0 antall prosjekter

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

WALKING TRAINING AND ASSISTIVE DEVICE FOR REHABLITATION OF STROKE VICTIMS

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving moose forage with benefits for the hunting, forestry and farming sectors.

This project will generate the knowledge necessary to establish new moose management practises, enabling a higher moose yield to be harvested sustainably. This would increase moose-related income, while providing economic benefits for the farming communit y, local businesses and employees in the ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Telemark

NATURNAER-Natur og næring

Råvarekvalitet til norsk furu og dens anvendelse i furfurylert tre (Stip. ligger på prosj.nr. 180646/i10)

Furfurylering av tre har vist seg å ha svært gode egenskaper med hensyn til holdbarhet både over bakke, i jordkontakt og i marine miljøer. Produksjonen av fufurylert furu ( Visorwood ) foregår nå ved Kebony Products DA i Porsgrunn. Varierende kvalitet på behandlingsgrad kan føre til lavere motsta...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Telemark

NATURNAER-Natur og næring

Skogbruk pluss - nye tjenester og produkter innenfor utmarkssektoren.

Prosjektets formål er å fremme AT Skogs evne til å ivareta medlemmenes økonomiske og næringspolitiske interesser. AT Skog skal bli dyktigere til å fremme innovasjon for derigjennom å bedre bedriftens konkurransekraft og økonomiske resultat. Det meste av studier og satsing innenfor utmarksbaser...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Telemark

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

e-Operation, value potential and new technology for real-time reservoir management, production optimization and operation.

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Telemark

TRE-FoU-programmet TRE

Utvikling av metodikk for kvalitetskontroll av fururylert tre

Modifisering av tre basert på furfurylalkohol gir en forbedring i en rekke av trevirkets viktige egenskaper. Furfurylering av tre utføres i en totrinnsprosess 1) impregnering med en vandig løsning av furfurylalkohol og katalysatorer, og 2) polymerisering ved oppvarming. I hvilken grad trevirkets ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forhandlingsfase -Furan and lignin based resins as eco-friendly and durable solutions for wood preservation,panel, board and design products

Arbeid i forbindelse med forhandlingsfasen for prosjektet 011734 Ecobinders (Integrated project for SMEs). I forhandlingsfasen med kommisjonen skal følgende arbeid gjennomføres: Utarbeide dokumentasjon til kommisjonen. Dette omfatter selskapsinformasjon , økonomisk informasjon og detaljering av...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Telemark

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Metodeutvikling og implementering knyttet til taksering av elgens beitegrunnlag

Elgbestanden var i stor vekst gjennom hele 1980 - tallet og begynnelsen av 1990 - tallet (toppnivå 1992, Agder). Veksten gjorde at elgbeitets bæreevne sommerstid ble overskredet. Viktige beiteplanter ble beitet ned og elgens helsetilstand (produktivite t og kondisjon) ble redusert. I dag (2001...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Telemark