0 antall prosjekter

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Regulation of intracellular traffic by PI3P-binding proteins - a functional and ultrastructrural study

Many important cellular processes such as intracellular transport, signaling through growth hormone receptors, cell motility and apoptosis are regulated directly or indirectly by phosphatidylinositol (PI)-3-kinases. These kinases have different reaction products, one of these being PI-3-phosphat...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional studies of S100A4 - A Calcium-binding Protein with Metastasis-promoting Capacity

The calcium-binding protein S100A4 has convincingly been linked to the metastatic process, butt he exact mechanism of action is still unknown. The main purpose of the project is to study the molecular mechanisms behind some of the biological functions th at have been suggested tor the protein, a...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Molecular portraits of breast cancer: Translating genomics to the clinical practice

By using hierarchical clustering of global gene expression data, we were the first to identify five subtypes of breast tumors characterized by specific expression patterns. Our existing work has generated a rich and unique resource and knowledgebase from which to continue research. We will apply ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Alfarnes, Svein A RUS04/05 pva 7 forskere

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Regulation and molecular functions of replication proteins

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Ukjent Fylke

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Arne Klungland

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Stefan Krauss

...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Harald Stenmark

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Developmental biology of solid tumours may pave the way for advanced medicine

We study three human cancer diseases, colorectal cancer (CRC), testicular germ cell tumour (TGCT), and malignant peripheral nerve sheath tumour (MPNST), originating from different types of stem cells. All three diseases develop through morphologically def ined stages, and the stepwise molecular b...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Molecular characteristics of experimental and clinical ovarian cancer

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Randomisert studie på lav-karbohydrat diett versus standard diett (Statens ernæringsråd) i forhold til vektnedgang og kardiovaskulær risiko.

Overvektsepidemien i de vestlige land rammer nå også Norge, og det er stort behov for å finne kostanbefalinger som kan redusere overvekt og dens komplikasjoner. Prosjektet vil sammenligne to ekvikaloriske kostholdsregimer; ett med lite karbohydrater og la v glykemisk indeks og relativt høyt prote...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Mutant p53 as a target for improved cancer treatment

This project is a multi-disciplinary approach to explore and exploit the contribution of mutp53 to cancer. We will investigate in depth the molecular properties of mutp53: structural studies will pinpoint the changes that particular mutations inflict on t he structure of p53, and allow the classi...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bildediagnostikk for pasienter i sykehjem

Sykehjemmene er Norges største institusjonsnivå. Over 29.000 somatiske pasientsenger skal økes til 35.000. Alle pasientene har flere sykdommer og/eller nedsatt allmenntilstand. 70-80 % har aldersdemens. Disse pasientene har de samme krav på diagnostikk og behandling som befolkningen for øvrig, s...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics of antioxidant defence mechanisms and DNA repair: Relevance for aging and neurological disease.

The present prosject seeks to bring together a range of novel technologies and multidisciplinary expertise to broaden our understanding of DNA repair mechanisms. Specifically we will explore the hypothesis that deficient DNA repair plays a key pathogenet ic role in neurological disease and in ag...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Acetabular fractures, examination, classification, complications and outcome

Brudd i acetabulum er assosiert med stor morbiditet og har ved Ullevål universitetssykehus blitt registrert prospektivt i en omfattende papir- og radiologisk database og danner utgangspunktet for prosjektet. Kvaliteten på registreringen og kontrollen på p asientpopulasjonen er unik i internasjona...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Ukjent Fylke

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Akershus HF

Prosjektet har som hovedmål å etablere et system for forskningsbasert nyskapning ved Akershus universitetssykehus HF (A-Hus) i samarbeid med Medinnova. Til dette vil Medinnova utnytte den kompetanse og erfaring de har fra tilsvarende arbeid ved andre syke hus. Det legges opp til at Medinnova både...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Viken

STAMCELLER-Stamcelleforskning

National network for stem cell research

...

Tildelt: kr 20,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Dosimetriske og anatomiske/geometriske begrensninger ved "Intensity modulated radiotherapy" - IMRT; konsekvenser for mulig klinsik gevinst.

Det foreligger i hovedsak tre mulige begrensende faktorer for at IMRT skal kunne bidra til redusert dosebelastning til normalvev, og der gjennom lavere normalvevstoksisitet, samt tillate doseeskalering i den hensikt å oppnå større grad av lokal tumourkont roll (TCP): <h>1. Dosimetrisk presisjon ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

MILJO-Miljøstøtte

Strategies for molecular characterisation of human B-cell lymphomas. Diagnostic and therapeutical potential

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Photodynamic therapy (PDT) of patients harboring malignant brain tumors.

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Computational gene identification and function prediction by genome sequence analysis

Bioinformatics is essential for the analysis of the data generated from the human and other genome sequencing projects. The functions of large proportions of the genomes are still unknown. Although biochemical experimental procedures are necessary to pinpoint the exact function of genes, computat...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Mitochondrial DNA repair and implication for aging and cancer

Mitochondrial DNA repair and implication for aging and cancer Aging and a number of age-related diseases/syndromes are associated with accumulation of oxidative DNA damages and mutations in the mitochondria. Mitchondrial DNA repair is essential to remove DNA damages and thus limit the amount of m...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Molecular studies of tumour response and tissue sensitivity to radiation therapy among patients with breast cancer.

Brystkreft er en stadig økende kreftsykdom, og ca 1 av 12 kvinner i Norge vil utvikle sykdommen i løpet av sin livstid. Behandlingsstrategien avhenger blant annet av stadium, alder (menopausal status) og hormonreseptorstatus. Strålebehandling utgjør en st adig økende del av behandlingsopplegget. ...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Molecular mechanisms of growth control. A multifaceted study of the cell cycle and its fundamental regulatory mechanisms.

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Molecular Genetic Studies of Breast Cancer. Identification of genotypes and gene expression profiles contributing to elevated cancer risk,..

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Rikshospitalet

Prosjektet har som hensikt å videreføre Rikshospitalets aktiviteter innen kommersialisering av forskningsresultater gjennom en økt satsning på identifisering og prekvalifisering av og søknader om patentbeskyttelse for ideer. Prosjektet vil også videreutvikle de interne systemene i Rikshospitalet ...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Hvilke lårhalsbrudd bør opereres med hemiprotese? En prospektiv, randomisert studie mellom skruer og hemiprotese.

<i>Problemstilling.</i> Hovedalternativene ved behandling av lårhalsbrudd er skruefiksasjon av bruddet, eller proteseoperasjon. I Norge er det fortsatt mest vanlig med skruefiksasjon, mens det i resten av den vestlige verden først og fremst opereres med protese. Fordelene med skrueoperasjon er ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Including Patient Preferences in Symptom Management of Cancer Patients: A Randomized Clinical Trial (RCT)

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Integral approach to characterise clinically and therapeutically relevant biological pathways in human cancer

The time after the sequencing of the human genome, often referred to as the post-Genome era, is characterised by an increased scale of biological analysis at the genome, transcriptome and proteome levels. The final goal of this huge parallel analysis is to study the structure and expression of t...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Genome wide studies of breast cancer: A bioinf. and genetic appr. to understand gene reg. and dysreg. in breast tumor development and progr.

The fundamental defects in cancer are alterations in the genome. Microarray-based Comparative Genome Hybridization (array CGH) provides the possibility to connect DNA copy-aberrations with genomic map positions. In a first attempt to compare data from di fferent types of CGH techniques, samples ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Ukjent Fylke