0 antall prosjekter

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)

Stadig flere aktører er virksomme innen New-Space. Ved etableringen av Andøya Spaceport har Norge har nå også kapasitet til oppskyting av satellitter i bane fra norsk jord. Dette kan bety lavere totalkostnader for oppskyting. Sammen med kommersielt tilgjengelig utstyr, vil det sannsynligvis bli e...

Tildelt: kr 82,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i utv...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fremme oppfinnelse og innovasjon i små regioner

Dette prosjektet vil utforske hvordan et makerspace kan brukes som verktøy for å skape og utnytte økonomiske aktiviteter, særlig oppfinnelser og innovasjoner i ikke-industrialiserte små regioner, som Oppdal. Gjennom prosjektet samles empirisk data i et industrielt og et akademisk makerspace for å...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI4Users: Responsible Use of Artificial Intelligence through Design for Accountability and Intelligibility

Prosjektet AI4Users tar et menneske-sentrert perspektiv på kunstig intelligens (KI). Prosjektet tar utgangspunkt i menneskene som KI brukere. Mennesker er til syvende og sist ansvarlige for KI-teknologier. Mennesker må derfor være involvert på en ikke-overfladisk måte for å sikre meningsfull menn...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitally-Controlled, Toolless and Flexible Forming

Benteler Automotive Raufoss AS produserer støtfangeranlegg/chassiskomponenter i ekstrudert aluminium. Etter ekstrudering blir profiler formet og kuttet / bearbeidet til ønsket form. Tradisjonelt har slik produksjon betydd store produksjonsvolum per år og få produktvarianter per kunde. Bilmarkedet...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidskraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Prosjektet sammenlikner utviklingen i etterspørselen etter a...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Lumpfish stress response characterization, health and welfare improvement through nutritional management and selective breeding

CYCLOIMPROVE tar sikte på å forbedre velferdsstatusen til rognkjeks som brukes i produksjonen av atlantisk laks, ved å redusere helseforstyrrelser gjennom ernæringshåndtering. Programmet vil også bidra til sterkere helse hos rognkjeksen ved å bidra til et selektivt avlsprogram med immunologstudi...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

FOOdIVERSE skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i fem europeiske land: Tyskland, Italia, Norge, Polen og Storbritannia. Prosjektet søker å identifisere hva som kjennetegner et robust og mangfoldig forsynings- og forbruksmønster og hvilke faktorer som kan bidra til ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel biologics tailored for treatment of COVID-19

COVID-19-pandemien, forårsaket av SARS-CoV-2, har en enorm innvirkning på helse og økonomi, og selv om vaksiner er blitt utviklet raskt, er det få terapier tilgjengelig som kan benyttes i behandling de som ikke responderer godt på vaksinene. Det er derfor et presserende globalt behov for behandli...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BIOUP – Bioelectrochemical Reactor for Biogas Upgrading with Methane Production from CO2

Det globale samfunnet må bevege seg fra en fossil drivstoffbasert økonomi mot en økonomi som er fornybar. Biogassproduksjon fra organiske ressurser bidrar til oppnåelsen av EUs strategi for bærekraftig utvikling gjennom reduksjon i klimagassutslipp. Flere europeiske land har politiske mål om å øk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

Grønn Vekst AS produserer jordblandinger med kompost og steinmel som viktige bestanddeler. pH i de ferdige jordblandingene er ofte over 7,0 og ikke sjelden opp mot og over 8,0. For et jordprodukt anses dette som utfordrende, da pH-idealet er på den sure siden, 6 - 6,5 for en mineraljord og ofte l...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Bioactive encapsulated fresh, raw garlic extract

Det finnes mengder med hvitløksprodukter på markedet, men stort sett alle er basert på tørket hvitløk. Når hvitløken tørkes mister den sine gode, bioaktive egenskaper. Det har tre professorer ved NTNU i Trondheim gjort noe med. De har gjort det mulig å danne en emulsjon av det vandige, ferske...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Algi-SCALEUP: Fermentation Scaleup for Manufacturing of Pharmaceutical Alginate Oligosaccharides

Algi-SCALEUP tar sikte å skalere opp fermenteringsprosessen for alginatoligomere som skal brukes som medisin mot flere sykdommer. Tidligere prosjekter har vist at det er mulig å produsere alginater med akseptabel kvalitet i middels skala (750 L), men for å få nok stoff for å behandle sykdommer kr...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

Tilgang på elektroniske komponenter er vanskelig verden over i disse dager. Dette er en kritisk tidsfaktor som kan forsinke prosjektet noe dersom uforutsette forhold skulle inntreffe på leveransesiden. Vi har imidlertid bestillinger inne og er optimistiske med hensyn på leveranser så langt. Plan...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Østfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114486 MODTESTER Fuel Cell and Electolyser modular test system

MODTESTER-prosjektet har blitt presentert på Stralsund Spring School, Tyskland, avholdt i år 20. august til 10. september 2021 spesifikt ble MODEDSTER-prosjektet annonsert til deltakerne og eksempler på data og eksperimentelle prosedyrer brukt i undervisningsøvelsene referansen er 29. St...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonomous Cargo-Handling and Transportation

I prosjektets arbeidspakke 1 har det blitt langt fremskredet arbeid med å etablere teknologiplattformen, både programvare og hardware. På hardware-siden er basis designet klart, som danner grunnlag for tilpasninger både mot kran, drone og gaffeltruck / reach stacker. Prosjekt koordinator VOCA ...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

The agronomic and environmental potential of nitrogen enriched organic substrate

N2 Applied har utviklet en ny behandlingsmetode for organiske substrater som er egnet til gjødselbruk. Metoden bruker luft og elektrisitet til å generere en plasma. Når luftens nitrogen passerer gjennom plasmaen vil en andel bli reaktivt. Det reaktive nitrogenet kan absorberes av det organiske su...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EKSE - Elementkalibrering av sonarer og ekkolodd

Menneskehetens bruk av havet er økende. Derfor øker også behovet for kunnskap om havet, havbunnen og det som lever der. Noen bruksområder er sjøkart, kartlegging av bunntyper og habitater, og grunnlag for strømningsmodeller som brukes i modellering av klimaendringene. Vi ønsker naturligvis at sli...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Buskerud

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 2nd medical use – Dermatology

Hidradenitis suppurativa (HS), også kalt svettekjertelbetennelse, er en kronisk inflammatorisk sykdom. De bakenforliggende årsakene til sykdommen er uklare, og behandling av den er utfordrende. Det finnes i dag ingen kurativ behandling. HS opptrer ofte sammen med andre sykdommer og kan medføre en...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 3DFix Technical Pilot

LiDAR, en forkortelse for for Light Detection and Ranging, bruker laserpulser til å ta målinger for å produsere et 3D-kart av omgivelsene ved hjelp av måleprinsippet «time-of-flight». Det finnes forskjellige typer LiDAR hvor en av dem er roterende (spinning). Spinning LiDAR har typisk et 360 grad...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time production planning and bidding for renewable energy producers

I prosjektet er det utviklet en prototype for programvare som utfører budgivning for produsenter av fornybar energi i sanntid. For tradisjonelle kraftverk, som som benytter fossilt brensel og vannkraft, kan operatører planlegge når og hvor mye de skal produsere. Variabel fornybar produksjon ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of predictive data analytics to wellbore geomechanics on the Norwegian continental shelf

Til tross for betydelig fremgang, er det fortsatt store utfordringer knyttet til ustabilitet i borehull og brønnkontrollhendelser ved brønnboring over hele kloden. En oversikt over brønner på norsk kontinentalsokkel (NCS) de siste 25 årene viser at et gjennomsnitt på 14% av alle letebrønner og 8%...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

"Propulsion for the Green Future"

Prosjektet "Propulsion for the Green Future" har som målsetting å introdusere propulsjonssystem med redusert utslipp og lavere produksjonskostnader for mindre arbeids-båter, passasjerskip og fiskefartøy. I samarbeid med kunder, forskningsinstitusjoner og leverandører utvikler vi nå nye design...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGen TPO- Sustainable, intelligent polymer alloy membranes fit for the future

Prosjektet NextGen TPO skal utvikle bærekraftige, robuste og intelligente membranløsninger for vanntetting av bygg, anlegg og infrastruktur, som møter både nåværende og fremtidige behov. For å klare dette, retter vi oppmerksomheten mot materialtypen termoplastiske polyolefiner (TPO). Bærekraft og...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modern corneal imaging technology and the paradigm shift in cataract and refractive surgery

Introduksjon: En nøyaktig forståelse av de optiske egenskapene til de individuelle komponentene i hornhinnen er avgjørende for effektiv planlegging av øyeoperasjoner for å oppnå forutsigbare brytningsresultater. Tradisjonelt har målinger av hornhinneoptikk vært basert på teknologi som stammer fra...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART- Bærekraftig produksjon av næringsrike marine proteiner

Befolkningsvekst og økt behov for fôr til oppdrett vil bidra til en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris, alt innen rekkevidde for proteiner produsert ved enzymatisk hydrolyse av to...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel immunotherapy for cancer

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle Ultimovacs? universelle kreftvaksine UV1 som en ny terapi i kombinasjon med standard sjekkpunkthemmer-terapi (CPI) for hode- og halskreft (HNC). Den kommersielle prosjektpartneren Bio-Me AS vil utvikle en diagnostisk test basert på deres plattformteknologi ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MusicDNA Sustainable Eco system - MuSEc

MusicDNA Sustainable Eco system (MuSEc) videreutvikler MusicDNAs etablerte teknologi for radio- og TV-monitorering med mål om økt skalerbarhet gjennom mer kosteffektiv og energi- og prosessorgjerrig utnyttelse. Med økt skalerbarhet følger også forbedrede data- og forretningsmodeller. Mer komplet...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114299 WATCH-IT: 24/7 smart monitoring of cardio-respiratory function in patients at risk of cardiovascular events

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsak i nesten alle områder i verden. Tre 'relativt usynlige' faktorer som øker risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser er: atrieflimmer, søvnapné og hypertensjon. Disse faktorene kan ikke overvåkes ved hjelp av enkle, allment tilgjengelige og...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1142997 PhagePow(d)er: Sustainable, Effectiv and Natural Inhibition of Food-Borne Pathogens by Advanced Phage Technology

Eksisterende prosesseringshjelpemidler for mattrygghet, selv om de for det meste er effektive, kan fortsatt ikke forhindre antimikrobiell overlevelse og sykdomsutbrudd. Dette medfører en enorm sosioøkonomisk belastning på grunn av sykelighet, dødelighet og tilbakekallinger av produkter. Videre øn...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa