0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

COoRdinated Downscaling EXperiment - Empirical-Statistical Downscaling Methods

The workshop is part of a series that will develop the core ESD comparison framework, evaluate and refine methodologies and engage stakeholders directly in coexploration and utilization of combined ESD/RCM data archives. A draft experiment framework has b een developed through the CORDEX Science ...

Tildelt: kr 59 838

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmospheric jet variability: linking STRucture, Evolution and Mechanisms

Jetstrømsystemene er sentrale komponenter i den globale sirkulasjonen som former jordens klima. De lavfrekvente variasjonene i jetstrømmene speiler skiftende værmønster og regimer. Forståelsen av disse variasjonene er derfor helt essensiell for å kunne forklare år til år variasjoner i regionalt k...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Does the Arctic sea-ice loss have an impact on the winter weather patterns in Europe? (EuropeWeather)

I Arktis har stigningen i temperaturen nær overflaten vært nesten dobbelt så stor som det globale gjennomsnittet de siste tiårene, noe som er kjent som 'arktisk forsterkning' (Arctic Amplification, AA). Samtidig har man hatt kalde og snørike vintre i landområder på midlere breddegrader. Dette fen...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Meteorologisk institutt

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Long-range memory in Earths climate response and its implications for future global warming

Atmosfærisk CO2 fanger noe av varmen som stråles ut fra jordas overflate, og rask tilførsel av denne drivhusgassen fører til en midlertidig ubalanse der Jorden tilføres mer energi fra solstrålingen enn den taper til verdensrommet i form av utstrålt varme. Jorden unngår ubegrenset oppvarming fordi...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing seasonal-to-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic Sector and Arctic

Tilstander i havet varsler klima EPOCASA har tatt de første stegene for å forme operasjonell klimavarsling i Norge som kan være verdifull for det norske samfunn og norsk økonomi. På den nordlige halvkulen opplever vi variasjoner i klima som kan vedvare i flere tiår. Den siste tiden har vi ...

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

On Thin Ice: Role of Ocean Heat Flux in Sea Ice Melt

Endringane i areal, tjukkleik og mobilitet i arktisk sjøis dei siste tiåra vitnar om endringar i klimaet, med betydelige implikasjonar for havsirkulasjon, globalt vêr, økonomi og politikk. Skilnaden mellom havisutstrekninga ved vinter-maksimum og sommar-minimum aukar stadig. Som ei følge av dette...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Exploiting international synergies with PREFACE to enhance understanding of the relationship between regional and global model errors

Kjernemålet med PREFACE var å forbedre prediksjonene for det tropiske oppvekstsystemet i Benguela (Sør-Afrika) på sesongmessige til dekadale tidsskalaer. Forutsigelsene i de globale sirkulasjonsmodellene i sosial atmosfære domineres av drift mot en modellklimatologi som avviker vesentlig fra den ...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NorStore - a national infrastructure for scientific data

The objective of the NorStore initiative is to develop and operate a persistent, nationally coordinated infrastructure that provides non-trivial services to a broad range of scientific disciplines that have a variety of needs for storing and publishing di gital data. There are three critical fa...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Simulering av den vestafrikanske monsunen og klimaet i det tropiske Atlanterhavet

Nylig opplevde man et klimatisk skifte i det tropiske Atlanterhavet som hadde stor sosioøkonomisk betydning. Dessverre er det tropiske Atlanterhavet et nøkkelområde i klimasystemet med store usikkerheter. Dagens fremste klimamodeller viser store systematiske feil i dette området, klimaframskrivin...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Natural and Anthropogenic influence on Precipitation and EXtreme events Naturlige og antropogene påvirkninger på nedbør og ekstremnedbør

Nedbørsendringer og spesielt endringer i ekstremnedbør er noen av de viktigste utfordringene ved fremtidige klimaendringer. Forskjell mellom modeller for fremtidens nedbørsendringer er store. NAPEX forsøker å forstå hvorfor det er så store forskjeller mellom ulike klimamodeller. Til dette er det ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Integration of Computational Fluid Dynamics(CFD) and Meteorological Modelling Techniques to Optimize Wind Farm Performance

-

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestfold

KLIMAFORSK-Stort program klima

Indian monsoon precipitation, low-pressure systems and their sensitivity to climate change.

The project is related to the precipitation associated with monsoon low pressure systems over India, and their sensitivity to an increase in atmospheric moisture. Task 1 - current work: A major part of the precipitation over central India during the mon soon season comes from the monsoon low-pr...

Tildelt: kr 77 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Arctic Climate Processes Linked Through the Circulation of the Atmosphere

Om vinteren er den atmosfæriske sirkulasjonen på midlere og høye breddegrader på den nordlige halvkule sterkt styrt av den nordatlantiske oscillasjonen (NAO). De siste vintrene har det vært usedvanlig kaldt over hele Europa og Nord-Amerika, og preget av en markant NAO negativ fase . Under en slik...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change and its Impacts on Selected Indian Hydrological Systems using Earth System and High-Resolution Modeling

-

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Decadal to multi-decadal variability in the Indian Monsoon Rainfall (IMR) and teleconnection with Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO)

In order to understand the observed relation between the Atlantic multi-decadal Oscillation/Variability (AMO/AMV) and multi-decadal variability in the Indian summer monsoon (ISM) rainfall, we have analyzed observational data (Abish et al, 2013, 2015, Joseph et al, 2013) proxy reconstructions (Sve...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Observed Arctic cloudiness in its dependence on essential climate variables

The proposed joint project between Alexander Chernokulsky and The Nansen Environmental and Remote Sensing Center aims to improve understanding of climate on regional scale particularly in Arctic region. More specifically, the project addresses cloud cover variability over Arctic in its dependenc...

Tildelt: kr 77 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

POLARPROG-Polarforskningsprogram

High Impact Weather in the Arctic: Fundamental understanding and future projections

-

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Modeling the Wake Characteristics of Floating Wind Turbines

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Causes and effects of Global and Arctic changes in the MEthane budget

-

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Tropical Climate course and research in order to increase subject expertise in connection with a Bangladesh climate research poject

Bjerknes Center for Climate Research (BCCR), Bergen, Norway has been awarded a prestigious project in cooperating with the Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), Dhaka. The title of the whole project is: Institutional support and capacity building for the study of, and adaption to, clima...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Dynamics of Carbon Pools in High Arctic Permafrost

A major concern about present warming trends in Arctic areas is a potential for positive feedbacks due to release of CO2 and CH4 from breakdown of soil organic carbon (SOC). Recent results suggest that SOC values in the High Arctic have been underestimate d, due to a small number of studies, shal...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLRES-Polarforskning POLRES

The atmospheric boundary layer structure and surface-troposphere exchange in the Svalbard area

The NERSC-IAP project capitalizes on the long-term (+15 years) experience with Russian research cooperation at NERSC. It opens a new line of cooperation with the Moscow scientific establishment. Its aim is to tighten cooperation with the leading Russian r esearch institute in area of atmospheric ...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate impacts of short-lived pollutants in the polar regions (CLIMSLIP)

Prosjektsammendrag: NILU will coordinate the Joint Research Project. This task will include organizing meetings, ensuring information flow between work packages and project partners, and leading the reporting. NILU will also set up a webpage that will se rve to communicate results both inside th...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

POLRES-Polarforskning POLRES

Launch of controlled meteorological balloons from Ny-Ålesund

This proposal involves transfer of the CMET balloon technology from US to Norwegian scientists through common fieldwork in Ny-Ålesund in 2010 and 2011. Multiday flights with CMET balloons will be valuable for the modeling community for improving transport models used to predict pollution in the ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Remote Imaging and Spectral Characterization of the Cryosphere

-

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Utenlandsstipend for prosjektet: Constraining total feedback of the climate system by observations and models

Det søkes om støtte for et 3 måneders opphold i Reading, England for PhD student Ragnhild Bieltvedt Skeie. Der vil hun arbeide sammen med Keith Shine og hans gruppe. I Reading skal PhD student Ragnhild Bieltvedt Skeie arbeide med usikkerhet i parametre i energibalansemodellen og med usikkerhet ...

Tildelt: kr 37 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improved energy forecast for Offshore Wind farms

Vinden over havet representerer et fantastisk energi potensial som i teorien kan løse store deler av verdens voksende energibehov på en ren og bærekraftig måte. For å konvertere energien i vinden til strøm brukes store vindturbiner. Disse turbinene er svært følsomme for variasjoner i vinden og sm...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

International conference Planetary Boundary Layer and Climate Change

Our knowledge of the Earths Climate System and its evolution is still imperfect. One of the most prominent uncertainties in the ongoing transient climate change is related to poor understanding and hence incorrect modelling of the physics and dynamics of turbulent processes in the lowermost laye...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

East Asian DecCen: Exploring Decadal to Century Scale Variability and Changes in the East Asian Climate during the last Millennium

The climate in East Asia is very complex, with profound variations on seasonal, interannual and longer time scales. On seasonal time scales, the East Asian Summer Monsoon (EASM) is dominating, leading to heavy rainfall in June, July and August along th ousands of kilometres long rain belts aff...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland