0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Internal gear system for pedally vehicles, including electric bicycles

The Kindernay brand and trademarks are owned by CA Technology Systems AS (CA Tech), a limited liability company registered and located in Oslo, Norway. CA Tech was established by a group of avid cyclists, with experience from trail cycling, downhill, freeride, enduro, and cross-country cycling, s...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SuSTech - Sustainability by Technology

The result within the project is a set of financial and non-financial instruments and support to stimulate and assist SMB’s to develop new cross-sectional and regional value chains by implementing Industry 4.0 related tech. The key objective of the project is to use the innovation potential in ...

Tildelt: kr 24 115

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A Solution to Scalability and Efficiency Constraints in Offshore Wind with the Mono-Column (MC-7) and Installation (MINT) Solution:

This MINT test project will consist of the following main activities: 1) Test preparation and dialogue around the test program with the Research Partners. 2) Design change of MC-7 test models according to optimized design including new interchangeable turbine & propeller design solution. 3) Conce...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Made in Norway

Vareproduserende industri og tilknyttede verdikjeder er viktig for norsk verdiskapning og arbeidsplasser, særlig når det er ventet en reduksjon i verdiskapningen fra olje og gass i kommende år. I dag står vareproduksjon alene for omtrent 11 % av verdiskapningen i Norge. I utkast til strategisk ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Customer-centric Production through Open Innovation for Norwegian Industries

CusProNOR-prosjektet er å øke bevisstheten om å bruke åpne innovasjonsplattformer og småskala demonstrasjonsenheter i sine produksjonsprosesser blant norske næringer, der kundesentrisk produksjon er viktig (f.eks. FMCG, Maling, mat, drikke osv.) Og oppmuntre dem til å ta delta i åpne innovasjonsp...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lyddempende rørsystemer for bygninger

Støy i bygginger kan være plagsomt for beboere og brukere og kan i verste fall føre til helseproblemer. Lyd fra avløpsrør er en vesentlig kilde til innomhus støy som byggebransjen i dag har mye fokus på. Lyd fra avløpsvann som renner i et rørsystem overføres via røret, bygningskonstruksjonen (str...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WONDerful Circular REST

Ved starten av 2021 nådde prosjektet første milepæl, der tallene fra LCA rapporten ble presentert. I rapporten ser vi dagens miljøavtrykk av valgt prosjektseng. Her fremkom det også hvilke deler av sengen som står for det største miljøavtrykket. Et av målene er å utvikle en seng med halvert milj...

Tildelt: kr 18,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine prognostics forskerpool 2020

Machine prognostics develop sensors for vibration measurement. A uniquely defined mounting direction is necessary for securing reproducible results. At the same time, it is crucial to avoid that the sensor has resonance frequencies in the frequency range that it shall measure. The project aims at...

Tildelt: kr 88 604

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CatPack - digital design workflow for H2O2 Catalyst Packs

Nammo og SINTEF har i samarbeid videreutviklet teknologi for små og mellomstore rakettmotorer som benytter et flytende grønt drivstoff, hydrogenperoksid, som kun slipper ut miljøvennlig oksygengass og vanndamp til omgivelsene. Kjernen i denne teknologien er en katalysator som hurtig splitter driv...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anvendt havplast - Ute- og innemøbler av eierløs havplast - produkter for en regenerativ verdikjede.

Hva er verdien av å rydde opp? Gjennom de siste hundre årene har næringslivet tjent penger på å gjøre om ikke-fornybare naturressurser til varer med varierende levetid. Dette har skapt en voldsom økonomisk vekst, men også en vekst i forsøpling, forurensing og klimagasser. Et av de tydeligste r...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital Building Twins for Construction Site (DiCoSiMa)

Digital twin for real time monitoring of building production: state and quality assessment supporting dynamic re-planing enabling reduced production cost with improved production quality. 1. The production planning is always a challenge while environmental have a big influence. Monitoring of th...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Artificial Intelligence for Additive Manufacturing

As of know the use cases are not finally determined but we identified alternative candates along these lines: * Processing of imagery and senor data from the AM-process * Hybrid analytics for prediction of simulation results * Laser scanned point clouds of manufactured objects for * Compariso...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DATA4.ZERO

BACKGROUND A vision of Zero Defect Manufacturing (ZDM) is the ultimate objective of any quality initiative, whilst optimising efficiencies and reducing costs. Some of which are based on reactive approaches thus focussing heavily on rigorous inspection of parts prior to transportation to the next ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Change to Digital Twin. (Change2Twin)

A project consortium Change2Twin (coordinated by SINTEF Norway) is in the process of preparing a proposal targeting the H2020 call DT-ICT-03-2020 closing November 13, 2019. Change2Twin target the subtopic Smart modelling, simulation, and optimisation for digital twins. More specifically from th...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Infomøte i Brussel ang siste utlysningene i H2020 "Smart, green and integratde transport"

Jeg tar med interesert bedriftsledere med til Brussel for mer informasjon om transportprogrammet i H2020 den 7. oktober 2019 Fiskerstrand verft er et lite verft i Sula i Møre og Romsdal. De er midt i målgruppen for MG 3-7 2020. Fiskerstrand Verft har også fått oppdraget med å bygge (ombygge) n...

Tildelt: kr 31 017

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Møre og Romsdal

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Modulære dekksystemer: FORSTERK

Retyres AS sin patenterte løsning for modulære dekksystemer innebærer en betydelig forenkling av sykkelpendleres hverdag og vil således bidra til økt helårssykling i urbane områder. Det modulære systemet åpner også for nye produksjonsmetoder og materialtyper som på sikt vil kunne bringe produksjo...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Equator X – Optimized Long Range Amphibious Electric Aircraft

Within 10 years most people should have access to efficient, cost effective and sustainable point-to-point transportation. Equator will be a key provider of aircraft and services to cater to the upcoming green mobility networks. Norway has as one of the first nations pledged to have sustainable ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Landbasert Overvåkning av Autonome Skip

Nivået av automatisering og autonomi øker gradvis innen den maritime industrien, og det forventes at fremtidige autonome skip vil bli overvåket og kontrollert fra et landbasert Remote Operations Centre (ROC). Operatørene i en ROC vil overvåke og kontrollere ett eller flere skip, og de må være for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VOW: Valorization of Organic Wastes into Sustainable Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air

Dette prosjektet forsker på so-kalt pyrolyse, forbrenning uten luft. Pyrolyse produserer "ingeniør-trekull" fra det biologiske avfallet: biokull. Hovedmålet til VOW prosjektet er å produsere rene biokullsorbenter fra disse lett forurensede substrater, og bruke sorbenter for å rense jord, vann og ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tetherless robot for biofouling prevention and inspection in salmon farming

Begroing er uønsket vekst av organismer på not. Dette er en av hovedutfordringene i lakseoppdrett, og håndteres hovedsakelig ved hjelp av hyppig høytrykksspyling av nota mens den står i sjø. Denne operasjonen er arbeidskrevende og har negativ innvirkning på fiskens helse og velferd. NetClean 24/7...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Studio Gauntlet - Videospill som samler

Studio Gauntlet vil at du og dine beste venner skal dele en felles opplevelse på TV-skjermen! I større grad er spilling blitt en konflikt i hjemmet, eller noe som foregår over internett. Vårt mål er å gi barn, foreldre og venner spillopplevelser som er morsomme og som oppmuntrer til å samarbeide ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EU-STRA-Strålevern

StakeHolder-based Analysis of REsearch for Decommissioning

Dekommisjonering representerer et avgjørende og svært komplekst stadium av en kjernefysisk syklus. Det er fortsatt kun få dekommisjoneringsprogrammer som er gjennomført i industriell skala. Selv om dekommisjoneringsaktiviteter har oppnådd et visst modenhetsnivå, kreves det ytterligere teknologisk...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elevatum - smart product handling solution for the European grocery market

Elevatum Limited's business idea is to simplify retail management in grocery stores using a smart product handling solution. The company’s solution will redefine the attractiveness of products that are rolled into stores on pallets such as stacks of soft drinks. The smart solution will optimize s...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

3IoTech ECSEL Joint Undertaking (sendes nå grunnet nedetid på Forskningsrådet websider)

There have been several Industry 4.0 related R&D initiatives, focused on the development of new techniques, technologies and progress beyond existing technologies/methods, with the aim of improving the automation performance and the industrial productivity. However, so far, there is no architectu...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Open Platform for Human-Centred Cyber-Physical-Production-Systems (OLYMPUS)

Following the above, the objective of OLYMPUS is to provide an open IT platform to support and enhance the role and competence of the humans working in or with connected manufacturing systems. OLYMPUS is focusing on the “grand challenge” of Excellence in Manufacturing Networks, with the focus on ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Enabling Framework and Ecosystems for smart products and circular manufacturing (GENERATOR)

GENERATOR aims at providing a system which creates and supports the configurations, methodologies, production techniques, decisions and actions at all different levels and stages of the equipment manufacturing value chain so as to achieve the goals of customer centricity and loyalty, on-demand ma...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Aluminium Extrusions for Coated Automotive Components

Aluminium i bil er et hurtig voksende marked på grunn av et økende behov for å redusere vekt og utslipp av CO2 til omgivelsene. Økning i markedet for elektriske biler innebærer at veksten er spesielt stor innen profiler og plater, mens behovet for støpegods forventes å stagnere som følge av at fo...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Agile Methodology to support Interior-design and home electronic goods MAnufacturing through additive manufacturing, IoT and blockchain

The overall objective of AMIMA is to support the European habitat industry (furniture and lighting including smart home devices) through the implementation of new methods for customer involvement creation and the development of MDFs. For that, we will develop a tailored methodology and training i...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ultra sound transducer Wheel for 0.5 to 10 MHz

We intent to make a very effective NDT instrument for area scanning of composite and metal materials. This instrument will be user friendly and efficient. The rolling principle with individual transducer wheels in combination with dry coupling of acoustic signals into and back from the inspected ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Economic energy-efficient solar roofs for green buildings

Et økende antall solcellesystemer blir installert i Norge årlig. Dette følger internasjonale trender som indikerer en økende viktighet av solenergi. Selv om det nåværende markedet (I 2022) er betydelig mindre enn Sverige og Danmark vokser det raskt, både for private husholdninger og for større by...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark