0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Watermass transformation processes and vortex dynamics in the Lofoten Basin of the Norwegian Sea

ProVoLo er et koordinert studium som tar sikte på å observere, forstå og kvantifisere de fundamentale prosessene som danner den oseanografiske strukturen i Lofotenbassenget. Lofotenbassenget framstår som en fundamental aktør for vårt klima og fiskeri; bla fordi det varme og salte atlantiske vann...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

High-dimensional statistical modelling of changes in wave climate and implications for maritime infrastructure

Fremtidige endringer i havets bølgeklima kan ha stor innvirkning på både natur og infrastruktur i hav- og kystområdene. En helhetlig vurdering av konsekvensene klimaendringer kan medføre i disse regionene, må derfor ta hensyn til endringer i bølgeklima. Vår forståelse av de forventede endringene ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Workshop on Norwegian and Russian monitoring and process studies of Svalbard coastal sea ice and snow physics

En norsk-russisk workshop som handlet om havis ved Svalbard og snøfysikk ble arrangert i Framsenteret i Tromsø i november 2016. Norske og russiske forskere traff hverandre for å utveksle ny kunnskap om overvåkning av og forskning om havis og snødekke på havisen ved Svalbard. Havis ved Svalbard er...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Workshop series on Operational oceanography for Norwegian Coastal Waters

De viktigste havvarslene i dag er stormflo- og bølgevarsler. Videre benyttes resultater for havstrøm til å beregne drivbaner for olje, og i forbindelse med søk- og redningsoperasjoner. Disse varslene kan dra god nytte av bedre utnyttelse av eksisterende observasjoner. På lang sikt kan varslene...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

neXtWIM: Waves in a next-generation sea ice model

Med økende temperaturer over hele verden opplever Arktis raske endringer i forhold til sjøis. Spesielt har havisens utstrekning opplevd flere minimumsrekorder det siste tiåret, og produsert mer åpent vann i det arktiske hav, og følgelig flere bølger. Samtidig søker mange næringer - som turisme, f...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

High resolution sea-ice motion from Synthetical Aperture Radar using pattern tracking and Doppler shift

Sjøis er en av de mest fremredende klima indikatorer i Arktis og sjøisdata er derfor viktig både i klimaforskning og i operasjonell monitorering og iskart produksjon. Dette prosjektet har fokusert på å utlede høyoppløselige isdriftdata fra SAR satelitter. Isdrift er årsak til at sjøisen forflytte...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Extending the instrumental record of North Atlantic Ocean climate variability

Klimavariabilitet påvirker nær alle naturlige systemer og menneskelig aktivitet. En realistisk forståelse av de mekanismene som driver klimavariabilitet og de mulige effektene disse har på alle levende organismer er derfor kritisk for vår evne til å forutsi konsekvensene av nåværende og fremtidig...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Overturning circulation and its implications for global carbon cycle in coupled models

Pågående klimaendringer forventes å endre sirkulasjonen i havet. Prosjektet ORGANIC ( Overturning Circulation and its Implications for Global Carbon Cycle in Coupled Models) sitt mål er å forbedre forståelsen av struktur og variabilitet i havets storskala sirkulasjon, samt dens innvirkning på kli...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Marine Biogeochemistry: large scale distribution of inorganic carbon and its stable isotopes

The project is related to marine biogeochemistry, with emphasis on large-scale distribution of inorganic carbon and its stable isotopes in the global ocean based on analyses of observations, with a particular focus on the influence of anthropogenic CO2 on the marine carbon isotope composition, a...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Workshop on the Dynamics of Atmosphere-Ice-Ocean Interactions in High-Latitudes (HighDyn)

HighDyn aims to summarise our understanding and descriptions of small-scale processes that determine the air-sea-ice coupling in the high-latitude climate system. The marginal ice zone (MIZ) is an area where we find a unique range of air-sea-ice coupling regimes unobserved at other latitudes tha...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Meridional Overturning Circulation in the western Nordic seas

Golfstrømmens forlengelse inn i De nordiske hav transporterer store mengder varme fra tropiske farvann som avgis til atmosfæren i nord. Det resulterende avkjølte og tyngre vannet returnerer sørover gjennom skar i Grønland-Skottland Ryggen og synker deretter mot dypet av Nordatlanteren. Det størst...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Proposal for personal visit for Professor Piers Forster to CICERO, Oslo

The application is for Prof. Piers Forster, University of Leeds, UK to visit CICERO in Oslo for a six month period in 2014. He is a world leading expert on the mechanisms driving climate change and response to these changes in ensemble of climate models. Piers Forster has worked on radiative for...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

NORthern constraints on the Atlantic ThermoHaline circulation

Golfstrømmens forlengelse mot Arktis holder Norskehavet og store deler av Barentshavet isfritt. Dette er en forutsetning for vårt milde klima og rike tilgang til marine ressurser, en bærebjelke for norsk velstand og egenart. NORTH er en overordnet og nyskapende tilnærming til både å forstå og tal...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

East Greenland Ice: Constraining the extent and effects of the Earths largest ice and freshwater pathway

Havisen i Arktis krymper. Det skyldes ikke bare med oppvarming og smelting, men også eksport av havis gjennom Framstredet som er passasjen mellom Nord-Grønland og Svalbard. Med utgangspunkt i de nyere endringene, undersøker "EastGreen" prosjektet havisen og ferskvannsbeltet langs Øst-Grønland i e...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ocean Controls on high-latitude Climate sensitivity - a Pliocene case study

Varmt klima - nå og før Vi lever i en tid da menneskeskapte klimaendringer er ett av de viktigste temaene samfunnet må forholde seg til. Det er stor enighet blant forskere i at vi endrer klima utover det som er naturlig, endringer som manifesterer seg for eksempel i stadig varmere globalt temper...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean Acidification in the Arctic: effects of ice

CARSIC will develop basic knowledge through studies related to process understanding of Arctic Ocean biogeochemistry and ocean acidification: aiming to estimate future carbonate system parameters state in the Arctic Ocean. We plan to work on a database, perform field studies in Svalbard, and ma...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic Ocean under Melting ice

Framstredet er den eneste dype passasjen for utveksling av vannmasser mellom Atlanterhavet og Polahavet. På den østlige siden av stredet transporterer Vestspitsbergenstrømmen varmt Atlanterhavsvann inn Arktis, på vestsiden av Framstredet fraktes sjøis og isvann fra Arktis sørover Alfred Wegner In...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Combined remote and in situ study of sea ice thickness and motion in the Fram Strait

The CORESAT project: "Combined remote and in situ study of sea ice thickness and motion in the Fram Strait" improved our understanding of the sea ice thickness and sea ice drift distribution in the Fram Strait region and around Svalbard, which have a high impact on the local Arctic and global cli...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Mare incognitum - ecological processes during the polar night

The primary objective of this project is to achieve a basic understanding of Arctic biodiversity and food web structure during the Arctic polar night, and how reproduction, growth, trophic interactions, and life-history traits during this nearly unstudied time contribute to functioning of Arctic...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bjerknes Compensation Mechanism: Historical perspective, geographical pattern, and Arctic multi-decadal predictability

Long runs (hundreds of years) of the global climate models and high-resolution climate proxy data sets provide an opportunity to study multi-decadal natural variability of the coupled atmospheric and oceanic circulation. The Nordic seas and the Arctic are regions were such a natural variability ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)

Store mengder av klimagassen metan er lagret under havbunnen i Arktis som gasshydrat, en fast is-lignende blanding av metan og vann som er stabil under høye trykk og lave temperaturer. Metan er en kraftig drivhusgass med potensiale til å styre hvor raskt oppvarmingen av jorda skjer. CAGE integrer...

Tildelt: kr 140,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

ACOBAR-II: Analysis and publication of results from the Fram Strait tomographic experiment.

As part of the EU projects DAMOLCES (2005-2010) and ACOBAR (2008-2013) two major acoustic experiments were carried out in the Fram Strait. The aim was to provide accurate measurements of acoustic travel times over 100-300 kilometer sections for inversion and assimilation into ice-ocean models. ...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Remote Sensing of Ocean Circulation and Environmental Mass Changes

Prosjektet Remote Sensing of Ocean Circulation and Environmental Mass Changes (REOCIRC) har gjennom 5 år (2013-2018) hentet inn viktige informasjon fra havet på styrken og variasjonen av strømmen av varmt Atlanterhavsvann til Arktisk. Dette er gjort ved å måle havstrømmer, temperatur og saltinnho...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Svalbard

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Ocean dynamics and mixing processes at high latitudes

This application (PROCESSES) seeks support for a 8 month research stay abroad at Scripps Institute of Oceanography for Ilker Fer (I, hereafter). In PROCESSES, I shall utilize state-of-the-art observations and establish a strong international cooperation, with an aim to improve our understanding ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Circumpolar Deep Water upwelling and West Antarctic Ice Sheet stability

Prosjektet «Circumpolar Deep Water Upwelling and West Antarctic Ice Sheet Stability» (CIRCUMWAIS) ble gjennomført ved Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø ? Norges arktiske universitet. Deltakerne fra UiT var prof. Tine Lander Rasmussen (prosjektleder), Dr. Patrycja Ewa Jernas og Dr. Mat...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Genome-based analysis of biogenic/phytoplankton influence on the global sulphur cycle.

Svovel-aerosoler generert fra mikroorganismer kan fungere som kondensasjonskjerner for vanndamp og bidra til skydannelse over hav. Dette prosjektet har hatt som mål å undersøke hvordan to økologisk viktige svovelforbindelser, dimetylsufoniopropionat (DMSP) og dimetylsulfid (DMS), blir produsert a...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering av Marie Curie-stipendiatstilling til Sarah Berben ved ITN-prosjekt CASE 2381111

The full title of CASE is: The Changing Arctic and Sub-Arctic Environment: A Research and Training Programme on Marine Biotic Indicators of Recent Climate Changes in the High Latitudes of the North Atlantic. CASE started April 1st, 2010 for a period of 4 years. The main aim of the CASE Initial ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering av Marie Curie-stipendiatstilling til Diane Groot ved ITN-prosjekt CASE 2381111

The full title of CASE is: The Changing Arctic and Sub-Arctic Environment: A Research and Training Programme on Marine Biotic Indicators of Recent Climate Changes in the High Latitudes of the North Atlantic. CASE started April 1st, 2010 for a period of 4 years. The main aim of the CASE Initial ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Developing methods for advanced modeling of sea ice physical properties

Fordelingen av sjøis på jorden er en nøkkelkomponent i klimasystemet. Den påvirker varme- og energiutvekslingen mellom oseanet og atmosfæren, strålingsbalanset, opprinnelsen av havsirkulasjoner og med partikkeltransporten også næringskjeden. Hermed legger de fysio-kjemiske vekselvirkningene i de...

Tildelt: kr 73 796

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Faroe Bank Channel Overflow: Dynamics and Mixing

En stor del av de dype, kalde vannmassene i de nordiske hav strømmer ut gjennom Færøybank-kanalen og inn i Nord-Atlanteren som en stor undersjøisk flod. Utstrømningen er veldig energirik og turbulent og den fører med seg cirka 2 millioner kubikkmeter per sekund. Vannmassenes egenskaper, slik som ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland