0 antall prosjekter

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Molecular Genetic Studies of Breast Cancer. Identification of genotypes and gene expression profiles contributing to elevated cancer risk,..

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Computational gene identification and function prediction by genome sequence analysis

Bioinformatics is essential for the analysis of the data generated from the human and other genome sequencing projects. The functions of large proportions of the genomes are still unknown. Although biochemical experimental procedures are necessary to pinpoint the exact function of genes, computat...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Molecular mechanisms of growth control. A multifaceted study of the cell cycle and its fundamental regulatory mechanisms.

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Rikshospitalet

Prosjektet har som hensikt å videreføre Rikshospitalets aktiviteter innen kommersialisering av forskningsresultater gjennom en økt satsning på identifisering og prekvalifisering av og søknader om patentbeskyttelse for ideer. Prosjektet vil også videreutvikle de interne systemene i Rikshospitalet ...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Hvilke lårhalsbrudd bør opereres med hemiprotese? En prospektiv, randomisert studie mellom skruer og hemiprotese.

Problemstilling. Hovedalternativene ved behandling av lårhalsbrudd er skruefiksasjon av bruddet, eller proteseoperasjon. I Norge er det fortsatt mest vanlig med skruefiksasjon, mens det i resten av den vestlige verden først og fremst opereres med protese. Fordelene med skrueoperasjon er ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Including Patient Preferences in Symptom Management of Cancer Patients: A Randomized Clinical Trial (RCT)

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Mitochondrial DNA repair and implication for aging and cancer

Mitochondrial DNA repair and implication for aging and cancer Aging and a number of age-related diseases/syndromes are associated with accumulation of oxidative DNA damages and mutations in the mitochondria. Mitchondrial DNA repair is essential to remove DNA damages and thus limit the amount of m...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Integral approach to characterise clinically and therapeutically relevant biological pathways in human cancer

The time after the sequencing of the human genome, often referred to as the post-Genome era, is characterised by an increased scale of biological analysis at the genome, transcriptome and proteome levels. The final goal of this huge parallel analysis is to study the structure and expression of t...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Genome wide studies of breast cancer: A bioinf. and genetic appr. to understand gene reg. and dysreg. in breast tumor development and progr.

The fundamental defects in cancer are alterations in the genome. Microarray-based Comparative Genome Hybridization (array CGH) provides the possibility to connect DNA copy-aberrations with genomic map positions. In a first attempt to compare data from di fferent types of CGH techniques, samples ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Ukjent Fylke

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

The biophysical features of protoporphyrin IX induced by aminolevulinic acid and its ester derivatives in vivo

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Third International Stroke Trial in Norway ("IST-3 Norway")

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

MHGRUPP2-MH-grupper

Protein-membrane dynamics in intracellular transport

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Biological, diagnostic and therapeutic aspects of cancer metastasis

...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Insulinsensitivitet hos pasienter med Hirschsprungs sykdom

Bakgrunn. Hirschsprungs sykdom er karakterisert av aganglionose i rektum og colon. Forskningsgruppen har imidlertid nylig vist at denne pasientgruppen også kan ha patologisk motilitet i øvre gastrointestinaltraktus. Videre har gruppen gjort observ asjoner som tyder på at disse pasientene ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo