0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Studio Føy - En forretningsmodell som forlenger produktenes levetid gjennom påvirkning av forbrukerens atferd

Overforbruk og stadig større avfallsmengder er to økende problem, som bidrar til klimakrisen. Mange bedrfter markedsfører gjerne produkter som bærekraftige basert på materialene de er laget av, uten å ta høyde for en vesentlig del av bærekraften, nemlig hvor lenge produktet faktisk er i bruk. Det...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure

Prosjektet CULTCOAST undersøker kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i arktiske kystområder. Målet er å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare disse høyt verdsatte miljøgodene som blir utsatt for trusler i form av klimaendringer og utviklingspress. Videre skal det utv...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Inclusive digitally interconnected transport for all

Persontransport og bruken av transporttjenester bindes i økende grad sammen i et digitalt økosystem hvor brukeren kan benytte seg av digitale verktøy for å planlegge, velge, kjøpe og få informasjon om sine reiser. Fordelene som digital mobilitet kan gi, krever også at brukeren ønsker å ta en akti...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Velvære i byen: Lavutslipp eller lykke?

Kan reduserte utslipp og lavere energibruk forenes med trivsel og vinn-vinn for både miljøet, lommeboka og hjertet? Det er vedtatt meget krevende energi- og klimamål for årene som kommer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil ikke bare kreve tekniske og forvaltningsmessige endringer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Displacement, placemaking and wellbeing in the city

Dette prosjekt undersøker hvordan fordrevne personer og migrantgrupper inngår som en del av byens befolkning på måter som bidrar til økonomisk utvikling, kulturell utvikling og velvære. Antallet av fordrevne mennesker er rekordhøyt. I Europa var 2015 et dramatisk år med hundretusener av migranter...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP128 En by i flyt

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

DP104 Lokalavisenes framtid

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP124 Oslokoppen

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP234 Skrap som økonomisk og miljømessig verdi

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Innlandet

DIP-Design Pilot

DP279 Droneservice for å redde liv, materiell og natur.

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

DP207 Grønn Edtech - Fremtidens globale Vitensenter

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DP236 Tjenesteinnovasjon for Ulstein Design & Solutions: Design-drevet reposisjonering fra skipsdesigner til innovasjonspartner

...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP303 Biokull fra slakteavfall

...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP006 Grøn cruisefart

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

DP059 Sensorikk i utendørs landbruk

...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

DP079 Organisasjonskultur som fremmer innovasjon og endring

...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP109 Sustainable opening & closing device for liquid food cartons without use of polymers

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DP139 Demokratisering av boligplanlegging

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DP149 Intelligent clinical reporting for precision medicine

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DP214 Safebook

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP249 Istad Nett -

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP007 DIGNUM

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

MOBILE MOODS Totalt konsept for mobile bo- og serveringsenheter tilpasset norsk reiseliv

Det er i dag et økende fokus på at et volumbasert reiseliv i Norge opptar areal, setter fysiske spor, beslaglegger utfartsområder som er populære blant lokalbefolkningen og resulterer i "people pollution" som reduserer kvaliteten i turistopplevelsen. Spesielt for destinasjoner utenfor de større b...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

DP294 Serigstad - fra mekanikk til tjeneste

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

DP335 Makrell på menyen!

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

DP176 Anvendelser av slangerobotikk i havbruksnæringen

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

DP278 PLAST

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP155 PSS

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DP320 Håndtering og lagring av returemballasje i fremtidens metropoler.

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DP115 Markedstilpassede forskningstjenester

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal