0 antall prosjekter

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 36,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Metamorfose 2005 - Eigedomsutvikling og -forvaltning Eit kompetanseprosjekt med brukarmedverknad

Bygg, anlegg og eigedomsbransjen er i endring, og ein av hovudutfordringane framover er å bidra til stØrre verdiskaping for næringsliv, huseigarar og brukarar. Dette må ta utgangspunkt i vår eksisterande bygningsmasse på vel 210 mill. m2 bygd areal med ei n teknisk verdi på ca. 3.000 milliardar k...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Smart Energy Efficient Buildings

...

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Environmental Favourable Energy Use in Buildings

Det strategiske instituttprogrammet vil bidra til utviklingen av teknologi, løsninger og strategier for miljøriktig energibruk i nye og eksisterende bygninger. Programmet omfatter tre delprogrammer: 1. Kostnadseffektiv teknologi og systemløsninger2. Pros jekteringsverktøy og -retningslinjer3. St...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

UNSPOKEN DIALOGUES - menneskelige interaksjoner med materielle strukturer.

Unspoken Dialogues – menneskelige interaksjoner med materielle strukturer er en fenomenologisk og estetisk undersøkelse av interaksjonen mellom menneske og objekt, mer spesifikt mellom menneske og arkitektur som bygget omgivelse, med fokus på dynamikkens rolle i denne relasjonen. Prosjektets p...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo