0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Catch&Kill - Sustainable low-cost materials for air and water disinfection

Smittsomme partikler, som bakterier, soppsporer og virus, representerer en trussel mot menneskers helse og mot hele samfunn. De forårsaker store økonomiske tap i mange verdikjeder, inkludert bearbeiding og lagring av mat og fôr. Det finnes allerede tiltak og verktøy for å redusere forurensninger ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

OmniSense 123

...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EBBER - an evidence-based HR management platform powered by reliable AI-psychometrics

The way in which human capital is managed has a direct effect on a business´ bottom line. Thus, research shows that Human Resource Management tools (HRM) based on robust statistics can boost profitability up to 30%. Current HRM tools, however, still present low reliability as they are based on a ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 114396 KWatch MULTI - Continuous biomarkers monitoring platform for efficient treatment of diabetes and other diseases

Smartklokker kommer til å revolusjonere hvordan diabetes og andre pasienter lever med sin sykdom. Ved å gå fra smertefulle, tungvinte og dyre blodprøver som blir utført et antall ganger om dagen, til smertefri og diskret kontinuerlig overvåking ved hjelp av et rimelig smartklokkesystem, blir det ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CoSAM - Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift

I CoSAM-prosjektet har DNV Imatis utviklet nye samhandlingsapplikasjoner for bedre arbeidsflyt, samhandling og oppgavestøtte i helsetjenestene i Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo. Løsningene støtter ansatte i å jobbe smart og effektivt i det daglige så vel som i krisesituasjoner og sikrer god kva...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Digitalisation in rural business

Digitalisering fører med seg radikale endringar i økonomien både globalt og lokalt. For å tilpasse seg endringane og utvikle seg på ein berekraftig måte, er verksemder nøydde til å utnytte moglegheitene og takle utfordringane som digital teknologi representerer. Verksemder i rurale område har spe...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Echocardiography Automated diagnostic Interpretation system

Echo AI posjektet adresserer behovet for å forbedre effektivitet og konfidens ved bruk av medisinsk ultralydavbildning til diagnose av kardiovaskulær sykdom. Dette vil bli gjort ved å bruke kunstig intelligens (AI) til å hjelpe kardiologer med å analysere ultralydbilder av hjertet. Medisinske ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablering av reiselivsnettverk for samarbeid og styrket FoU-innsats for opplevelsesutvikling i kyst og skjærgård utenfor Kragerø, hele året

Formålet med prosjektet var å etablere et formelt samarbeid i form av nettverk bestående av private reiselivs- og opplevelsesaktører (herunder både overnatting, transport, aktiviteter, kulturaktører, handel etc), kommunen, virkemiddelapparatet, FoU-institusjoner og representanter fra lokalsamfunn...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

STUD: Ultrasound transducer production technology

ReLab er Norges første designer og produsent av ultralydtransdusere for det åpne markedet. Vi henter inspirasjon fra mikroelektronikkindustrien der semi- og automatiserte produksjonsmetoder er standardiserte. Vår metode kan produsere et stort antall ultrlydtransdusere som er konkurransedyktige ti...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How to strengthen the NFCSs work with family violence? Examining the therapists needs and dilemmas in working with family violence.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terap...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How to strengthen the Family Counselling Services work with family violence? Examining the violence, service needs and dilemmas of clients.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terapeu...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGenSøderberg - Next generation Søderberg electrode for Mn production

En av de mest betydningsfulle industrielle oppfinnelsene i Norge, den selvbakende Søderbergelektroden, feiret 100-års jubileum i 2019. Dette er fortsatt den dominerende teknologien for fremstilling av ferrolegeringer, og Eramet Norway AS (ENO), som er en verdensledende produsent av raffinerte man...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tuddal Markedshage - et fyrtårnprosjekt for integrert kultur- og naturopplevelse

I innledende fase ble det innhentet en del informasjon og etablert et nettverk av ulike samarbeidspartnere. Prosjektet har som mål å etablere seg med kunnskapspartnere til et fremtidig innovasjonsprosjekt. Vi har et ønske om å bli mer selvforsynt og sirkulære. Vi vil etablere en høyfjellshage, 85...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HTHP ACC PES2020

The overall vision of the HTHP Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel heat pump technology. Our patented, reverse Stirling process driven high temperature heat pump, HighLife, is based on a process with high theoretical efficiency and use environmentally friendly w...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors of dementia in a life-course perspective. Measures to overcome barriers to modification of health behaviour.

De siste årene har det vært økende interesse for hvordan livsstil gjennom hele livet påvirker risikoen for å få demens. Det er påvist sammenheng mellom livsstil og risiko for demens, men det er uklart om påvirkningen er sterkest tidlig, midt eller sent livet. Selv om det er en sammenheng mellom f...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ZeroCoaster (Zero-emission and standardized Coaster) -Universal short sea ship, zero emission ready by fuel flexibility and standardization

Den Norske nærskipsflåten har en gjennomsnittsalder på 28 år og står for 48% av all sjøtransport i Norge. Denne aldrende flåten er ikke utslippsfri. Regjeringen krever at drivhusgass-utslippene i Norge skal reduseres med 50% innen 2030. Disse kravene kan ytterligere strammes inn om noen år. Nullu...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Pressurised large-scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis II (PE 1000)

I det globale energimarkedet får fornybar energi et stadig større fokus. Nye fornybare kilder som sol og vind begynner å få fotfeste og er i noen områder og land en signifikant del av energimiksen. Med fossil energi kan vi justere produksjonen til å følge forbrukt. Når forbruket går ned, redusere...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous Inflow Control Valve (AICV) for økt oljeutvinning og redusert gassproduksjon

For å øke produksjonen og utvinningsgraden i eksisterende og nye oljefelt er det viktig å hindre den negative effekten av gass- og/eller vanngjennombrudd i en brønn. I de aller fleste feltene på norsk sokkel er dreneringsmekanismen trykkstøtte fra gass og/eller vann. Dette betyr at etter en tid f...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ELEGANT (Next-generation 100%-electric pod drivetrain system for highly energy-efficient and intelligent boating)

The overall vision of the ELEGANT Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel electric pod drive propulsion package. Today slower going boat users have high costs and high maintenance issues. Furthermore, there is high cost on the environment, due to greenhouse gas emis...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Funzionano: EIC Accelerator D-Pyre Pilot Application

Flame retardant’ green alternatives, which try to replace ATO with less harmful substances are either expensive, compromise the mechanical properties of the plastics produced or have poor flame-retardant performance, defeating the purpose. After the penta, hexa, and octa brominated flame-retardan...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113995 The project will deliver a 10kW scaled device, to exploit the turbine’s unique functionality

Målsetningen med prosjektet er å utvikle og teste en enkel vertikal turbin for å produsere elektrisk energi i tidevanns- og havstrømmer. Prosjektet har som mål å videreføre dagens TRL 3 laboratorietester opp til et TRL 6 nivå gjennom tester i et realistisk miljø. Prosjektets mål er å komme frem t...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Noninvasive analysis of cardiac function using automated workflows

Nyutviklede teknikker for analyse av hjertet gjennom ultralyd kan åpne opp for bedre forståelse av hjertesykdom hos pasienter. Ultralyd er den mest brukte avbildningsmetoden for å utføre medisinsk diagnose av hjertet. Det gir oss et viktig innblikk i hjertets anatomi og funksjon. Siden hjerte...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biosensoriske implantater for in vivo sanntidsmåling av stressindikatorer

Formålet med prosjektet er å utvikle et biosensorisk implantat (biomerke) for sanntidsmåling av fysiologisk respons på stress og sykdom in vivo hos fisk. Innovasjonen vil gjøre det mulig å kontinuerlig måle de primære stressparameterene glukose og kortisol for å gi et objektivt direkte mål på fis...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EU-midler for NORSEP fullskalaanlegg for rensing av flyveaske

I Waste to Energy (WtE) anlegg brennes husholdningsavfall og annet avfall for å produsere energi. En av avfallsstrømmene i denne prosessen er det som kalles flyveaske, dette er en aske som transporteres med røykgassen opp i skorsteinen og deretter så fanges det opp i filterposer. Flyveaske inneho...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Funzionano: Green Deal EIC Accelerator Pilot Application

D-Pyre™ is a new non-toxic and environmentally friendly POSS-based flame retardant developed by Funzionano AS. It is specifically formulated for plasticized PVC applications. The technology behind D-PYRE™ was developed over more than 15 years of research at SINTEF. D-PYRE™ has been tested to easi...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

The intelligent decision-making process for hydro scheduling

Uansett hvor avanserte optimeringsverktøy som finnes i dag, så må vannkraftprodusenter på forhånd manuelt bestemme hvilke innstillinger modellene skal benytte seg av. Selv om et bredt utvalg av metoder og heuristikker for løsning av planleggingsproblemet er tilgjengelige, så er det en begrensning...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digifood - Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System

Nye, digitalt spredte forbrukertrender utfordrer den tradisjonelle verdikjeden for mat. Digitale forretningsmodeller vokser frem, delvis som en respons på digital forbrukermakt. To eksempler er digitale nettverk for lokal mat og det at digitale plattformaktører med enorm makt trer inn i matverdik...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Cost-effective Rotational Switch for SF6-free Gas Insulated Switchgears

Gassisolerte strømbrytere (GIS) for mellomspenning (MV) er viktige komponenter i distribusjonsnettet, både på primær- og sekundærsiden. ABB Electrification Norway i Skien produserer 12, 24 og 36 kV gassisolerte koblingsanlegg for hele verdensmarkedet. Disse MV koblingsanleggene er tradisjonelt se...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

Memscap skal i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor og to forskningspartnere ,Sintef og USN utvikle og etablere en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitets trykk sensorer for flyindustrien. Her vil det først og fremst være en helt ny trykk sensor familie for mot...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INHUD: Intelligent Handheld Ultrasound Device

Håndholdte ultralydsystemer tilbyr praktisk og kostnadseffektiv bildediagnostikk til helsepersonell og helseinstitusjoner som i dag i liten grad benytter ultralyd. En av grunnene til at ultralyd ennå ikke er utbredt blandt fastleger, ambulansepersonell, fysioterapeuter, på akuttmottak eller på sy...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark