0 antall prosjekter

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon i Oslos innovasjonsdistrikter

...i næringslivet innen: helse og livsvitenskap, grønn omstilling og sirkulær økonomi,...i næringslivet innen helse og livsvitenskap, grønn omstilling og sirkulær økonomi,...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital manufacturing hub

...arbeidsplasser, er det gjennom en digital og grønn transformasjon av bransjen. DAT4.ZERO skal...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Energioptimalisert konsept for hel-elektriske, utslippsfrie og autonome ferjer i integrerte transport og energisystemer

...ved automatisert navigasjon. Grønn Kontakt, nå Mer, har lyktes i å øke sin...av elbiler ombord på ferjer og ved norske kaianlegg, og har utviklet konsepter som er...Horten og Moss. Fergen er i stand til å gå fra kai, følge rute over fjorden på track og legge til...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til å skrive EU-søknad: SIE 1 - 2014/2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system

...å videreforedle strøm fra norsk vannkraft til "grønn datakraft" for det europeiske markedet....

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Rogaland

...og fokusområder; energi, helse, mat samt grønn, blå og hvit bioteknologi - fokus på økt...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CO-2-Feed; utvikling av fôr ved CO2-fermentering

...den norske havbruksnæringen få en betydelig grønn konkurransekraft i tråd med EU sin nye...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

ZeroKyst – et omforent prosjekt for en levende kyst uten CO2-utslipp

...et konsortium og forberede en søknad til Grønn Plattform om hovedprosjektet «ZeroKyst» for...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Forskernettverk - Biomembran

...Institute og Desert Research Institute i Kairo, Egypt. Hovedhensikten med dette vil v ære...- ett i Nevada og ett i...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forskningssenter for miljøvennlig shipping.

...å finne innenfor følgende 2 hovedområder: Grønn teknologi: Innovative løsninger for bærekraft...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Verdikjedeutvikling for storskala, havbasert CO2-fangst, biomasseproduksjon og -utnyttelse

...HA5: Sluttrapportering i henhold til krav i Grønn Plattform Forprosjektet vil videreutvikle et...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The 12th annual meeting of the Gesellschaft für Semantik - Sinn und Bedeutung 12 - hosted at the University of Oslo September 2007

...prof. Kjell Johan Sæbø, post.doc . Atle Grønn, post.doc. Elena Karagjosova and PhD...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

RENORD:Passivhaus standard renovation:International capacity building between Oslo University College and the construction industry

...OBOS Prosjekt, Undervisningsbygg KF, and Grønn Byggallianse, from an interdisciplinary and...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

LilleNorge er filmserie for TV og Internett. Fem av episodene har fokus på realfaglige temaer med samarbeide og opptak ved Vitensentre.

...Vitenfabrikken og Jærmuseet. Tema: Grønn energi, industri, samt teknologi og...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

Fagdager vindkraft; virkninger av vindkraftutbygging på natur og samfunn

...FNs bærekraftsmål og helhetlige løsninger for grønn omstilling. Sentrale tema på seminaret vil...

Tildelt: kr 61 495

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fyrtårnsverksted for Reiseliv, Innovasjon og Miljø (RIM)

...Øke bruken av fornybar (grønn) energi i forhold til det totale...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Østfold

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

sirkTRE Sirkulært trebyggeri - lukker luka som muliggjør bruk av heltre returtrevirke som råvare til treindustrien

...sikrer enklere ombruk videre en nødvendighet. Grønn plattform kan samkjøre partnernes muligheter...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Vestfold fase 3 samhandlingsprosjekt

...fylkesutvalget. Det søkes VSV om midler til C Grønn forskning - landbruk. Dette viderefører med...også en stor del av aktiviteter høst 2016. Grønn forskning Oslofjorden: VRI-prosjektet...har ønsket å dreie fokus mot grønne næringer. Konkret har to prosjektsøknader...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestfold

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Stedsutvikling gjennom bruk av metoden Urban Living Labs som innbyggerorientert samhandling- og innovasjonsplattform

...løse samfunnsbehov knyttet til stedsutvikling, grønn omstilling, tjenesteutvikling, sosial...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Nettverk for organisasjonsforskning i Norge sitt årlige arrangement "NEON-dagene". 21-23 November, i Trondheim. 20-årsjubileum for NEON.

...som går på samfunnssikkerhet og beredskap, grønn omstilling og naturkrise, digitalisering og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Scalable Autonomy for Urban Passenger Ferries

...urbane mobilitetsløsninger er grønne, småskala og tilgjengelige ved behov. For å...på denne forståelsen, og styre fergen fra kai til kai. • Utvikling av et aktivt...Dette kan eksempelvis være om den skal forlate kaia eller ikke, og om den i en gitt situasjon...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legitimitet, iverksetting og virkninger (TREfF-2)

...Kompetansesenteret for arbeidsinkludering (KAI) ved HiOA for å styrke samarbeidet mellom...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Framtidens sunne og gode grønnsaker i varmretter

...ved å øke bruken av attraktive og næringsrike grønnsaker i ferdigretter. Andelen varmretter som...sykehus og institusjoner). Sunne og attraktive grønnsaker i varmretter er en mangelvare fordi...Dette prosjektet skal utvikle nye grønnsaker som passer i varmretter produsert med...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestfold

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bio4Metal - Utvikling av High Performance Biokarbon til produksjon av manganlegeringer

...av Bio4Metal prosjektet vil derfor muliggjøre grønn omstilling og vesentlig reduksjon i...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Telemark

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Utvikling av biomarkører samt validering av metoder for kostholdsundersøkelser med fokus på inntak av frukt og grønnsaker

...data viser en sammenheng mellom høyt inntak av grønnsaker og frukt og redusert risiko for en rekke...har vist at selvrapportering av frukt og grønnsaker har en tendens til å bli feilrapportert....data om inntak av hvilke typer frukt og grønnsaker som er blitt spist, samt i hvor store...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Sámi skuvlahistorjádutkamis sámi oahpu ovddideapmái"- Sámi School History Conference at Sámi allaskuvla Guovdageaidnu 26.-27. October 2016

...Daniel Lundmark (Umeå universitet) and writer Kaisa Huuva from Jokkmokk, from Finland we invite...will invite PhD Jukka Nyyssönen and researcher Kaisa Kemi Gjerpe from University of Tromsø. From...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Optimalt vekstskifte for sikker økologisk grønnsaksproduksjon.

...dag foregår kun 1,5 prosent av grønnsakproduksjonen etter økologiske...om 15 prosent dekning med økologisk dyrkede grønnsaker. Skal dette lykkes må flere av våre...produksjon. Hovedutfordringene i en økologisk grønnsakproduskjon uten bruk av organisk gjødsel...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

Skybased intelligent matching system for freight transport.

...Løsningen vår i tillegg vil prioritere grønn transport. Løsningen tar høyde for FNs...mindre utslipp ved muligheten for å velge grønn transport til enhver...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Agder

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Megawatt charging infrastructure for electric heavy-duty transport

...Grønn Plattform MegaCharge har som mål å bidra...

Tildelt: kr 37,4 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving barley yields in organic stockless farming systems through innovations in green manure management

...grønngjødsel brukes for å bedre jordas fruktbarhet...har vi prøvd ut ulik handtering av helårsgrønngjødsel. Etter slått ble grønnmassen enten...i perioden 2008-2011. Det var store grønngjødselavlinger. I gjennomsnitt for feltene...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Zero Emission Citizen (ZEC): Klimakalkulator for kartlegging av innbyggernes klimafotavtrykk

...vil vi skape et effektivt verktøy for grønn...i samfunnet, og skape et effektivt verktøy for grønn omstilling. Målet for de neste par årene er...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage