41 709 antall prosjekter

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113747 Smart Personalization Of Prosthetic Arm Sockets

Igjennom SmartFit prosjektet skal vi utvikle løsninger for å skreddersy og produsere sockets for armproteser. Vi skal utvikle en digital platform og verdikjede som skal automatisere denne prosessen både for brukere og helsepersonell. Viktigte områder i prosjektet vil være bruk av scanning løsning...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

ProCardio - Precision Health Center for optimized cardiac care

Hjertesykdom kan ramme i alle aldre og føre til kronisk sykdom eller ramme plutselig i form av hjertestans. Det er ledende årsak til dødsfall på verdensbasis. Vårt senteret ProCardio vil bidra med nye metoder for å forbedre leveutsiktene til hjertepasienter og forebygge hjertestans. Vi vil bruke ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av en levende attenuert vaksine mot streptokokkose hos Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).

Utvikling av effektive vaksiner for den globale fiskeoppdrettsindustrien er nødvendig dersom man skal kunne utvikle en bærekraftig industri som ivaretar miljø, dyrevelferd og samtidig sikrer at bonden sitt inntekksgrunnlag ivaretas best mulig. Majoriteten av dagens vaksiner som benyttes i den g...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Konservering av grassurfôr for økt proteinkvalitet til melkekyr

Prosjektet går i henhold til planlagte aktiviteter. Det er gjennomført et fôringsforsøk for å studere produksjonsresultater ved bruk av surfôr, konservert med ulike typer ensileringsmiddel. Det arbeides nå med å sammentille resultater fra dette forsøket. Samtidig planlegges neste fôringsforsøk, s...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av kunnskap om hvordan store utendørsarrangementer kan gjennomføres under en pandemi

Øyafestivalen og S Plan AS ønsket med prosjektet å bidra til etablering av et nettverk som kan styrke koordinering og planlegging mellom store utendørsarrangører med sikte på å utvikle og styrke kulturnæringen i Norge gjennom den pågående pandemien. Vi har i prosjektperioden gjennomført 2 net...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ProMoTun - Productivity Monitoring of Tunnelling

ProMoTun (Productivity Monitoring in Tunnelling) har som mål å utvikle en unik datadrevet applikasjon for sammenhengende innsamling og utnyttelse av ytelsesdata som fremkommer gjennom tunnelbyggeprosessen. Et stort antall ulike datainnsamlingssystemer og brukergrensesnitt kompliserer imidlertid e...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

TEL - Transformasjon til EL-båt

Prosjektet Transformasjon til El-båt adresserer viktige aspekter knyttet til revolusjonen som skjer innen elektrisk og hybrid fremdrift for fritidsbåter og yrkesbåter. Industribedriftene Ibiza Boats AS, Viknes Båt og Service AS og Nor-Dan Composites AS samarbeider med de viktige leverandørene Far...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of Tripping IN/OUT in Drilling Operations using Machine Learning

Prosjektet sendte en offisiell forespørsel om selve utløsnings-, ut- og boreoperasjonsdataene til Equinor i mars 2021. Equinor gikk med på å forenkle forskningen med sanntidsdata fra de nye kildedataene mens utløsningsverktøyet (NOV DWT) og kablet drill pipe telemetri system (NOV Wired Drill Pipe...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systems leadership and growth

En rekke skifter, inkludert digitalisering, gjør at bedrifter må finne stadig nye måter å skape verdi på. Før kunne bedrifter erobre og beholde markedsposisjoner gjennom å produsere standardiserte varer og tjenester stadig mer effektivt. Nå er markedene i ferd med å brytes opp mellom en rekke akt...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Lumpfish stress response characterization, health and welfare improvement through nutritional management and selective breeding

CYCLOIMPROVE tar sikte på å forbedre velferdsstatusen til rognkjeks som brukes i produksjonen av atlantisk laks, ved å redusere helseforstyrrelser gjennom ernæringshåndtering. Programmet vil også bidra til sterkere helse hos rognkjeksen ved å bidra til et selektivt avlsprogram med immunologstudi...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Algi-SCALEUP: Fermentation Scaleup for Manufacturing of Pharmaceutical Alginate Oligosaccharides

Algi-SCALEUP tar sikte å skalere opp fermenteringsprosessen for alginatoligomere som skal brukes som medisin mot flere sykdommer. Tidligere prosjekter har vist at det er mulig å produsere alginater med akseptabel kvalitet i middels skala (750 L), men for å få nok stoff for å behandle sykdommer kr...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114486 MODTESTER Fuel Cell and Electolyser modular test system

MODTESTER-prosjektet har blitt presentert på Stralsund Spring School, Tyskland, avholdt i år 20. august til 10. september 2021 spesifikt ble MODEDSTER-prosjektet annonsert til deltakerne og eksempler på data og eksperimentelle prosedyrer brukt i undervisningsøvelsene referansen er 29. St...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)

Stadig flere aktører er virksomme innen New-Space. Ved etableringen av Andøya Spaceport har Norge har nå også kapasitet til oppskyting av satellitter i bane fra norsk jord. Dette kan bety lavere totalkostnader for oppskyting. Sammen med kommersielt tilgjengelig utstyr, vil det sannsynligvis bli e...

Tildelt: kr 82,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

Tilgang på elektroniske komponenter er vanskelig verden over i disse dager. Dette er en kritisk tidsfaktor som kan forsinke prosjektet noe dersom uforutsette forhold skulle inntreffe på leveransesiden. Vi har imidlertid bestillinger inne og er optimistiske med hensyn på leveranser så langt. Plan...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Østfold

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i utv...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Outer membrane vesicle vaccine against enteric redmouth disease (ERM) in aquaculture.

Havbruk er en viktig næring for Norge hvorav laksen er en av våre viktigste eksportvarer. Det er derfor viktig at Norge levere et godt og friskt produkt. Dessverre er det slik at ved et dyrehold hvor mange individer er tett samlet er det også lett for at ulike infeksjonssykdommer kan slå seg ned....

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet var å studere etterspørselen etter arbeidskraft gjennom og etter den pågående Corona-krisen. Vi målte utviklingen i etterspørselen etter arbeidskraft ved jobb-utlysninger i ulike yrker og bransjer, gjennom 2020 sammenliknet med 2018 og 2019. Vi har også fokusert spesielt p...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BIOUP – Bioelectrochemical Reactor for Biogas Upgrading with Methane Production from CO2

Det globale samfunnet må bevege seg fra en fossil drivstoffbasert økonomi mot en økonomi som er fornybar. Biogassproduksjon fra organiske ressurser bidrar til oppnåelsen av EUs strategi for bærekraftig utvikling gjennom reduksjon i klimagassutslipp. Flere europeiske land har politiske mål om å øk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

Grønn Vekst AS produserer jordblandinger med kompost og steinmel som viktige bestanddeler. pH i de ferdige jordblandingene er ofte over 7,0 og ikke sjelden opp mot og over 8,0. For et jordprodukt anses dette som utfordrende, da pH-idealet er på den sure siden, 6 - 6,5 for en mineraljord og ofte l...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI4Users: Responsible Use of Artificial Intelligence through Design for Accountability and Intelligibility

Prosjektet AI4Users tar et menneske-sentrert perspektiv på kunstig intelligens (KI). Prosjektet tar utgangspunkt i menneskene som KI brukere. Mennesker er til syvende og sist ansvarlige for KI-teknologier. Mennesker må derfor være involvert på en ikke-overfladisk måte for å sikre meningsfull menn...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonomous Cargo-Handling and Transportation

I prosjektets arbeidspakke 1 har det blitt langt fremskredet arbeid med å etablere teknologiplattformen, både programvare og hardware. På hardware-siden er basis designet klart, som danner grunnlag for tilpasninger både mot kran, drone og gaffeltruck / reach stacker. Prosjekt koordinator VOCA ...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Bioactive encapsulated fresh, raw garlic extract

Det finnes mengder med hvitløksprodukter på markedet, men stort sett alle er basert på tørket hvitløk. Når hvitløken tørkes mister den sine gode, bioaktive egenskaper. Det har tre professorer ved NTNU i Trondheim gjort noe med. De har gjort det mulig å danne en emulsjon av det vandige, ferske...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fremme oppfinnelse og innovasjon i små regioner

Dette prosjektet vil utforske hvordan et makerspace kan brukes som verktøy for å skape og utnytte økonomiske aktiviteter, særlig oppfinnelser og innovasjoner i ikke-industrialiserte små regioner, som Oppdal. Gjennom prosjektet samles empirisk data i et industrielt og et akademisk makerspace for å...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

FOOdIVERSE skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i fem europeiske land: Tyskland, Italia, Norge, Polen og Storbritannia. Prosjektet søker å identifisere hva som kjennetegner et robust og mangfoldig forsynings- og forbruksmønster og hvilke faktorer som kan bidra til ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel biologics tailored for treatment of COVID-19

COVID-19-pandemien, forårsaket av SARS-CoV-2, har en enorm innvirkning på helse og økonomi, og selv om vaksiner er blitt utviklet raskt, er det få terapier tilgjengelig som kan benyttes i behandling de som ikke responderer godt på vaksinene. Det er derfor et presserende globalt behov for behandli...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

The agronomic and environmental potential of nitrogen enriched organic substrate

N2 Applied har utviklet en ny behandlingsmetode for organiske substrater som er egnet til gjødselbruk. Metoden bruker luft og elektrisitet til å generere en plasma. Når luftens nitrogen passerer gjennom plasmaen vil en andel bli reaktivt. Det reaktive nitrogenet kan absorberes av det organiske su...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BERGENLYS – Preparation of Supplement for Stem Cell Therapies and Regeneration

Regenerativ medisin benytter stamceller for å reparere eller erstatte defekte celler og vev, og gir nye muligheter for behandling av et vidt spekter av tilstander inkludert kreft, nervesykdommer, beindefekter, hudsykdommer, øyesykdommer og diabetes. BergenLys er et innovasjonsprosjekt ved Haukela...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114314 SPEKTIR: A Novel Miniature Multispectral Thermal Image Sensor for Multi-Industrial use

Alle fysiske objekter sender ut termisk stråling med et spekter som avhenger av objektets temperatur. Øynene våres kan bare se termisk stråling fra varme objekter. For eksempel ser den termiske strålingen fra en kokeplate på 500 degree Celsius ut som en svak rød glød for menneskeøyet. Vi er blind...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E114374 - Cerebro En ny og intelligent plattform for automatisk beregning av korrekt skatt på tvers av geografi

Intelligent automasjon får en stadig mer sentral rolle i fremtidens teknologiske systemer innenfor regnskap og økonomi. Målet med dette prosjektet var å utvikle en teknologiplattform som kunne foreta automatiserte beregninger av korrekt skatt på tvers av geografi innenfor stadig mer komplekse glo...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

POSI-red - Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner gjennom utvikling av XR-verktøy

Postoperative sårinfeksjoner (POSI) er et stort problem i Norge og resten av verden. Folkehelseinstituttets årsrapport for 2018 viste at insidensen for postoperative sårinfeksjoner varierte mellom 1,6-13,4 % avhengig av type operasjon [1]. POSI bidrar til store kostnader for samfunnet både gjenno...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus