0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes

Hvert år blir mer enn 350 gigatonn karbondioksid omdannet til biomasse av planter og mikroorganismer. Denne prosessen er en del av karbonsyklusen som beskriver den samlede fordelingen av karbon på jorden. Planter og mikroorganismer bruker enzymer for å konvertere karbondioksid til biomasse. Flask...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

OXYENZ to ERC CoG

The submitted ERC StG proposal aimed to reveal how oxidative enzymes involved in degradation of lignocellulose work in concert. Also, since the mechanisms of several of these enzymes are not known, part of the proposal included enzyme characterization at an atomistic level. For a short introducti...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Resolving molecular mechanisms of biomass degrading enzymes through a combined computational and experimental approach

Cellulose og kitin består av lange kjeder med sukkermolekyler som er pakket tett sammen, noe som gjør at de er umulige å løse opp i vann. Mye av tilgjengelig biomasse i dag består av nettopp disse karbohydratene, og slikt sett er de potensielt verdifulle ressurser for bioraffinering, for eksempel...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Akershus