0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Lokal og regional styring : eit institusjonelt perspektiv av Oddbjørn Bukve

Boka presenterer ein systematisk analyse av styring i og av kommunar og fylkeskommunar med utgangspunkt i oppdatert institusjonell teori. Den integrerer aktuell forsking på området i ei heilskapleg ramme for forståing og kunnskapsutvikling. Kommunar og fy lkeskommunar blir analyserte som utøvarar...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Ordbok band 9

Norsk Ordbok 2014 har som einaste mål å fullføre Norsk Ordbok i tolv band til grunnlovsjubileet i 2014. Arbeidet går ut på å samle inn og analysere ordtilfang frå den nynorske skriftkulturen og ordtilfang frå dei norske dialektane, lage ordboksartiklar fo r kvart ord og gjere manuskripta trykkjek...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Ordbok band 8

...

Tildelt: kr 72 499

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Maal og Minne 2009

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Maal og Minne 2008

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Ordbok band VII

...

Tildelt: kr 71 500

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Ordbok band VI

...

Tildelt: kr 67 957

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Maal og Minne 2007

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Maal og Minne 2006

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Ordbok band V

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Maal og Minne.

...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 1990-2005

Sted: Oslo