjenningssystem for å forbedre kvaliteten på ID-verifisering for tjenester underlagt forskriftene for elektronisk ID (eiDAS) og antihvitvasking (AML). Prosjektet har som mål å videreutvikle nåværende forskningsfront innen ansiktsbiom...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan kan kunstig intelligens og lærende kontroller forbedre helserefusjonsordningen?

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. Helfo forvalter årlig om lag 36 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører o...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestfold

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Troll Observing Network

Antarktis og Sørishavet er sentrale drivere for jordens hav- og luftsystemer. Jorda vår er koblet sammen med og sterkt påvirket av prosesser som har sitt utspring sør på kloden. For å kunne forstå hele jordsystemet er vi avhengig av kunnskap om de fysiske, biologiske, kjemiske og geologiske prose...

Tildelt: kr 156,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2031

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Cenozoic magmatic-hydrothermal activity in northern Spitsbergen, with implications for offshore hydrothermal mineral systems (RiS-11825)

The geologic evolution of the High Arctic during the Cenozoic is critical for our understanding of continental breakup mechanisms and opening of marine ‘gateways’. These processes control exchange of deep-water between the world’s oceans and therefore influence climate patterns. Opening of the Fr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Tectonics, uplift and long term landscape evolution and inheritance onshore the western Svalbard margin

The Eocene to Oligocene Forlandsundet basin likely records the transition from transpression and orogeny to transtension and rifting along the western Svalbard margin. Basin sediments are exposed onshore parts of the eastern coast of Prins Karls Forland, making it an ideal site to study the kinem...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Do snowshoes influence movement and route choice of Svalbard rock ptarmigan over snowy ground? (RiS ID 11821)

We are aiming to determine how changes in snow properties influence the function of a key adaptation for Arctic animals - the evolution of a snowshoe foot. Whilst increases in foot area are well known to provide extra support during movement over snow there is currently no data examining the rela...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Depositional and Paleoenvironmental Evolution of the Forlandsundet Graben, Prins Karls Forland, Svalbard RIS ID: 11671

The Fram Strait, situated between Svalbard and northeast Greenland, is the only deep oceanic gateway connecting the Arctic Ocean with the Atlantic Ocean. Our modern climate system in Europe, Greenland, and the Arctic is strongly influenced by the thermohaline circulation through the Fram Strait....

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Resource partitioning by Arctic scavengers in Svalbard

Dead organic matter from animals represents a central ecological resource in many food webs globally and promotes biodiversity, landscape heterogeneity, and ecosystem stability. Little knowledge currently exists about the ecological significance of carcasses in terrestrial ecosystems, particularl...

Tildelt: kr 49 877

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

SSF-Svalbard Science Forum

Rehabilitation of cableway posts, cultural herritage in Longyearbyen as a part of PCCH-Artic, Ris ID 11866

Rehabilitation of cableway posts in Longyearbyen. Find a better and more economical solution for the rehabilitation that may be used on more than one structure. Do temperature measurement and soil investigations for design of the foundation. For further information see the project description (...

Tildelt: kr 20 995

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

STUDY OF METALS IN ARCTIC MARINE SEDIMENTS (MArS) RiS ID: 11837

The glacial fjord Kongsfjorden (Spitsbergen, Svalbard Islands) is particularly suitable for studying the effects of the global anthropogenic activity on the Arctic ecosystem. In particular, the town of Ny-Ålesund is one of the world’s northernmost human settlements.The aim of the project is to st...

Tildelt: kr 28 694

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

CAPARDUS Extension in Norway

CAPARDUS prosjektet har fokus på å samle dokumentasjon og bygge opp kunnskap om standardisering innenfor viktige temaer i Arktis. Disse er relatert til ressursutnyttelse og annen økonomisk aktivititet, miljøvern eller forskning. Folk som bor eller arbeider på Svalbard og andre Arktiske områder fo...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Understanding the physiological costs of behavioural plasticity in response to climate change in Arctic Seabirds, RIS ID 11820

The extent to which individuals demonstrate flexibility in behaviour (i.e phenotypic plasticity) is likely to be a key determinant of a species ability to adapt to climate change. However, altering behaviours to match new environments comes at a cost to individuals when they divert resources away...

Tildelt: kr 81 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Glacial and Permafrost Interactions: The Origins of Ice in Svalbard (RiS ID:11836

GAPOI seeks to close the knowledge gap between glacial & permafrost interaction within Svalbard’s glacial moraine landscapes, with particular attention to the uncertainty & potential of permafrost aggradation due to anthropogenically forced warming climate in the Arctic. Glacier forefields are ho...

Tildelt: kr 53 000

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Coastal Erosion modelling in Hiorthhamn, Longyearbyen (Svalbard)

The field work activities will be located in the shoreline of Hiorthhamn, to the northeast shore of Adventfjord, 3 km far from Longyearbyen. This area retains the archaeological remains of coal-mining activities dating from 1902. One of the objects of cultural heritage in Hiorthhamn is Taubanesta...

Tildelt: kr 33 313

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Mercury Levels in Svalbard Reindeer's Tissue and Faeces in Relation to Diet and Season

Mercury (Hg) is toxic and a concern for the terrestrial Artic environment due to potential release of Hg from the thawing permafrost. For this master thesis the levels of Hg in summer and winter faeces sample form Svalbard reindeers (Rangifer tarandus platyrhynchus) will be compared to investigat...

Tildelt: kr 15 335

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Predicting plant trait plasticity in response to warming across a changing tundra biome in the high Arctic, RiS ID: 11498

Predicting how plant communities will respond to environmental change has been described as the ‘holy grail’ of ecology. Understanding which factors determine whether a species responds positively or negatively to a particular environmental change allows us to anticipate future shifts in communit...

Tildelt: kr 72 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Subglacial mercury cycling and associated export from Jan Mayen to the North Atlantic, RiS ID 11817

The MerJM project looks to establish baseline concentration and temporal behavior of the toxic element mercury (Hg) in natural streams emerging from glaciers overlying an active volcano on Jan Mayen. The importance of natural sources of Hg in regional mercury cycling in the North Atlantic will be...

Tildelt: kr 72 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

HAPPINESS IN TIMES OF CHANGE: "FRILUFTSLIV" AND CLIMATE CHANGE IN SVALBARD

The project «Happiness in times of change: 'Friluftsliv' and climate change in Svalbard» is a collaboration between social anthropologists Tomas Salem (University of Bergen) and Alexandra Meyer (University of Vienna). Through ethnographic research we will examine how climate change in Svalbard is...

Tildelt: kr 26 000

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Climate change drives fluctuations of glacier lakes in Svalbard - Crammebreane case study, RiS ID 11620

Since the 1990's, the number and size of glacial lakes have been observed to increase as a consequence of climate warming. Most research on glacial lakes has focused on high mountain areas such as the Himalayas or along the margin of the Greenland Ice Sheet. To date little is known about the deve...

Tildelt: kr 77 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland