22 849 prosjekter

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Improved immunity of aquacultured animals

Based on important disease models, this project concerns development of a technological knowledge platform for a future improved immunity to infectious pathogens in the major aquacultured species in Europe (Atlantic salmon, rainbow trout, sea bream, sea b ass, carp, mussel and oyster). Focus will...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Fristilling og konkurranseregulering i naturlig foryngelse av gran

Fristilling av gran har til nå blitt utført motormanuelt med ryddesag og annet lettere utstyr. Prestasjonen ved slikt arbeid har for tette granforyngelser vært begrenset og arbeidsmiljøet tungvint. Ved Løvenskiold-Vækerø divisjon skog har en i løpet av d e siste årene prøvet ut en ren manuell me...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Tidlig langnattbehandling vil gi planter med økt diameter, bedre overlevelse, og muligheter for maskinell og manuell sommerplanting.

Avgangen etter planting av gran kan være stor. Det er mange årsaker til denne avgangen, men snutebillegnag og konkurranse og mekanisk press (nedbøying) fra annen vegetasjon er blant de viktigste. Samfunnet ønsker å redusere bruken av kjemikalier i skogen til et minimum, f.eks. når det gjelder spr...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Alternativ modellering av tilvekst i alminnelig norsk skog

Den tilveksten som oppnås i alminnelig skog er vanligvis betydelig lavere enn det som det langsiktige produksjonsnivå (boniteten) og tilvekstmodeller skulle tilsi. I store skogfylker oppnås som oftest et kvantum på 50-90 % av skogsmarkas produksjonsevne, mens i andre fylker oppnås enda mindre. ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Den nye skogeieren Hvordan øke avvirkninga i Trøndelag

Bakgrunnen for prosjektet er et vedtak i Fylkestinget i Nord-Trøndelag av februar 2004 som Fylkestinget i Sør-Trøndelag sluttet seg til, der det uttrykkes bekymring for utviklinga av skog- og trenæringa i Trøndelag. Over en tiårsperiode er det registrert sterkt fallende og ujevn avvirkning i prim...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Næringsretta satsing ved Høgskolen i Ålesund

Delprosjektet "Lean Design": 1. Forskings og utviklingsprosjekt som har som mål å effektivisere design og dokumentasjon av skip ved å innhente og overføre kompetanse og tilnærmingsmåter som er benyttet blant annet i bilindustrien til vertsindustrien og an dre aktuelle næringer i regionen. Overfør...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Møre og Romsdal

MOBI-Mobilisering

Samarbeid NLH - næringslivet. Kompetanseoverføring og innovasjon.

Prosjektet omfatter to elementer: 1. Fire pilotprosjekter ( integrerer institusjons-, bedrifts- og nettverksstrategier) 2. Tre infrastrukturtiltak ( institusjonsstrategier) 1. Piloter Pilotene utvikles med basis i etablerte forskningsprosjekter mellom UM B (hhv UiB) og aktuelle bedrifter. Målet ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Samarbeid for læring og innovasjon i Finnmark

Innen institusjonsstrategien vil vi fortsette med å ha en ekstern styring av prosjektet og vi vil etablere tre insentivordninger: 1.Støtte til studentprosjekt som gjennomføres på oppdrag eller i samarbeid med bedrifter 2.Støtte til utvidet bedriftssamarb eid om undervisning og/eller kursutviklin...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

ANGIOTARGETING - Targeting-Tumour-Vascular / Matriz Interactions (IP) - forhandlingsmidler-PES

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 122 Enhanced control of Potato mop-top virus in the Nordic and Baltic Sea region

Since 1980's, a disease manifested by necrotic symptoms inside potato tubers (spraing disease) has spread in an uncontrolled manner in all Nordic countries and constitutes the most severe quality problem in a commercial use of potatoes. In this project, n ovel biotechnological methods and tools w...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA-SIP: BIOKLASS

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Sats på torsk - 9.-11.2.2005

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Internasjonalt symposium "Interactions between aquaculture and wild stocks of Atlantic salmon and other diadromous fish species 18-21.11.05

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Prosjektetablering overfor EUs 6RP, FP6-2004-TREN-3 (Call 3 A) og FP6-2004-SSP-4 (Call 4). Samfinansiering med Vitenskap

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Blåkveite ved Grønland; utbredelse, biologi og seleksjon/bidødelighet i trål.

Prosjektsammendrag Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Grønland og Norge i henhold til den bilaterale avtalen mellom Norge og Grønland av 1991. Prosjektet vil gjennom nært samarbeid sikre, analysere og publisere innsamlede data ved Grønland i per ioden 1992-2004. Blåkveita er utbredt lan...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2014

Sted: Møre og Romsdal

INT-BILAT-BILAT-ordningen

KINA Samarbeidsavtale med InNo vedr. bilateralt forskningssamarbeid for 2005

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

FEEDTAG - A telemetry system for quantification of individual feeding behaviour for improved feed utilization in intensive fish cultures

A low feed conversion ratio (FCR) is a very important criteria in salmon farming management, both economically and environmentally. Key information needed to achieve low FCR is the feeding rate of the fish. Too much feed (feed/min and feed/day) increases feed loss. Reduced feeding may decrease ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sjøvannsinnblanding i intensiv smoltproduksjon: effekter på helse, velferd og risiko for vintersår

Intensive produksjonsstrategier som innebærer lavt vannforbruk, oksygenering og innblanding av sjøvann i produksjonsvannet er blitt vanlige i norske smoltanlegg. Vintersår er blitt ett stort problem i settefiskfasen, og årsakene til denne utviklingen har blitt satt i sammenheng med den økte bruke...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian Peace Tradition

The main goal for this projects is to analyze the assumed peace tradition, whether such a tradition actually exists in any meaningful way, and if so how far back in time it extends. The goal will be pursued by means of eleven separate sub projects. Nine o f them are basically historical in their ...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2014

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Control of sex in Atlantic halibut: Towards production of monosex all-female stocks

Producing all-female market-sized Atlantic halibut shows high potential to the industry because of sexual growth dimorphism in this species. It is proposed to undertake multidisciplinary research on mechanisms and control of sex determination and differen tiation in halibut in order to develop th...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Industrial Crystallisation and Powder Technology

The aim is to develop knowledge and understanding of how crystallisation parameters influence the final particle characteristics and how to control bulk properties through the crystallisation step. The extent of nucleation, crystal growth, and agglomerati on determine the size and shape of the re...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

On board preservation of the quality of pelagic species

One important challenge to the fishermen is to predict or avoid the catch spoilage associated to the period of heavy feeding on zooplankton ("belly bursting") that can be severe enough to make the catch unsuitable for human consumption, and it is attribut ed to the effect of proteases. Relevant p...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

PRODUKTER OG FOREDLINGSPROSESS I HAVFISKEFLÅTEN. NYE TEKNOLOGISKE MULIGHETER OG DRIFTSØKONOMISKE VIRKNINGER.

Fylles kun ut hvis endring i forhold til opprinnelig søknad. Hvis endring: Fullstendig tekst legges inn her. Prosjektsammendrag Hvitfiskindustriens markedsbetingelser er dramatisk forandret de siste 10 år. Globalisering av hvitfiskmarkedene, utvidelse a v hvitfiskkategorien til å omfatte ett se...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

The BDNF hypothesis of depression: a new framework for understanding depression and the actions of antidepressant drugs

Despite decades of research, the biological basis of major depression remains to be fully elucidated. Although antidepressants, such as serotonin reuptake inhibitors, rapidly increase serotonin levels in the extracellular space, the therapeutic effects of the drug are delayed by several weeks...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: The management of cultural heritage in marginalised coastal communities

The cultural heritage management works within the political, economic, cultural and social reality of the modern society not the past society. The sum of priorities does not always mirror the diversity throughout time and space. One typical category of la ndscape to be left out is what we call th...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Design, change and management of Sami resicences in Tysfjord

The project´s objects of study are Sami dwellings in the Tysfjord area in Nordland, and the period chosen is from the 1960´s and up to today. For comparison, a small study will be carried out in a village in the eastern Sami area Notozero, by the Lotta R iver on the Kola peninsula in Northern Ru...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: How to make it. Private-public partnerships in mananging sustainable development in mountain regions.

Sustainable development in rural areas is currently a major political focal point. Public – private partnerships for rural development have been established, with the aim of utilizing local nature resources and qualities for commercial purposes, in an eco logically sustainable manner. The main pu...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Harvesting strategies for optimizing size and structure of Norvegian moose popultions: Constraints and optiones

During the last decades Norwegian there has been a large increase in the size of Norwegian moose populations. However, large moose populations also represent a considerable cost. Thus, the central challenge will be to derive management strategies that giv e fluctuations of moose populations aroun...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Cultural landscapes, agricultural activity and Arctic goose populations; a possible combination?

In the present project we use an interdisciplinary approach to study processes in a conflict system linked to the cultural landscapes along the coast of Norway. Due to increasing goose populations in Europe, conflicts between farmers and geese foraging in the agricultural landscapes have intensi...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Wolverines in a changing world – the first international wolverine symposium - Scandinavia June 2005

The wolverine is considered as a vulnerable and shy carnivore of the Northern Hemisphere, inhabiting arctic and sub-arctic regions in portions of the western United States, Alaska, Canada, Siberia and Fennoscandia. In comparison to other northern large ca rnivores the platform of scientific knowl...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage