638 prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of hybridization in vertebrate speciation

Når individer av to nært beslektede arter parrer seg, hender det at det blir født levedyktige hybrider. Blant dyr finner vi fremtredende eksempler som muldyr, hybriden mellom hester og esler, "ligers", hybrider mellom løver og tigre, eller "pizzlies", hybrider mellom isbjørner og grizzlybjørner. ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Optical dissection of a cortical head direction circuit

Hvordan kan komplekse kognitive funksjoner, slik som tenking, hukommelse og problemløsning, oppstå ut av hjernes nervenettverk? For å forstå dette må vi først forstå enklere kognitive funksjoner og nervebaner. En grunnleggende kognitiv funksjon som ofte blir tatt for gitt er retningssansen. Lukke...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Tumor-macrophage Interactions - The Promised Land for Identifying Novel Anti-cancer Targets

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge, med mer enn 3000 nye diagnoser i 2016. Dødeligheten er hovedsakelig et resultat av spredning av kreftceller og videre dannelse av svulster i nye organer. Selv om mange pasienter har effekt av de tilgjengelige kreftmedisinene per i dag...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er involvert i diverse infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse infeksjonene er blitt utfordrende ved senere tid fordi bakteriene har blitt motstand-dyktige mot de fleste antibiotika. Vi har nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/bakteriosin so...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Host response to biomaterials - pathophysiological mechanisms and therapeutic inhibition in biomaterials science

Målet vårt er å forstå reaksjonene i blod når menneskelig vev kommer i kontakt med biomaterialer. Vi tar sikte på å forbedre behandlingen med biomaterialer i applikasjoner som spenner seg fra implantasjon av vaskulære implantat til administrering av nanopartikler. Evnen til å erstatte et orga...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Does the gut hormone ghrelin act as a general reward enhancer?

Ghrelin er et bukhormon som påvirker appetitt og matinntak. Studier i rotter og mennesker tyder derimot på at ghrelin gjør mer enn det. Det øker inntaket av spesielt fett og sukker, påvirker inntak av kokain og alkohol, og endrer seksuell motivasjon hos rotter. Derfor tror vi at ghrelin generelt ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Complement and toll-like receptors determine ischemia/reperfusion injury - universal mechanism and benefit of double inhibition

Skaden som oppstår i følge av iskemi (stopp i blodtilførsel) og reperfusjon (gjenopprettelse av blodtilstrømning) er en nøkkel utfordring i behandling av potensiell livstruende tilstander som hjerteinfarkt, hjertestans, traume og organ transplantasjon. Betennelsesreaksjon er den avgjørende faktor...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Understanding how gluten drives autoimmunity in celiac disease

Cøliaki er en vanlig sykdom som skyldes en intoleranse mot glutenproteiner i korn. Pasienter med cøliaki lager antistoffer mot en komponent i kroppen selv - enzymet transglutaminase 2 - såkalte autoantisoffer. Hvis en person lager slike autoantistoffer, er det meget sannsynlig at personen har syk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

When default is not default: Solutions to the replication crisis and beyond

Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) er en svært utbredt metode for å studere hjernens funksjoner både i friske personer og i pasienter med lidelser som kan påvirke hjernens struktur eller funksjon. Utviklingen av fMRI for over 25 år siden var en milepæl i hjerneforskning, og har ført til ...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Exploring the genetics of neuropathic pain

Nevropatisk smerte er definert som smerte forårsaket av skade eller sykdom i nervesystemet. Denne type smerte er et stort helseproblem som affiserer opp mot 7-8% av befolkningen. I dette prosjektet vil vi lete etter nye genetiske varianter som er relevant for utvikling av denne type smerte. F...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

TRANSPOSE: Transposable elements as agents of genome evolution and adaptation following a recent whole genome duplication

Transposable elementer (TEs) er vanlig forekommende mobile sekvenser som kan ha stor evolusjonær betydning for en art. Nyere forskning har vist at de kan endre regulering av genuttrykk og forårsake større strukturelle endringer i genomet. Laksefiskene en bred utbredelse og har tilpasset seg svært...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

"Magefølelsen" er en åpen, enkelt-senter, kasus/kontroll karakteriseringsstudie (IBS n=100, friske kontroller (FK) n=40), etterfulgt av en åpen diett-intervensjon hos en sub-gruppe av pasienter med IBS med hovedsakelig diare (IBS-D, n=60). Irritabel tarmsyndrom (IBS) er et vanlig klinisk sekk...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

MOLECULAR SIGNATURES AND NOVEL DRUGS FOR THE PERSONALIZED TREATMENT OF RHEUMATOID ARHTRITIS

Dette prosjektet som knytter molekylær forskning til pasientbehandling, og har som mål å utvikle diagnostiske metoder og individuelt tilpassede medisiner for behandling av den autoimmune sykdommen revmatoid artritt, eller leddgikt. Leddgikt er en kronisk betennelsessykdom, hvor bla hvite blodcell...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genomics of speciation: dissecting mechanisms of reproductive barriers in fungi

Arter er den grunnleggende biologiske enheten for å klassifisere naturen. Hva vi vet om de evolusjonære mekanismene som har dannet artsdiversiteten på jorda er hovedsakelig avledet fra dyre- og plantestudier. Soppriket er en av de mest artsrike organismegruppene, men det vites lite om hvordan sop...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of whole genome duplication in vertebrate adaptation

Bakgrunn: Naturen myldrer av variasjon, og premisset for dette mangfoldet er forskjeller i DNAet - den genetiske koden. Dersom vi ønsker å forstå hvordan nye tilpasninger og nye arter oppstår, må vi også forstå hvordan ny DNA-variasjon oppstår gjennom mutasjoner og hvordan disse nye kode-variant...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A lifespan perspective on mental illness: toward precision medicine using multimodal brain imaging and genetics

Målet med prosjektet "LifespanHealth" er å fremskaffe mer kunnskap om hjerneendringer ved alvorlige psykiske lidelser i ulike faser av livet, og utvikle nye verktøy for tidlig oppdagelse og forebygging av sykdom. Hva skjer i hjernen når psykiske lidelser utvikler seg? Kan hjerneavbildning bruke...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Early-life gut fungal dysbiosis in pediatric asthma development.

Forekomsten av astma, en kronisk sykdom i luftveiene, har økt jevnt i industrialiserte land siden 1950-tallet. I den senere tiden er astma også blitt et betydelig folkehelseproblem i enkelte lav- og mellominntektsland. Årsaken til den økende forekomsten av astma er ikke fullstendig klarlagt, men ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unconventional T-cells in bile duct inflammation

Betennelse i gallegangene er et stort klinisk problem hos pasienter med de kroniske leversykdommene primær skleroserende kolangitt (PSC) og primær biliær kolangitt (PBC). Begge disse sykdommene er viktige indikasjoner for levertransplantasjon. Tidligere studier har vist at bakterier i tarmen spil...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

PROGRAMMING NATURAL KILLER CELL FUNCTION THROUGH ORGANELLE COMMUNICATION

Nøkkelrollen for naturlige dreperceller (NK-celler) i immunsystemets respons mot virusinfiserte eller transformerte celler er velkjent. En prosess der NK-cellene kalibreres mot kroppens eget HLA er av stor betydning for deres evne til å drepe målceller. Høy grad av hemmende signaler inn i cellen ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The effect of life-history genes on eco-evolutionary dynamics (EcoEvoGene)

I prosjektet EcoEvoGene studerar vi korleis gener påverkar økologiske prosessar. Modellsystemet vårt er atlantisk laks og vi brukar data frå meir enn 150 norske laksebestandar, men har spesielt fokus på laksen i elva Imsa i Rogaland. Laksen i Imsa har vore overvaka dagleg i over 40 år og dette ha...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

AN EXERCISE-BASED CONCEPT FOR DRUG TARGET DISCOVERY

Hjertesykdom og muskelsykdommer er store folkehelseproblemer på verdensbasis, og er blant de hyppigste dødsårsakene. Forskning for å utvikle nye og mer effektive legemidler, og for å optimalisere behandlinger er derfor svært nødvendig. Dette prosjektet har som mål å identifisere de molekylære mek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Ikaros tumor suppressor function in leukemia

Behandling av kreft er tradisjonelt basert på å drepe celler som deler seg raskt, uavhengig av om de er kreft eller normale celler, noe som medfører alvorlige bi-virkninger og reduserer doser som pasientene kan tolerere. Dette kan føre til ufullstendig eliminering av kreftcellene og tilbakefall. ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

22nd International Conference on Brain Tumor Research and Therapy

Den 22, International Conference on Brain Tumor Research and Therapy (ICBTRT) ble arrangert på Solstrand Hotel i perioden 24-27 Juni, 2018. ICBTRT representerer en av de eldste og kanskje den mest prestisjefylte konferansen i verden innenfor feltet. Deltagerne på konferansen, som er de fremste i...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The role of small RNAs in genomic imprinting and hybrid barriers

I dette prosjektet studerer vi rollen til genomisk imprinting og hvordan dette epigenetiske fenomenet reguleres og kommer til uttrykk i frøet i kryssninger innen en art og mellom arter, dvs i hybrider. Vi har kunnet påvise reguleringsmekanismen for over 50 imprintede gener. Flesteparten av de gen...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Innate Control of Early Embryonic Development

Komplekse organismer som er bygd opp av billioner av ulike celler oppstått fra en enkeltcelle - zygoten. En zygote bærer på instrukser fra sine foreldrene om den videre utviklingen. Denne instruksjonen er skrevet inn i flere molekylære lag av DNA, RNA og proteiner, og er forbunnet i et regulatori...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Changing our view of Major histocompatibility Complex (MHC) class I in vertebrates

Vertebrater har et immunsystem som gjenkjenner og bekjemper invaderende patogener. I det adaptive immunsystemet er Major Histocompatibility Complex klasse I (MHCI) molekyler avgjørende, idet de diskriminerer mellom selv og ikke-selv, hvor identifisering av spesifikke ikke-selv, slik som virale fr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Characterization of population specific variation in non-coding genomic regions and application to Type 2 diabetes

Enkeltnukleotidpolymorfismer (SNPs) spredt i hele genomet er ofte benyttet i studier for å påvise assosiasjon mellom SNPer og sykdom (f. eks. hjerteinfarkt) eller egenskap (f. eks. høyt blodtrykk). I slike studier (kalt GWAS) undersøkes vanligvis to studiegrupper, for eksempel en gruppe med norma...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biological Methylation: Post-translational Regulation of Intestinal Regeneration

Kroniske sykdommer som diabetes, astma eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD) påvirker pasienter over hele verden. I mange av disse kroniske sykdommene gror ikke sår ordentlig, hvis de i det hele tatt gjør det. Mange faktorer påvirker disse sykdommene, som diet, miljø og genetikk, men begrenset så...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

DNA Glycosylase-Dependent Regulation of the Neuronal Epigenome

Dette prosjektet vil undersøke sammenhengen mellom enzymer/proteiner som reparerer DNA skader og regulerer epigenetiske modifikasjoner på DNA i hjernen. DNA i cellene våre er kontinuerlig utsatt for skade, derfor er vedlikehold av DNA essentielt for utvikling og helse. Base utkuttings reparasjon...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Indirect climate change impacts on alpine plant communities

Fjellområder gir viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, og de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester som karbonlagring, områder for utmarksbeite og regulering av flom og jordskred. Samtidig er fjelløkosystemene spesielt utsatt for klimaendringer. Klimaendringene...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland