0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Botngaard

Basert på erfaring og kunnskap fra eksisterende produksjon, vil man etablere larveproduksjon hvor avfallsstoffer fra matindustrien og treforedlingsindustrien vil bli benyttet som råvarer. Det betyr at man også vil bidra til å løse et avfallsproblem. Gjødsel fra produksjonen kan dessuten bentyttes...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Søknad om økonomisk støtte til å sende ny ERC AdG søknad - PREPP2

ERC AdG 2015 søknaden hadde som hovedmål å studere om ekstremnedbør vil øke mer i byer enn i andre områder i fremtiden. Søknaden kombinerte klimaendringer og faktorer som er spesielle i urbane områder. Søknaden fikk gjennomgående veldig god evaluering av 7 reviewere samt i oppsummeringen i andre ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

From Practice to Publication: Sharing BioCEED Excellence Through Discipline-Based Educational Research

The Centre of Excellence in Biology Education (bioCEED) was awarded its status as a Norwegian Centre of Excellence in Education by NOKUT in 2014. Among bioCEEDs goals is to develop and spread new pedagogical practices for biology, while creating a Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) cultu...

Tildelt: kr 68 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

KINA-Kina-programmet

Spesialist fra Kina: The sustainable development of Arctic Indigenous People and Asian Observers

Sustainable Development of the Arctic Indigenous Peoples and Asian Observers Su Ping, Assistant Professor of Polar And Oceanic Studies, Tongji University The research project aims to explore the relation between Arctic indigenous people and Asian Observers on the sustainable development. This ...

Tildelt: kr 44 500

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

Spesialist fra Kina: Field Work based teacher education course development in Early Childhood Education

This is a project in collaboration between HIB ( Bergen University College), ECNU (East China Normal University) and staff member at BNU(Beijing Normal University )in a two year period 2015-2016.the main objects is support early childhood education students' exchange , develop joint MA course an...

Tildelt: kr 44 500

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kinome profiling tool for personalized cancer medicine

We are applying for PES. Please see the attached main project summary in the supporting document.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MineGas

The overall aim of the proposed MineGas project is to develop and demonstrate a unique system to increase biogenic Coal Mine Methane production (CMM) and hydrogen (H2) in closed or abandoned coal mines, using salmon Soluble Protein Hydrolysate (SPH). The development and technology maturation of o...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Colibri, Personal Radon Sensor - PES

Vi søker om prosjektetableringsstøtte knyttet til en Eurostars søknad under H2020. For et kort sammendrag av hovedprosjktet se vedlagt prosjektbeskrivelse.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Helseinformatikkuka i Trondheim - HelsIT

Rikere kunnskap, mer informasjon om individer, billigere intelligent datakraft og flere behandlingsvalg øker kompleksiteten og handlingsrommet i helsevesenet. Konferansen stiller spørsmålet: Hvordan utnytte flere muligheter uten å bruke mer tid og få flere feil? Trygghet, presisjon og sikkerhet e...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Konferanse Nordic Prosody XII

I 1978 ble den første konferansen kalt Nordic Prosody (NP) avholdt i Lund, Sverige. Den andre konferansen i rekken fant sted i regi av daværende Lingvistisk institutt i Trondheim i året 1980. Senere har det vært arrangert nordiske prosodimøter med ujevne mellomrom i Sverige, Finland og Danmark. I...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Financial support for AbleOn Medical when writing an application targeting H2020

The project goal is to write an excellent phase 1 grant application for the SME-Intrument to obtain valuable funding for further product development. The submitted EU- grant application will regard a project with following description. The global healthcare is currently under an economical pres...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ducky solution for climate communication - New business models for inclusive, innovative and reflective societies

Ducky is an online engagement platform designed to quantify, visualize and communicate everyday climate activities in order to spread knowledge and motivate people towards environmental-friendly habits. Ducky commercializes climate research by visualizing the personal climate impact of its users....

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CVS Fase2 PES

IPCO Cloudfone Visitor Service er en tjeneste som tilbyr mobiloperatører mulighet for å selge abonnement med flere mobiltelefonnummer for forskjellige land på et og samme SIM-kort. Kunden vil kunne være tilgjengelig på sitt mobilnummer fra hjemlandet, samtidig som arbeidskollegaer og kunder kan r...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Security in the energy Grid

The evolution that leads from the classical power grid to the current smart energy grid has been a major step for Europe with benefits in several dimensions: economic, societal, and environmental. However, energy (power) grids continue to be prone to physical risks due to natural events (earthqua...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Motitech Screening Tools

Formålet med prosjektet som skal etableres ligger i de problem som må løses: Når helse er dokumentert ved hjelp av flere og ulike typer kartleggingsverktøy, som for det meste er i papirform idag, er det tungvint og arbeidskrevende. Vårt prosjekt er å gjøre det raskt og kostnadseffektivt å samle i...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 Søknad for Instrument for Multigass og Isotop identifikasjon

Identifikasjon av nødvendige aktiviteter, innhenting av informasjon mht. ressursbruk, prosjektoppsett herunder utarbeidelse av teknisk scope, vurdering av markedspotensiale, forventet kostnadsstruktur for produkt. Etablere grunnlag for utarbeidelse av foreløpig forretningplan

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Internasjonalisering av kringkastingsprodukter

Paneda er i dag markedsleder for systemløsninger for kringkastingsanlegg i tunneler i Norge i dag. Samtidig har selskapet, som eneste i verden, utviklet en komplett ny digital radio kringkasting sentral "DAB-headend" for lokalradioer med software basert teknologi. Eksisterende produkter trenger ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Cultural HERItage as a catalyst for sustainable lifeSTYLEs

HeriStyle conceives cultural heritage as a key factor influencing society?s behaviour, thus able to drive sustainable lifestyles in Europe. By embedding sustainable lifestyles into heritage-led regeneration processes, cultural heritage takes on the position of game changer for innovative solution...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nordic Blue Crude

Nordic Blue Crude (NBC) ønsker å utvikle, bygge og igangsette et produksjonsanlegg for syntetisk diesel. Pr. idag produseres syntetisk diesel på en pilotanlegg i Tyskland. NBC ønsker å etablere et anlegg med en kapasitet på 100 mill. liter pr. år. Prosessen er svært kraftkrevende, og grunnen til ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Targeted alpha therapy in the treatment of ovarian cancer.

The main pillars in the H2020 proposal will be two clinical trials, and possibly some complementary pre-clinical work to improve our understanding on how the drug can be optimally administered. In order to study bio-distribution and toxicity of the new conjugate (211At-farletuzumab) in humans, we...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Synthesis of New Gold(III) Pincer Complexes and Their Use in Catalytic Ethylene Functionalization

...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

Spes fra Kina: Exchange knowledge and experience on development and application of innovative and robust mat on rehab of hydraulic structure

Polyurea is sticky liquid mixture consisting isocynate terminal prepolymer and keton-terminal amine hardner and other additives liquid. After being applied on the substrates, it cures to become rubber on the condition of moisture humidity in the air. It has the good adhesion on the most materials...

Tildelt: kr 30 500

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dark Side of the Universe 2016

The renowned Dark Side of the Universe (DSU) series of workshops aims to bring together a wide range of theorists and experimentalists. It covers topics from astroparticle physics and cosmology, including dark matter, dark energy, cosmic rays, the cosmic microwave background, physics beyond the s...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publicering af artikelsamlingen "Snorri Sturluson and Reykholt" redigeret af Guðrún Sveinbjarnardóttir og Helgi Þorláksson

Publicering af artikelsamlingen "Snorri Sturluson and Reykholt: The narrator and magnate, his life, works and environment at Reykholt in Iceland" redigeret af Guðrún Sveinbjarnardóttir og Helgi Þorláksson på Museum Tusculanum Press medio 2017.

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Ukjent Fylke

EUNETTVERK-EU-nettverk

Møre og Romsdal mot nye horisonter - regionalt nettverk for økt samarbeid og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal

Horisont 2020 NORDVEST arbeider for økt kunnskap og deltakelse i EU-prosjekter i Møre og Romsdal. Nettverket skal stimulere og støtte miljøene til økt europeisk samarbeid gjennom deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket vil arbeide for å etablere nye samarbeids...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Renaissance Prototypes: Tensions of Past and Present in Early Modern Europe International conference in Oslo 2016

The 2016 Oslo Conference on Renaissance studies is a multidisciplinary and international networking event. It will be organized by the Nordic Network for Renaissance Studies. The 2016 conference will be on renaissance prototypes and on the tensions of past and present in Early Modern Europe. Pr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utvikling av søknad til Innosup - OceanValueGrid

Prosjektet forsøker å flytte kompetanse fra tradisjonelle næringer (offshore olje og gass, fiskeoppdrett og landbasert vind) over i fremvoksende havbaserte næringer (særlig vind, havbasert akvakultur og marin energi). Metoden vi bruker for å oppnå dette er «large scale demonstrators». En large sc...

Tildelt: kr 94 938

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NewMare2PES 2016

Marine Renewable Energy (MRE) sources can make a significant contribution to Europe?s energy mix and carbon free society. They represent an additional green energy source and can therefore play an important role in strengthening the EU?s security of supply. Europe is ideally placed to grow its MR...

Tildelt: kr 48 624

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A Novel Non-3He based Dual Neutron Gamma Sensor.

Our project is driven by both a commercial and a legislative needs which we see as a significant opportunity to ourselves and our current and perspective partners. Traditionally neutrons have been detected using 3He gas in Geiger-Muller tubes. 3He is extremely rare on the earth surface and has b...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Production technology for GE-tobacco as a molecular factory for production of vaccines.

Intravision Group is a bio-light and systems integration company working with new technologies for production of foods and plant made pharmaceuticals. Our focus is on multi-band and spectrum variable LED lights enabling biological control and optimization of plant responses to specific wavelength...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo