0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for NKVTS 2014

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress samarbeider med regionale ressursmiljøer innen vold- og traumefeltet, samt relevante kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser, nasjonalt og internasjonalt. NKVTS driver ikke klinisk virksomhet, men kunnskapen som produseres v...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access 2014 Fellessøknad fra Oslo Universitetssykehus HF

Felles søknad for institusjonen. (Tidsplan er tilpasset det som er teknisk mulig å få lagt inn.)

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA - Liste over artikkelavgifter (OA), 2014, HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus opprettet publiseringsfond (budsjettpost) til støtte for publisering i Open Access-tidsskrifter for budsjettåret 2013 - og 3 år fremover - med 300' pr år. Kriteriene for å motta støtte er: - forfatteren har tilknytning til HiOA og HiOA er kreditert på artikkelen -...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

UiBSTIMOA2015

Søknad om dekning av utlegg til åpen publisering.

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Søknaden gjelder Forskningsrådets utlysning vedr. støtte til å dekke norske forskningsinstitusjoners kostnader til artikkelavgifter ved åpen publisering (Open Access).

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond ved Høgskolen i Bergen

Publiseringsfondet ble opprettet som et pilotprosjekt på 1 år, med oppstart høsten 2014. Denne piloten vil være ferdig sommeren 2015 og det skal da gjennomføres en evaluering. Målet med evalueringen er, i tillegg til å vurdere bruk og administrasjon av fondet, også å se på alternative måter å stø...

Tildelt: kr 28 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

REFUSJON AV AVGIFT TIL OPENACCESS-PUBLISERING

Det er i dag krav om åpen tilgjengeliggjøring av forskningsresultater på nett fra myndigheter og oppdragsgivere, jfr St.meld. 18(2012/2013), Norges Forskningsråd, EU. For å innfri dette kravet forsøker NINAs forskere å velge publisering i OpenAccess-kanaler * der dette er forenlig med å nå så...

Tildelt: kr 57 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Network for molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis in Ethiopia, Sudan and South Sudan: the cradle of the new lineage 7

Tuberculosis is a major public health threat in sub Saharan Africa. The incidence of TB in Ethiopia, Sudan and South Sudan is estimated at 247/100 000 population, 114/100000 population and 146/100,000 population, respectively. In a recent genotyping study from Ethiopia, a new lineage of Mycobact...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

TRUKKET: Fundamental understanding of surface chemistry on electrodes in Li ion batteries - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 24 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluation of ebola vaccine safety and efficacy in a Prefecture of Guinea.

Ebola-utbruddet i Vest-Afrika I 2015-2016 er det største som noen gang er registrert. Det ble rapportert 28616 tilfeller av bekreftet, antatt og mistenkte tilfeller av ebola I Guinea, Liberia og Sierra Leone. 11310 er rapportert døde av sykdommen per 10.6.2016, men forløp og resultat er ukjent fo...

Tildelt: kr 20,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

Evaluation of alternative feed ingredients for farmed fish - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Det 39. nasjonale trygdeforskingsseminaret 2014

Det nasjonale trygdeforskningsseminaret er blitt arrangert årleg i 38 år, og samlar trygdeforskarar frå ulike fag og disiplinar (økonomi, medisin, psykologi, sosiologi, jus og statsvitskap) samt personar med trygd som arbeidsfelt frå departementa, NAV, Trygderetten og ulike organisasjonar. Arrang...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

JPI HDHL: The Food Biomarkers Alliance

Det er viktig at man vet hva mennesker spiser for å kunne gi råd og gjennomføre tiltak som kan bedre kostholdet og folkehelsen. Mat frekvens spørreskjemaer, mat dagbøker, og 24 timer memoreingsmetoder er de mest brukte metodene for å kartlegge kostholdet i studier om ernæring og helse. Fordi biom...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Water-related ecosystem services (ESS) -increasing the relevance of the concept for operational management on various scales

NIVA are planning to host a joint EurAqua (European Network of Freshwater Research Organisations) and WssTP Working Group for Ecosystem Services (European Technology Platform for Water initiated by the European Commission) workshop in Oslo, 18th-19th November this year. The topic of the workshop...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

EU perspectives on Leniency in Competition Law

My PhD-project aims to look into what the scope of the leniency programme in competition law in the EU should be, and how to enforce a programme like this to most efficiently detect established cartels and prevent the emergence of new ones. One of the mai n objectives of competition law in the EU...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

EU-STRA-Strålevern

Effects of Chronic LOw-dose Gamma Irradiation on GAstrointestinal Tumorigenesis

Ioniserende stråling er koblet til en rekke kreft i mennesker, inkluderte gastrointestinal tumorer. Men informasjon om lavdoser og lav dose hastigheter effekter mangler. Prosjektet brukt en ApcMin/+ mus model som er følsomme til utviklingen av gastrointestinal tumorer. I 2015, mer en 500 mus ble ...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte fra Norges Forskningsråd i anledning besøk av leder for FNs Klimapanel, Dr. R.K.Pachauri, i Oslo mandag 17. november 2014.

OVRK planlegger en lunch for sponsorene og Dr. Pachauri. Denne holdes i lokalene til Skandivaviske Enskilda Banken (SEB),sannsynligvis fra kl.13 til 15. Hovedarrangementet med Dr. Pachauri som foredragsholder med Sluttrapporten som tema vil foregå i Gamle Logen fra kl.18 til 20. Dette møtet vil ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

The Payroll Tax as a Backstop for the Corporate Income Tax

De fleste land har tradisjonelt sett benyttet selskapsskatt til å skattlegge kapitalinntekt. Et uheldig aspekt ved selskapsskatten er at multinasjonale selskaper kan unngå beskatning, ved å overføre overskudd til datterselskaper i andre land som har lavere bedriftsbeskatning. Slik overføring av o...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation CSEM Equipment Field Test. A demonstration / pilot project of the next generation CSEM technology prototype.

Electromagnetic Geoservices ASA, med støtte fra sine prosjektpartnere, er i ferd med å utvikle en ny generasjon teknologi for controlled-source electromagnetic (CSEM) surveying. Teknologien er basert på fjernmåling av resisitivitet. Ved å benytte mottagere som blir plassert på havbunnen, og taue ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Interactions Between Closely-Held Firms and Their Owners -Evidence from administrative data and a randomized field experiment

Forsking på korleis skattepolitikk påverkar selskap er stort sett gjort på store, børsnoterte selskap, der det er eit skilje mellom eigarar og leiarar. Dette trass i at majoriteten av selskap er små og mellomstore. Målet for dette prosjektet er å sjå på selskap og eigarar i samanheng og under...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Participation in IEAs Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36

Gjennom deltagelse i IEA's Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36 knyttet til livsløpsanalyse (LCA) av hydrogen systemer har IFE tilgang til et internasjonalt nettverk med kompetanse innen LCA og hydrogen energisystemer. Dette bidrar til at vi kan videreutvikle våre energisystemmodeller sl...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Akershus

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Global health day 2014 - Health system research and violence against women

The faculty of medicine at NTNU applies for financial support for an annual regional event called: The Global Health Day. As an annual event in Mid-Norway we arrange the global health day for researchers, staff and students to meet and develop interestin g research issues. The intention of the...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Study of European Energy Law

From October 2014 to October 2015, I will undertake a thorough study of European law at one of Germany's leading universities, the University of Freiburg. While the European Union as a whole interests me, there are particular aspects that interest me more than others. Seeing as I intend to liv...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

LL.M in European and International Law at the University of Saarland

I am applying for an grant for an LL.M in European and International Law at The Europa-Institut at the University of Saarland for the year 2014/2015

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Research stay in Trier

During the fall of 2008, the world was struck by a financial crisis as a consequence of the collapse of banks and the bankruptcy of large companies. This caused hard times for many companies. Threat of bankruptcy, cash flow problems, and a drought in new orders, lead to a re-vitalization of the ...

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Siden 2008 har EUs forskning- og utviklingsmidler innen hydrogenteknologi vært håndtert i en satellitt til rammeprogrammet, under det offentlig-private samarbeidet (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) http://www.fch.europa.eu/. Som for de andre PPP-ene, er FCH JU ledet av den ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Ny IEA-SHC Task - Multifunctional facades

Abstract - The present project includes the definition, establishment and start-up work of a new Task with working name "Task 5x : Multi-functional facades" within the IEA-SHC Implementing agreement. The project should ensure that the interests from Norwegian point of view are well represented, f...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Opprettelse og deltagelse i IEA Wind Task 29: MexNext III

Establishment of and participation in IEA Wind Task 29: MexNext III, "The improvement of aerodynamic models by means of detailed aerodynamic measurements on wind turbines".

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Akershus

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

n/a

n/a (motivation letter follows on last page)

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wireless Tracking Device for Intramedullary Nail Locking

The problem: In particular, distal locking is challenging because IM nails typically deforms after insertion due to the shape of the medullary canal. Existing techniques developed to assist with distal locking have significant performance limitations and pose a health/safety risk to stakeholders....

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo