0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

How does physical exercise translate into better brains?

Alders-relaterte hjernesykdommer (f eks mild kognitiv svikt «MCI», Alzheimer, Parkinson) kommer til å øke dramatisk med økende alder i befolkningen. De utgjør den største trusselen om økende menneskelig lidelse og sosioøkonomisk kostnad i vestlige land, og etter hvert i hele verden. Både basalmed...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A novel mechanism for glial signaling studied by two-photon imaging

Prosjektet hadde som mål å karakterisere signaler i astrocyttter, de stjerneformede gliacellene, ved nervonal aktivitet. Spesielt var vi interessert i å studere om vannkanalproteinet AQP4 og dets forankringskompleks i utløperne rundt blodkar (endeføtter) påvirket signalene. Vi fant at AQP4 reduse...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Regulatory mechanisms of dopamine synthesis; towards a therapeutic correction of catecholamine neurotransmiter deficiencies

Tyrosin hydroksylase (TH) er det viktigste enzym i syntesen av dopamin og andre katekolamin nevrotransmittere og en markør for dopaminerge neuroner. Mutasjoner i TH er forbundet med TH-mangel (THD), hvor sykdommen kan manifesteres som Dopa-responsiv dystoni (type A) eller som alvorlige forstyrrel...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Why Oligodendrocytes Keep Axons Alive, but Easily Die

Oligodendrocyttenes myelinisering av nervefibre er kritisk for at nervesignalene skal nå fram. Oligodendrocytter blir imidlertid lett ødelagt ved iskjemi og andre former for energimangel . Det er usikkert hvorfor oligodendrocyttene er spesielt sårbare, men cellenes energifabrikker, mitokondriene,...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Exchange of scientific expertise for the purpose of exploring multisensory processing in a small model brain-Mob res: MiK Zhemchuzhnikov, ru

By recruiting a young researcher from the Russian Academy of Sciences, Mihail K. Zhemchuzhnikov, who has an expertise that is relevant and complementary to ours, we intend to explore and further develop our knowledge. More precisely, we want to bring toge ther specialists with distinct knowledge ...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Characterisation of innate mucosal immunity during Cryptosporidium parvum infection

Newborn animals and humans are very vulnerable to infections via mucosal surfaces. Cryptosporidium parvum, a zoonotic pathogen that develops in the gut mucosa, causes profuse diarrhoea that can lead to death by dehydration. Due to the limited availability of drugs effective against the parasite,...

Tildelt: kr 10 825

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dynamics, mechanisms, and modulation of subthreshold electrical signalling in cortical neurons in vivo

Elektrisk aktivitet i hjernebarkens nevroner (nerveceller) og nettverk ligger til grunn for adferd og bevisste opplevelser. Vi studerer mekanismer som regulerer aktivitetsmønstrene i hjernebarkens nevrale kretser, og hvordan disse forandres når hjernens tilstand endres, f.eks. fra våken, bevisst ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN): a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience

The large-scale infrastructure initiative of the Research Council of Norway (RCN) is a one-time opportunity for rearmament of Norwegian neuroscience technology. The call provides an unprecedented opportunity for coordinated investment into high-cost state-of-the-art equipment needed to sample lar...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Proteomic characterization of Escherichia coli

Escherichia coli er en av de viktigste mikrobene som kan gi sykdom hos mennesket. Den forekommer i mange forskjellige varianter med hver sin spesielle tilpasning. Noen E. coli varianter er en del av normalfloraen vår og kan slik sett sees på som både harmløse. Andre varianter gir sykdom og er høy...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissection and comparison of cell separation processes in plants

Planter har mekanismer for å frigjøre organer når disse har tjent sin hensikt. Men selv om dette er naturlige prosesser fører for tidlig felling av blader, blomster, frø og frukt til store avlingstap (5-20%) i viktige landbruksvekster (f.eks. raps, soya, vindruer, julestjerne) over hele verden. E...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

18th International Symposium on Chironomidae (Diptera)

De internasjonale symposia på Chironomidae (fjærmygg) har forløpt uavbrutt siden 1964 og er en konferanseserie som blir arrangert på rundgang, normalt hvert 3. år. På konferansene treffes kolleger fra ulike fagmiljø som økologi, genetikk, systematikk, pal eolimnologi, etc. for å få tilført aktuel...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Økt kompetanse om forekomst, etiologi og prognose av vanlig forekommende kreftsykdommer hos hund

Rapport til NFR for prosjekt «Økt kompetanse om forekomst, etiologi og prognose av vanlig forekommende kreftsykdommer hos hund .» pr 30/9-2013. Prosjektet er fortsettelsen av et samarbeid mellom Oslo Dyreklinikk og Norges veterinærhøgskole som har pågått siden 2005. Det inneholder studier av to ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Immuno-gene-therapy of prostate cancer with retargeted T cells

Main objectives: i) Bring in state-of-the-art technology to the cancer immunotherapy center at Oslo University Hospital and establish collaboration with Baylor College ii) Develop novel prostate cancer therapy with T lymphocytes genetically modified to express high affinity T cell receptors (T...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity

Rapporteringsperiode 1, 20120301 - 20130930 Ikke bare mennesker, men også planter har et medfødt immunsystem som gjør at de kan forsvare seg mot virus- og bakteriepatogener, sopp, insekter og nematoder. Hvis vi forstår hvordan dette immunforsvaret fungerer på cellenivå i en modellplante, kan vi m...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

4th EU-US meeting on Endogenous genome damage

The main scientific focus of this meeting will be on DNA repair mechanisms and mutagenesis. Most mutagenic and carcinogenic agents induce covalent changes in the structure of the DNA and living organisms have evolved a large number of gene functions speci fically designed to repair or tolerate su...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of Bioinformatics Tools and Infrastructure for Quantitative Proteomics

Det viktigste resultatet av prosjektet er etableringen av en brukervennlig og fritt tilgjengelig analyseplattform for proteomikkdata, som både kan brukes til å utføre selve dataanalysen og til å visualisere og validere resultatene. Plattformen støtter båd e proteinidentifikasjon og proteinkvantif...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic architecture in Drosophila - The role of the Y chromosome in gene expression across the genome.

Understanding genetic architecture, the underlying basis of phenotypic traits, and its relationship to evolutionary change, is a major challenge for evolutionary biologists. Variation in gene expression is one of the most important factors causing phenoty pic variation. We will study the role of ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Elucidating the link between oxidative stress and neurodegeneration by merging plant, zebrafish and human research approaches

I dette prosjektet har vi hatt fem hovedmål. 1) Å forstå mekanismen av DJ-1 i Parkinsons sykdom, 2) Undersøke funksjonen av LRRK2 i zebrafisk og nerveceller på proteome nivå, 3) Forstå hvordan alfa-synuclein forandrer seg på det cellulære nivå i Parkinson´s sykdom, 4) Undersøke mekanismen av PARK...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biololgical methane oxidation by methanotrophic Verrucomicrobia under hot and acidic conditions; evolution of an ancient metabolic trait

Methylacidiphilum representerer en ny utviklingslinje av ekstremofile metanoksyderende bakterier tilhørende fylumet Verrucomicrobia. Disse bakteriene er ekstremt acidofile (syreelskende) og vokser i geotermale miljø med pH ned til 1 og under. De er moderat termofile (varmeelskende). Gruppen er fj...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Base excision repair proteins in DNA repair and early steps of adaptive immunity

DNA is continuously damaged by cellular and environmental agents. Five main DNA repair pathways correct such lesions. These are important in cancer prevention, but surprisingly, also for adaptive immunity. Our research group concentrates on base excision repair (BER) and direct repair of damage....

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genome-wide chromatin regulatory signatures in an ultra-compact chordate genome

Kromatin inneholder genetisk informasjon som kan leses og brukes til å styre en rekke forskjellige funksjoner i celler og organismer. Histon H3 variantene spiller en nøkkelrolle i kromatin. Disse proteinene dikterer hvordan kromatinet settes sammen. og deres post-transkripsjonelle modifiseringer ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Regulation of chromatin remodeling and gene activity by A-kinase anchoring proteins

The nuclear matrix is essential for controlling gene expression in eukaryotic nuclei by organizing chromatin and orchestrating nuclear processes such as replication and transcription. AKAP95 is the major PKA and PP1-binding A-kinase anchoring protein (AKA P) of the nucleus; yet its function in in...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Neil3, a novel function for self-renewal and proliferation of neural progenitor cells

The major cell types comprising the mammalian central nervous system arise from neural stem cells (NSC) and progenitor cells (NPC), including neurons, astrocytes and oligodendrocytes. In this proposal we aim to characterize a novel gene function, Neil3, r equired for neural stem/progenitor cell m...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Inhibiting protein-membrane interactions: towards new therapeutic strategies

The goal of the present proposal is to find compounds able to hinder the binding of Proteinase 3 to the neutrophil plasma membrane in vitro. Proteinase 3 is a neutrophil enzyme, present at the surface of the neutrophil plasma membrane and which has been i dentified as a drug target for a number o...

Tildelt: kr 28 700

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Localisation, regulation and functional significance of the SMC-loading complex during eukaryotic cell division.

The strucural maintenance of chromosome (SMC)-complexes organise and stabilise higher order chromosomal conformations during normal cell division, e.g. condensation of chromosomes cell division or generation of inactive chromatin, cohesion of newly replic ated sister chromatids and stabilisation ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Økt kompetanse om autoimmune sykdommer hos hund ved studier av forekomst, etiologi og behandling av viktige autoimmune sykdommer hos hund

Kloløsning er en sykdom der hundene mister klørne sine på noen måneder. Sykdommen er smertefull og nedsetter disse hundenes livskvalitet i den akutte fasen. Kloløsning er beskrevet på mange forskjellige raser, men ikke på gordon eller engelsk settere. Før ste studiet i denne doktorgraden har derf...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Parasites and infectious diseases in a changing world - 4th Scandinavian-Baltic Congress for Parasitology

The biennial research conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP) is to be held at the University of Oslo, Blindern campus, and Natural History Museum, Tøyen, between the 19th and 22nd June 2011, with Professor T.A. Bakke (Natura l History Museum, University of Oslo) as ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Dissecting the developing vestibulo-ocular reflex circuit: Pharmacogenetic and optogenetic manipulation

A fundamental question in neuroscience is how neuronal circuits are assembled during embryonic and fetal development. Critical features include the establishment of functionally appropriate patterns of synaptic connections and a proper balance between exc itatory and inhibitory connections. Senso...

Tildelt: kr 34 661

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Small RNAs and DNA repair in Mycobacterium tuberculosis adaptive responses

Tuberkulose (TB) er en av verdens mest utbredte infeksjoner, som tar nesten 1.3 millioner liv og forårsaker 8.7 millioner infeksjonstilfeller årlig. Årsaken er Mycobacterium tuberculosis (Mtb), som infiserer 1/3 av verdens befolkning og har forårsaket flere dødsfall enn noen annen mikrobe. Behand...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Functional mapping of brainstem-spinal motor circuits

Understanding how specific groups of neurons contribute to behaviour is a formidable challenge which in mammals requires studying extensive networks. Many motor networks encompass large areas of the central nervous system, mostly due to the presence of lo ng axonal connections such as those conne...

Tildelt: kr 60 943

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo