0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Between ally and adversary: 'the West' in Russian responses to international terrorism (2001-2014)

Forskningslitteraturen har pekt på at det har skjedd et betydelig skifte i Russlands forhold til Vesten i kampen mot internasjonal terrorisme siden Putin kom til makten. På 1990 - og tidlig 2000- tallet anså viktige russiske aktører Vesten som en alliert, men i senere år er det dominerende russis...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

Naturkatastrofer kan ha store konsekvenser for demografi og helse i en befolkning. Kvinner og barn blir ansett som spesielt utsatt for naturkatastrofer, og de vil være ekstra sårbare i land med få ressurser. Dette forskningsprosjektet fokuserer derfor på demografiske og helsemessige utfall for kv...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved NTNU-HF

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Mao Sun

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Stavanger

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Lin Cungang

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Sun Guomeng

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiB-HF

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetsmuseet i Bergen

Viser til sluttrapport

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetsmuseet i Bergen

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiO-HF

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiT-HSL

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UTRED-Utredning

Bidrag til evaluering av NSD

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENSTIM-Gen. stim.tiltak/nettv.bygging

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere i 2017 til Terje Lohndal

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved NTNU

-

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Tromsø

-

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Ikke aktuelt

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Kulturhistorisk museum

Senter for vikingtidsstudier (ViS) ViS arbeider med ei rekkje prosjekt innanfor vikingtid, og siktar mot å undersøkje dei gjennomgripande endringane som fann stad i dei skandinaviske samfunna i perioden 700-1100. Mobilitet, økonomi, teknologi, identitet, etnisitet, demografi og sentralisering er ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetet i Agder

Ikke aktuelt

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Bergen

Ikke relevant for rapporteringen

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

GENSTIM-Gen. stim.tiltak/nettv.bygging

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere i 2017 til Øivind Wilhelmsen

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

Tildelingen (Forskningsrådets ref. 284388) har vært øremerket 3 spesifikke forskningsgrupper ved Institutt for fredsforskning (PRIO): Humanitarianism, Law and Ethics, og Regions and Powers. Formålet har vært å la disse forskningsgruppene engasjere seg i nettverksvirksomhet og internasjonalt samar...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Agder

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året - Contentious politics and crowd behaviour Kristiania and Lisbon 1870-1920

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Oslo - Det teologiske fakultet

-

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i rettsvitenskap, UiB

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland