0 antall prosjekter

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Strategies in dairy and beef production for meeting the demand of food based on a climate- and cost efficient use of domestic feeds

Bakgrunnen for dette prosjektet er Landbruks- og matmeldinga. I meldinga var det et overordna politisk mål om å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningstilveksten, og bruk av nasjonale fôrressurser skulle vektlegges. Mål i prosjektet: 1) Kvantifisere sammenhengen mellom total mjøl...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Landbruk og klimagasser

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Akershus

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Increased value creation in food production through characterizing and mitigating emissions of greenhouse gases from agriculture in Norway

Food production results in greenhouse gas (GHG) emissions. On the other hand, agricultural soils also have a potential to sequester carbon, and thus mitigate CO2 emission. Optimizing food production while minimizing net GHG emissions, represents a signifi cant challenge for Norwegian agriculture....

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Akershus

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Increased value creation in food production through characterizing and mitigating emissions of greenhouse gases from agriculture in Norway

Summary The forecasted climate makes it critical that Norway increase both the extent and efficiency of food production, while minimizing emissions of the green house gases (GHG); N2O, CO2 and CH4. Strategies to reduce GHG emissions should consider the fa rm as a complete ecosystem. Agriculture a...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Cobalt as a feed ingredient to regulate the fatty acid composition of bovine milk- a nutrigenomic effect?

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til symposium: milk quality - 26-27 oktober, 2006

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Optimal mjølk: Forprosjekt om optimal produksjon av mjølk med høg kvalitet på beite i ulike regioner

Økt produksjon av mjølk på beite kan være økonomisk interessant fordi: · Beiting gir lågere kostnader enn ved innefôring med konservert fôr · Mjølk produsert på beite kan øke renommèet og kvaliteten på mjølka · Beite kan gi grunnlag for regionale produksj oner (nisjeproduksjoner) Beregninger anty...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus