0 antall prosjekter

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

International Energy Agency - Hydrogen Implementing Agreement - Annex 19 - Hydrogen Safety -

Risk analysis methodology and CFD tools are widely used in the industry for predicting accidental loads and designing safe plants, as well as in transport on road, rail, in the air and at sea. Using similar methods for the safe introduction of hydrogen as an energy carrier would be a natural cho...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Intelligent Data Sheets and Collaborative Work Processes Methodology, Product Model, Testing and New Business Processes

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Prosjektetableringsstøtte MARUT-prosjekt for utvikling av verktøy for spesifikasjon, kalkyle og oppfølging av dokking og ombygging

proNavis har i løpet av de siste tre årene, i samarbeid med industrikunder, utviklet et verktøy, kalt TenderSuite, for å understøtte arbeid med byggespesifikasjon og kalkyle i førkontraktsfasen. Dette verktøyet, kalt TenderSuite, har fått god tilbakemel ding både fra nåværende brukere (blant an...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MEMSHIP - Integrated Shipboard Wastewater Treatment Systems using Membrane Technology

The transport of passengers, cargo movements, and naval-based activities are heavily associated with regular voyages with estimates of about 40,000 ships of various kinds around the world. Wastewater generated onboard various considerably both in quantity and quality for the different types of v...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling og godkjenning av skipsutstyr for kaldklima - PES

Trenden i dag er økt utskipning av olje fra isfylte farvann som Barentshavet, Kvitsjøen, Pechorahavet, Sakhalin øst i Russland og Østersjøen. De rådende klima, is og dybdeforhold i kalde strøk vil stille utvidede krav til skip og utstyr som skal operere i slike områder. Det vil derfor være nødve...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Globally Distributed Software Development Work and Added Risks

The goal of the pre-project is to establish international research collaboration on GSW, with the intention of creating new knowledge through common research projects, in order to improve practice and develop new services in Norwegian industry. The plan i s to be in the position to apply for main...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Process Qualification

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Managing diversity in large-scale global projects and networked industries

The primary objective of the project initiation is to establish a long-term cooperation for joint research projects and knowledge-based innovation between DNV Research and the Collaboratory for Research on Global Projects (CRGP) at Stanford University. The research focus is on large scale glob...

Tildelt: kr 96 286

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Technical Operations Competence Centre

There is a growing need for better utilisation of technical operational data in the maritime industry. Effective operation is becoming an important asset in industries where profit margins are continuously challenged. The maritime industry is faced with increasingly rigid documentation require...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

International Energy Agency - Hydrogen Implementing Agreement - Annex 19 - Hydrogen Safety -

Lack of operating experience with hydrogen energy systems in consumer environments is a barrier to the widespread adoption of hydrogen systems and infrastructure. IEA Hydrogen IA starts a new annex 19 as part of the international effort for necessary code s and standards. This proposal establishe...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Integrated Information Platform for Reservoir and Subsea Production Systems

...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sjøtransportens informasjonsmodul for dynamisk beredskap

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Electronic Port Clearance - 2

Prosjektet skal utvikle teknologi som gjør det mulig for skipets bestning å rapportere på en enkel måte i forbindelse med skipsanløp og -avgang. Man skal kunne importere data fra ulike system og eksportere ferdig bearbeidet informasjon for eksempel rappo rter og sertifikater til landbaserte syst...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Development of a standard method and guidelines for Testing of Ballast Water Treatment Systems (BWTS) - Introducing the model group concept

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Prosjektetableringsstøtte for søknad om EU-støtte for FoU-prosjekt rettet mot effektiv utv. av kalkyle og spesifik. i maritime ind.bedrifter

proNavis har i løpet av det siste halve året, i samarbeid med industrikunder, jobbet med problemstillinger knyttet til effektiv utvikling av spesifikasjon og kalkyle for prosjektorienterte, maritime industribedrifter Spesielt har det vært fokusert på hvor dan leverandørene effektivt kan trekkes i...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus