0 antall prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Jubileumskonferanse for Nordisk Nettverk for Forskning om Kvinnelig Omskjæring (FOKO) 2021

Det nordiske nettverket for forskning om kvinnelig omskjæring (FOKO) ble opprettet i 2001 for å skape en møteplass der nordiske forskere kunne diskutere dette spisse, politisere og etisk utfordrende og nyskapende teamet i en trygg og kompetent settingen. FOKO er et uformelt nettverk av PhD studen...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

31st International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS)

ICDS is a biannual international conference bringing together the leading experts and students in the field, and aim to include all important advances in the field since the previous meeting. The conference is the 31st of its kind, with the first conference taking place more than 60 years ago in ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

BioMedData - an infrastructure for data sharing and management

BioMedData organiseres innenfor rammen av ELIXIR Norge og samarbeidende infrastrukturer for å bistå forskere med å håndtere og dele molekylærbiologiske data som genereres i prosjektene deres. Moderne biologisk og biomedisinsk forskning genererer store mengder data ved bruk av ulike teknologier a...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2030

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National network of Advanced Proteomics Infrastructure

Proteomikk er storskala studier av proteiner. Sammenlignet med genomet, er proteomet langt mer dynamisk og mer komplekst. Informasjon på proteomnivå er imidlertid helt fundamental for å kunne forstå sykdomsmekanismer, identifisere nye mål for terapi og å utvikle persontilpasset behandling. I till...

Tildelt: kr 57,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2029

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Research Infrastructure for Norwegian Full-Scale CCS

Storskala utbygging av CO2 fangst og lagring (CCS) er en helt nødvendig del av løsningen for å nå de ambisiøse målene for reduksjon av klimagasser pekt ut av Paris-avtalen i 2015. Dette krever testing av teknologier for CO2-fangst, -transport og -lagring på en relevant skala. I prosjektet ECCSEL...

Tildelt: kr 45,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Successful Workforce Transitions in a fast-CHanging labor market (SWiTCH)

Prosjektet har som mål å identifisere faktorer som kan legge til rette for effektive og inkluderende omstillinger i arbeidslivet, med et spesielt fokus på omstilling mot et lavutslippssamfunn. Ved å lære av et bredt spekter av omstillinger i privat og offentlig sektor de senere årene, ønsker vi å...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2020 Evangelia (Elina) Eftstathiou

Through my participation I the Emerging Leader program I will have the opportunity to present my scientific project which is about the dominant spatial patterns of Barents Sea ice variability. During the past decades both atmosphere and ocean temperature have increased as a result of climate cha...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dynamical links between polar and midlatitude atmospheres

The Arctic climate system has warmed dramatically over the past few decades, and some have suggested that these changes are already affecting the mid-latitude jet streams which control much of our weather. However, the resulting scientific debate has revealed that much remains to be understood of...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders participation - Laura Hobbs

The Emerging Leaders programme is a seven-day course run as part of Arctic Frontiers. Laura Hobbs is a postdoc working on an NFR funded project (Arctic ABC: 244319) and has been accepted onto the programme. The Emerging Leaders programme focuses on policy, governance, and security in the Arctic, ...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Niche adaptation in Arctic char populations and demographic history inferences.

Arctic char (Salvelinus alpinus) is a freshwater species that lives further north than any other fish (Jonsson & Jonsson 2001; Lundrigan, Reist & Ferguson 2005). This species is polymorphic, meaning they have the ability to change their phenotype under different environmental conditions (Skúlason...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Atlantic-Arctic Ocean Exchange

The North Atlantic Current (NAC) is an extension of the Gulf Stream, and transports warm, saline Atlantic water into the Nordic Seas and toward the Arctic. The NAC also represents the northern boundary of the Subtropical Gyre (STG), with the colder and fresher Subpolar Gyre (SPG) to the north. He...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 18. Møte om norsk språk 2019

MONS (Møte om norsk språk) er ein nasjonal konferanse som har vorte halden annakvart år sidan 1985. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom dei norske universiteta som har forskingsmiljø i norsk språkvitskap. Arrangør i 2019 er Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærarutdanning...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

14th International Conference on Substorms

Nordlyset har fascinert mennesker i tusenvis av år, men deres opprinnelse forble et mysterium i mange år. Det banebrytende arbeidet til Kristian Birkeland og andre norske forskere dannet grunnlaget for mange funn gjort siden romalderens begynnelse. I 1964 introduserte S.-I. Akasofu ideen om auror...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for the First European Conference on the Structural Integrity of Additive Manufactured Materials

Strukturell integritet, d.v.s. brudd og utmatting til materialer og komponenter produsert med additiv tilvirkning blir stadig viktigere med teknologiens overgang mot større industriell utnyttelse. Konferansen gir en oversikt over gjeldende vitenskapelig kunnskap og stimulerer ideer til fremtidige...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) - konferanse Oslo 2019

ESPMH-konferansen 2019 Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo hadde i anledning sitt 30-års jubileum i 2019 gleden av å arrangere den 33. årlige konferansen til organisasjonen ESPMH ? European Society for Philosophy of Medicne and Health Care. ESPMH ble grunnlagt i 1987 av en gruppe...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Research in Early Childhood Education (IRECE) Conference 2020 Diversity in early childhood education

Temaet for IRECE 2022 i Tromsø er mangfold i ECE, med globale og lokalt arktiske perspektiv. Undertemaene vi har valgt er innfødte språk og kulturer, intergenerasjonsoverføringer og -spenninger, forestillinger, lek og arbeid, utforsking og kulturell danning, kunst, teknologi og pedagogikk, utfors...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

History-dependent friction

Friksjon er et fenomen av stor praktisk, teknologisk og vitenskapelig betydning og som har utfordret menneskeheten i tusener av år. De grunnleggende lovene for friksjon ble introdusert av Amontons og Coulomb rundt 1700. De fant at friksjonskraften er proporsjonal med normalkraften, og at friksjon...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

BERGEN, HANSE AND CHURCH ART Art and Cultural History around the North Sea during the Late Middle Ages and the Early Modern Period

Since 2013 the Germany-based Netzwerk Kunst + Kultur der Hansestädte (Network Art and Culture of the Hanseatic Cities) has been a valuable exchange platform for scholars who work on the art and cultural history of the Hanseatic cities of northern Europe. The network currently consists of 116 scho...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Tildelt: kr 16 718

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

GLOW - Generative Linguistics in the Old World, 7-11. May 2019

The University of Oslo will be hosting the 42nd GLOW conference (Generative Linguistics in the Old World) in the period of 7-11 May 2019. Generative linguistics is a major theoretical framework within the language sciences, and GLOW is by many considered the major European organization in formal ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

51st Annual Meeting of the European Pancreatic Club

Føremålet med prosjektet var å arrangere det 51. årsmøtet for European Pancreatic Club (EPC) i Bergen 26.-29. juni 2019. EPC er ein ideell, internasjonal vitskapleg organisasjon for pankreatologisk forsking, altså forsking på biologiske og medisinske problemstillingar i bukspyttkjertelen. Organis...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Magnetotelluric Analysis for Greenland and Postglacial Isostatic Evolution (MAGPIE)

Nedsmeltingen av grønlandsisen har akselerert i løpet av det siste tiåret på grunn av klimaendringer. Smelevannet anses nå som en viktig bidragsyter til den globale havnivåstigningen, og er en alvorlig trussel for mange kystnære områder. Det er viktig at vi nøye overvåker isen og volumene av neds...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subglacial Water Impact on long term glacier Dynamics

Dagens oppvarming av Grønland fører til en økning av issmelting. Dette danner mer vann som når bunnen av innlandsisen, og kan i stor grad påvirke isdynamikken. SWItchDyn vil undersøke den langsiktige effekten av økt smeltevann på isdynamikken. En økning i vanntrykk ved bunnen av isen trigger en ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Magnetic Chemistry

På jorden er kjemien er bestemt av de elektrisk krefter som virker mellom de elektroner og kjerner som molekyler består av. På andre himmellegemer er situasjonen annerledes. Visse hvite dverger (det siste trinnet i utviklingen av de fleste stjerner inkludert solen) er magnetfeltene så kraftige at...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage - SEAMSTRESS

SEAMSTRESS har som mål å undersøke geologiske mekanismer som driver utslipp av drivhusgasser fra havbunnen. Som medvirkende årsak til klima endringer skaper drivhus gasser, slik som metan, stor bekymring. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker ikke bar...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementsstøtte MTEC/ICMASS 2019

MTEC 2019 skal holdes dagene onsdag 13. og torsdag 14. november i samarbeid med ICMASS 2019 (International Conference for Maritime Autonomous Surface Ships) som har fokus på autonome skip. Det faglige opplegget for konferansen vil speile profilen på den siste "Norge og Singapore utlysningen". Kon...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HoloCare Cloud

Gjennom HoloCare Cloud har vi utviklet en fullverdig skalerbar plattform for holografisk visualisering av medisinske bildedata fra CT til hologram, ved bruk av AI-teknologi. Plattformen skal være en støtte for klinikere ved kirurgisk planlegging. I dette prosjektet har vi hatt fokus på to områder...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo