408 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Sammenhengen mellom mikrofeil i optiske aktive elementer og sammenbrudd i mekanisk, fysisk og elektrisk testing

Microfail prosjektet er fokusert på å forstå effekten av mikrofeil og defekter på observerte problem i produktet, som påvirker linsenes ytelse eller pålitelighet. Prosjektets første år var særlig fokusert på problemer i dropp-test. I typisk dropp-test for mobiltelefonkomponenter, blir en telefon...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes isolation tool with nanofluidic concentration device (EXIT)

Prosjektet EXIT ("EXosome Isolation Tool with nanofluidic concentration device") utviklet et analytisk verktøy basert på nanoteknologi, for å isolere eksosomer fra blod og spinalvæske. Eksosomer er nylig oppdagede signalstoffer som opptrer i nanostørrelse i kroppsvæsker, og som kan blant annet tr...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

1st international symposium on nano Computer Tomography (NANO CT)

Uønskede immunreaksjoner i forbindelse med innsetting av biomaterialer kan resulterer alvorlig betennelse. Dette er en betydelig utfordring i moderne biomedisin . Kostnaden for revisjoner av for eksempel hofteleddsimplantater alene koster mellom 15-30 kEuro per prosedyre, og i Europa bli det bru...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The Operando Surface Catalysis Network

Catalytic reactions play a central role in manifold industrial processes, including food production, chemical industry, oil and gas conversion, pharmacy, and R&D. Overall, approximately 90% of all materials and chemicals we use are produced via catalysis, in which a unique and often very complex ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A 2nd generation intravascular microsensor

Prosjektet angriper tre utfordringer med GlucoSets sensor som må løses for at sensorteknologien kan nå bred anvendelse golbalt - sensoren skal være ufølsom for temperatur, medikamenter og degradering. Prosjektet oppnådde fungerende løsninger på alle tre utfordringene, tross det relativt høye ambi...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Point-of-Care Color Testing kit (POCT) for CA125 and Biologic Drugs

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle et enkelt «Point-Of-Care Test» (POCT) kit som gir øyeblikkelige resultater for utvalgte serum tumormarkører. POCT blir på norsk kalt pasientnær analysering (PNA) og blir definert som laboratorieundersøkelser som blir utført nær pasienten. PNA blir utført...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel silicon carbide dosimeter in radiation therapy and radiation protection for improved healthcare

SINTEF MiNaLab og UiO, begge en del av Norfab, har den unike kompetansen til å fremstille silisiumkarbid (SiC) strålingssensorer ved hjelp av en kombinasjon av såkalt 'mikroelektromekanisk system' (MEMS) og 'Very Large Scale Integration' (VLSI) teknologi. Et internasjonalt samarbeid som består av...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoPlasma: Nanofibril production using plasma

I dag kan cellulose nanofibriler (CNF) fremstilles, for eksempel ved homogenisering. Flere passeringer av cellulosefibrer gjennom en homogenisator krever høyt energiforbruk. Det er måter å redusere det høye energiforbruket vesentlig, men disse inkluderer enten komplisert biologisk (enzymatisk) fo...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A novel nanoparticle-based approach for mucosal delivery of therapeutics

Nanopartikkel-baserte legemidler har et uforløst stort potensiale og kan i fremtiden bli avgjørende for behandling av en lang rekke sykdommer som kreft, infeksjonssykdommer samt diabetes. Flere slike strategier er nå under klinisk utprøving og kan bli godkjent for bruk innen kort tid, men adminis...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANO CARRIER - Porous Silicon Nano particles will be produced and studied, in vitro and in vivo for cancer diagnostics, therapy and imaging.

Bakgrunn: Nacamed har patent på en effektiv produksjon av nanopartikler av silisium. Disse nanopartiklene kan benyttes innenfor en rekke områder i medisinen, der problemstillingen kan være å få et legemiddel til å virke på rett sted, i riktig tidsrom, eller på riktig måte. Denne typen partikler ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Ultrasound transducers and beams for combined imaging and therapy

Ultralydteknologi for medisinske anvendelser er i rivende utvikling. Dette gjelder både tradisjonelle anvendelser som avbildning og diagnostikk, men også nye muligheter innen terapi, ved å stimulere transport og opptak av medikamenter. Viktige elementer i denne utviklingen er framstilling av to-f...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

suppRESsion of immunopathology by nanOparticle deLiVEry of mRNA to monocytes (RESOLVE)

Forhøyet respons på egne antigener er den underliggende årsaken hvis transplanterte organ eller celler angriper den nye verten (transplant-mot-vert-sykdom) eller hvis immunceller angriper kroppens egne celler (autoimmun sykdom). Disse tilstandene er alvorlige og det trengs nye behandlingsmetoder....

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New functionalized medical devices for surgical interventions in the pelvic cavity (MedIn)

Forekomsten av kreft av alle slag vokser over hele verden, og dermed har kirurgiske inngrep innen onkologisk kirurgi en kontinuerlig vekst år etter år. I noen tilfeller er det nødvendig å fjerne en eller flere organer. Slike kirurgiske inngrep er assosiert med en betydelig post-kirurgisk morbidit...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Network for X-ray computed microtomography evaluation of snow and porous ice media

X-ray micro-tomography (XRT) has become an important non-destructive technique in material science, both in terms of optimisation of material properties as well as improved understanding of the mechanisms that create their microstructure. It is now increasingly used to study the microstructure of...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-Immunotherapy: Intracellular Targeting of Cancer Cells and TAMs (INTRATARGET)

2-INTRATARGET er et transnasjonalt europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Tyrkia og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning innen kreftbehandling har ført til...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of new technology to reduce unwanted uptake of large molecule compounds and nano formulations in liver

De siste hundre år har det vært en rivende utvikling av medisiner, og antall sykdommer som kan kureres, er stadig økende. Til tross for dette er det fortsatt mange sykdommer som det ikke finns adekvate medisiner mot. Eksempler på slike sykdommer er flere typer kreft, mange virus-infeksjoner, og g...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Symphosium on Nano materials for Clean energy and Health Applications (ISNCHA-2017)

The symposium on nanomaterials for clean energy and health applications will provide a forum for exchange of technical and scientific information between international researchers in the field of materials for solar cell and health applications. Symposium will be devided into three primary areas ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Arrangement of 4th Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA)

Arrangement of 4th Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA), Drammensvegen 78, Oslo, Norway, October 29-30, 2017.The 4th Annual International workshop on Soft and Complex Matter is preceded by three workshops in 2014, 2015 and 20...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced Functional Materials for Energy, Environment and Biomedical Applications

The research- and application-oriented projects on advanced materials and nanotechnology, renewable energy, photovoltaic technologies, smart windows, environmental technologies are reaching out beyond Norway?s borders. Multidisciplinary nature of the planned research, dissemination, testing, and ...

Tildelt: kr 34 884

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel molten carbonate/ceramic composite materials for sustainable energy technologies with CO2 capture and utilization

Brenselcelle basert på smeltet karbonatelektrolytt (MCFC) fungerer ved temperaturer over 550 ° C med fordeler som høy toleranse for drivstoff, høy effektivitet og lave fabrikasjonskostnader sammenlignet med andre brenselcelletyper. MOCO3 prosjektarbeid for å forbedre katodeytelsen til MCFC av nye...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Støtte til møte i Tromsø

Det søkes om støtte til parallelsesjon i atom og kondenserte fasers fysikk som endel av fysikermøtet 2017 i Trosmø, 7-9 august 2017

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Governing Principles in Hydration of Mixed Conducting Oxides

GoPHy MiCO adresserer en vesentlig utfordring i utviklingen av nye, effektive energisystemer basert på proton-keramiske brenselceller og elektrolysører (PCFCs / PCECs), nemlig identifikasjon og optimalisering av keramiske elektrodematerialer med blandet protonisk og elektronisk ledningsevne, såka...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Green high-performance and low-friction interfaces tailored by the reactivity of novel DLC coatings and ionic liquids

GreenCOAT-prosjektet handler om å designe et grønt DLC-belegg for kontaktoverflater basert på en ny DLC-teknologi som er skreddersydd for ufarlig ioniske-væsker (Ionic liquids - ILs) smøring. Kun en slik teknologi vil kunne tilfredsstille den strenge lovgivningen om miljø og klimagassutslipp, og ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Communication Seminar on Nanomaterials in Wastewater Treatment Plants

MNMs have unique properties and are increasingly used within a wide range of sectors e.g. food, medicine, cosmetics, electronics, sporting equipment and household goods. This increased usage of MNMs has led to a corresponding increase in their release to established waste streams. Currently, WWTP...

Tildelt: kr 15 296

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Design of Human Influenza vaccines using multifunctional micelles harnessing innate immunity (FluNanoAir)

Influensavirus forårsaker årlige epidemier som resulterer i betydelig sykdomsbyrde, dødelighet og økonomiske tap. Vaksinasjon er den viktigste profylakse men trenger årlig oppdatering av sesonginfluensavaksine stammer for å bekjempe den sirkulerende influensavirus. Inaktiverte vaksiner virker hov...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fabricating cellulose nanocomposites for structural coloration

Målet med prosjektet er å utvikle originale, miljøvennlige, nano-strukturerte overflater og belegg med fabrikkert optisk funksjonalitet for å kontrollere farger ved refleksjon av lys. Overflatene og beleggene vil bli fremstilt fra kostnadseffektive naturlige materialer som cellulose eller leire, ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Acoustic Cluster Therapy (ACT) for improved treatment of cancer and brain diseases

Kjemoterapi gitt alene eller i kombinasjon med strålebehandling eller kirurgi, er en vanlig kreft-behandlingsform. Et stort problem ved kjemoterapi er å få tilstrekkelig cellegift inn i svulsten og unngå at friskt vev ødelegges. Behandling av sykdommer i hjernen som for eksempel hjernesvulster el...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanostructured Thin Film Electrodes for Supercapacitors

The rapid development of the so-called the Internet of things (IoT) is accelerating the reduction in size and weight of electronic devices to be used in cyber-physical systems. This, in turn, drives an increasing demand for rechargeable high-performance energy storage devices that are small enoug...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

FOXCET Internasjonal Workshop 2017: Proton Ceramic Reactors - Fundamentals and Applications. June 16, 2017

Prosjektet er arrangement av en internasjonal workshop under NANO2021 prosjektet FOXCET (nasjonalt koordinert prosjekt): Proton Ceramic Reactors - Fundamentals and Applications. June 16, 2017

Tildelt: kr 10 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Designing new renewable nano-structured electrode and membrane materials for direct alkaline ethanol fuel cell

Prosjektresultatene gir nye vitenskapelige og teknologiske konsepter og effektive løsninger i utviklingen av brenselceller, som har blitt identifisert som nøkkelteknologien i et globalt forsøk på å sikre fremtidens industri for ren energi. Brenselceller konverterer direkte kjemisk energi lagret i...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage