41 709 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Nansensenterets åpne (AO) publikasjoner i 2014

Nansensenteret publisert 11 artikler i 2014 i journaler son tilfredstiller fri Open Access, hvorav av senteret har dekket publiseringskostnader for 4 publikasjoner.

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2014. Artiklene som det søkkes støtte om er: 1. Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. (2014). «Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roun...

Tildelt: kr 29 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014 Universitetet i Nordland

Prosjektet skal prøve ut og etablere driftsmodell for forskningstjeneste knyttet til å gjøre forskningsresultater ved UiN åpent tilgjengelig, herunder bl.a. o Drive aktivt informasjonsarbeid overfor vitenskapelig ansatte vedrørende OA, OA-publiseringsmuligheter og bruk av OA-fondet, samt forvalte...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering

Høgskolen i Hedmark opprettet publiseringsfond fra og med 2014. Opprettelse av publiseringsfond knytter seg til høgskolens arbeid med å gjøre sin forskning offentlig tilgjengelig (Open Access). Høgskolen i Hedmark har i de siste årene utmerket seg i arbeid med åpen tilgang gjennom vårt åpne ins...

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Innlandet

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Network for molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis in Ethiopia, Sudan and South Sudan: the cradle of the new lineage 7

Tuberculosis is a major public health threat in sub Saharan Africa. The incidence of TB in Ethiopia, Sudan and South Sudan is estimated at 247/100 000 population, 114/100000 population and 146/100,000 population, respectively. In a recent genotyping study from Ethiopia, a new lineage of Mycobact...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

TRUKKET: Fundamental understanding of surface chemistry on electrodes in Li ion batteries - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 24 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluation of ebola vaccine safety and efficacy in a Prefecture of Guinea.

Ebola-utbruddet i Vest-Afrika I 2015-2016 er det største som noen gang er registrert. Det ble rapportert 28616 tilfeller av bekreftet, antatt og mistenkte tilfeller av ebola I Guinea, Liberia og Sierra Leone. 11310 er rapportert døde av sykdommen per 10.6.2016, men forløp og resultat er ukjent fo...

Tildelt: kr 20,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Det 39. nasjonale trygdeforskingsseminaret 2014

Det nasjonale trygdeforskningsseminaret er blitt arrangert årleg i 38 år, og samlar trygdeforskarar frå ulike fag og disiplinar (økonomi, medisin, psykologi, sosiologi, jus og statsvitskap) samt personar med trygd som arbeidsfelt frå departementa, NAV, Trygderetten og ulike organisasjonar. Arrang...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

KINA-Kina-programmet

Evaluation of alternative feed ingredients for farmed fish - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

JPI HDHL: The Food Biomarkers Alliance

Det er viktig at man vet hva mennesker spiser for å kunne gi råd og gjennomføre tiltak som kan bedre kostholdet og folkehelsen. Mat frekvens spørreskjemaer, mat dagbøker, og 24 timer memoreingsmetoder er de mest brukte metodene for å kartlegge kostholdet i studier om ernæring og helse. Fordi biom...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Water-related ecosystem services (ESS) -increasing the relevance of the concept for operational management on various scales

NIVA are planning to host a joint EurAqua (European Network of Freshwater Research Organisations) and WssTP Working Group for Ecosystem Services (European Technology Platform for Water initiated by the European Commission) workshop in Oslo, 18th-19th November this year. The topic of the workshop...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

EU perspectives on Leniency in Competition Law

My PhD-project aims to look into what the scope of the leniency programme in competition law in the EU should be, and how to enforce a programme like this to most efficiently detect established cartels and prevent the emergence of new ones. One of the mai n objectives of competition law in the EU...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

EU-STRA-Strålevern

Effects of Chronic LOw-dose Gamma Irradiation on GAstrointestinal Tumorigenesis

Ioniserende stråling er koblet til en rekke kreft i mennesker, inkluderte gastrointestinal tumorer. Men informasjon om lavdoser og lav dose hastigheter effekter mangler. Prosjektet brukt en ApcMin/+ mus model som er følsomme til utviklingen av gastrointestinal tumorer. I 2015, mer en 500 mus ble ...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Participation in IEAs Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36

Gjennom deltagelse i IEA's Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36 knyttet til livsløpsanalyse (LCA) av hydrogen systemer har IFE tilgang til et internasjonalt nettverk med kompetanse innen LCA og hydrogen energisystemer. Dette bidrar til at vi kan videreutvikle våre energisystemmodeller sl...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte fra Norges Forskningsråd i anledning besøk av leder for FNs Klimapanel, Dr. R.K.Pachauri, i Oslo mandag 17. november 2014.

OVRK planlegger en lunch for sponsorene og Dr. Pachauri. Denne holdes i lokalene til Skandivaviske Enskilda Banken (SEB),sannsynligvis fra kl.13 til 15. Hovedarrangementet med Dr. Pachauri som foredragsholder med Sluttrapporten som tema vil foregå i Gamle Logen fra kl.18 til 20. Dette møtet vil ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

The Payroll Tax as a Backstop for the Corporate Income Tax

De fleste land har tradisjonelt sett benyttet selskapsskatt til å skattlegge kapitalinntekt. Et uheldig aspekt ved selskapsskatten er at multinasjonale selskaper kan unngå beskatning, ved å overføre overskudd til datterselskaper i andre land som har lavere bedriftsbeskatning. Slik overføring av o...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation CSEM Equipment Field Test. A demonstration / pilot project of the next generation CSEM technology prototype.

Electromagnetic Geoservices ASA, med støtte fra sine prosjektpartnere, er i ferd med å utvikle en ny generasjon teknologi for controlled-source electromagnetic (CSEM) surveying. Teknologien er basert på fjernmåling av resisitivitet. Ved å benytte mottagere som blir plassert på havbunnen, og taue ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Interactions Between Closely-Held Firms and Their Owners -Evidence from administrative data and a randomized field experiment

Forsking på korleis skattepolitikk påverkar selskap er stort sett gjort på store, børsnoterte selskap, der det er eit skilje mellom eigarar og leiarar. Dette trass i at majoriteten av selskap er små og mellomstore. Målet for dette prosjektet er å sjå på selskap og eigarar i samanheng og under...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Global health day 2014 - Health system research and violence against women

The faculty of medicine at NTNU applies for financial support for an annual regional event called: The Global Health Day. As an annual event in Mid-Norway we arrange the global health day for researchers, staff and students to meet and develop interestin g research issues. The intention of the...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Study of European Energy Law

From October 2014 to October 2015, I will undertake a thorough study of European law at one of Germany's leading universities, the University of Freiburg. While the European Union as a whole interests me, there are particular aspects that interest me more than others. Seeing as I intend to liv...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Siden 2008 har EUs forskning- og utviklingsmidler innen hydrogenteknologi vært håndtert i en satellitt til rammeprogrammet, under det offentlig-private samarbeidet (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) http://www.fch.europa.eu/. Som for de andre PPP-ene, er FCH JU ledet av den ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

LL.M in European and International Law at the University of Saarland

I am applying for an grant for an LL.M in European and International Law at The Europa-Institut at the University of Saarland for the year 2014/2015

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Research stay in Trier

During the fall of 2008, the world was struck by a financial crisis as a consequence of the collapse of banks and the bankruptcy of large companies. This caused hard times for many companies. Threat of bankruptcy, cash flow problems, and a drought in new orders, lead to a re-vitalization of the ...

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Ny IEA-SHC Task - Multifunctional facades

Abstract - The present project includes the definition, establishment and start-up work of a new Task with working name "Task 5x : Multi-functional facades" within the IEA-SHC Implementing agreement. The project should ensure that the interests from Norwegian point of view are well represented, f...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Opprettelse og deltagelse i IEA Wind Task 29: MexNext III

Establishment of and participation in IEA Wind Task 29: MexNext III, "The improvement of aerodynamic models by means of detailed aerodynamic measurements on wind turbines".

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Akershus

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

n/a

n/a (motivation letter follows on last page)

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wireless Tracking Device for Intramedullary Nail Locking

The problem: In particular, distal locking is challenging because IM nails typically deforms after insertion due to the shape of the medullary canal. Existing techniques developed to assist with distal locking have significant performance limitations and pose a health/safety risk to stakeholders....

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Genetic and epigenetic risk of cancer as a complex hereditary disease

Cancer is a genetic disease that in its deadly form includes 10 functionally linked groups of mutated or modified genes that describe hallmarks like: 1) independence of growth, 2) (multi-drug) resistance to growth inhibitors, 3) apoptosis escape, 4) replicative immortalization ("telomerization"),...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A rapid learning decision support system, for personalized radiotherapy.

Cancer results in an increasing burden on European community, and personalising cancer therapy can contribute to the sustainability of our health and care systems. Cancer therapy is increasingly being personalised, and we have witnessed a paradigm shift for the medical treatment of some specific ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo