4 479 prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory

De menneskeskapte klima- og miljøendringene blir stadig mer påtagelige, og det blir også konsekvensene for naturen og samfunnet. For å forstå, kommunisere, og ta kunnskapsbaserte beslutninger for naturens og vår egen fremtid trenger vi gode metoder og verktøy. Utviklingen av slike metoder og verk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Material Appearance Network for Education and Research

En gjennomsnittlig person med normalt syn kan enkelt identifisere materialer og uten anstrengelse karakterisere hvordan de ser ut. Imidlertid er det lite vi vet om de visuelle mekanismene bak, og prosessen som gir oss denne bemerkelsesverdige egenskapen. Det visuelle utseende av et materiale kan ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Simulating the multi-scale pathophysiology of mental illness

SIMENT søker å styrke partnerskap mellom ledende forskere i Norge og California som sammen utvikler tilnærminger for å forstå sykdomsmekanismene ved psykisk lidelse. Metoder for å definere gener og genmodifikasjoner som gjør individer sårbare for psykiske lidelser forbedres i høyt tempo, og medl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORCE Norwegian Research Centre AS

...

Tildelt: kr 118,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SMART INNOVATION NORWAY AS

...

Tildelt: kr 18,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF MANUFACTURING AS

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bidrag til utlysning om digitalisering i offentlig sektor

...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisering av prediktivt vedlikehold

Signal Analysis Lab is a company specialized in general signal analysis tools, with particular emphasis on predictive maintenance. By utilizing cutting-edge technology and a structured market-oriented methodology we automate predictive fault detection in cases not possible today, i.e., 90 % of a...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool-Optilift

Prosjektet ønsker å se på mulighetene for å predikere bevegelsen til en hengende last fra kran i et offshore miljø. Typisk er det lasting av containere mellom oljerigger og supply-skip. Supply-skipet vil være i stadig bevegelse og lasten vil ha en pendelbevegelse fra krantippen gitt av styringen ...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

In-vitro validering av en innovativ metode for måling av proteininnholdet i kammervannet i øyet

Undersøkelser av biomarkører for helse og generell allmenntilstand foretas hyppig ved majoriteten av norske legekontor på daglig basis. Analysene av blodprøvene baserer seg ofte på kjemiske reaksjoner og laboratoriemateriale som er spesifikt for hver biomarkør som skal måles, og som destrueres et...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forskeropphold ved University of California Los Angeles (UCLA) for å tilrettelegge for samarbeid mellom UCLA og Universitet i Sørøst Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge ble i mai 2018 akkreditert universitetsstatus. Universitetet har i sin stategiske plan uttrykt et ønske om å styrke sitt internasjonale samarbeid. Det første av totalt to hovedmål for dette prosjektet er derfor å etablere et forskningssamarbeid mellom University of C...

Tildelt: kr 39 961

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Jie Yucheng

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nytt sikkerhetskonsept i små pantemaskiner

Prosjektet tar frem en ny type pantemaskin for et potensielt nytt stort marked. Det mest spesielle med denne maskinen er at den er fysisk mye mindre enn alle våre tidligere pantesystemer. Dette stiller skjerpede krav til sikkerhetsløsningen i forhold til å beskytte sluttbruker mot eksponering mot...

Tildelt: kr 87 299

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temperatur Kompansering i Stål

Our monitoring systems currently use a simple linear model to compensate for temperature variation. This model works well for slow temperature variation, but we would like to investigate if we can do even better. Our system can only measure the temperature on the pipe surface, which is not neces...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Powel Environment AS

Powel Environment utvikler skyløsninger som bruker data fra ulike datakilder som sensorer og SCADA-systemer. Cybersecurity i slike løsninger er viktig for å stole på at data håndteres på en sikker måte og at viktige aspekter av informasjonssikkerhet tas hensyn til. Det overordnede prosjektet, s...

Tildelt: kr 86 341

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hierarkisering av protection graph

Legge til 2-farget protectiongraph med egen farge for derivesKey (nøkkelavledningsrelasjonen)

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool – Optronics Technology AS

Innen olje og gass-industrien er gasslekkasjer fryktet. Naturgass/biogass består av både eksplosive og giftige gasser, og metan-detektorer eller hydrokarbon-detektorer anvendes for å detektere lekkasjer eller utslipp før konsentrasjonene når eksplosjonsfarlig nivå. Vi jobber med å utvikle neste g...

Tildelt: kr 87 299

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Marna Engineering as

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle spesifikasjonene for en software-rutine som modifiserer G kode slik at den passer til metall-printing. Dette vil kunne skje enten ved en modifikasjon av en standard (fortrinnsvis open-source) slicer, eller ved en post-processor som justerer G-kode filen dire...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi carrier separation and distribution for a flexible energy system

Prosjektet skal utvikle og bygge et demonstrasjonsanlegg for å konvertere biogass til hydrogen, varme, CO2 og strøm. Teknologien skal så spres til andre deler av Europa.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Carving5

A challenge related to the optical design of a retinal scanning camera is to create images of good contrast and sharpness. The main challenge is back-scattered light from the cornea/lens, which will destroy the signal/noise ratio. It is therefore important to establish an optical design which all...

Tildelt: kr 87 299

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science

Søkeren til denne INFRASTRUKTUR utlysningen er UNINETT Sigma2 AS, heretter kalt Sigma2. Sigma2 er et datterselskap til UNINETT AS og har hovedkontor i Trondheim. UNINETT AS utvikler og driver den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge. Denne grunnmuren består blant annet av forskn...

Tildelt: kr 337,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Wan Xin

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Ge Junfeng

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term perspective

I det andre året av SyMBoL-prosjektet: - NTNU arbeidet med å fullføre og publisere resultater fra den gjennomførte teoretiske og eksperimentelle aktiviteten på: (1) mekaniske egenskaper karakterisering av de vanligste skogene; (2) kalibreringsmetode utviklet for å overvåke hygro-mekaniske reaksj...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

More for less - an analytical approach to reduced excess production.

Prosjektet har en proaktiv tilnærming til å redusere overproduksjon i kreative forbrukernæringer med stadig skiftende trender (som klær, møbler, sport osv), og gjennom det, redusere mengden produkter i sirkulasjon og produksjon av avfall. Prosjektet skal utvikle prosesser og verktøy som støtter i...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RubberRoad -Used tires in asphalt producttion- Feasibility Study

Hvordan bør vi kvitte oss med brukte bildekk? RubberRoad-prosjektet tar for seg ansvarlig bruk av brukte bildekk ved å stimulere til produksjon av asfalt med gummiinnhold i Norge. Brukte dekk er et betydelig miljøproblem både globalt og i Norge. Hvert år kvitter nordmenn seg med ca. 60.000 ton...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Mao Sun

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftig Betonggjenvinning

Forprosjektet har bestått i å utarbeide skisse til hovedprosjekt (del1) samt grovplanlegge en prosjektplan for hovedprosjekt (del2). Prosjektet tar utgangspunkt i Ny by - ny flyplass, der en ny flyplass skal bygges og en ny bydel skal bygges der den gamle flyplassen nå ligger. Dette representerer...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning

Denne prosjektidéen skal bidra ti å oppnå FNs bærekraftsmål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Delmål 12.4 «Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livss...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Samarbeid mellom industriaktører med etablerte verdikjeder som globalt representerer kjente miljøutfordringer knyttet til produksjon.

Naturen er viktig for raumaværingene, med en visjon om å være verdens beste kommune for naturglade mennesker. Globalisering og internasjonalisering øker konkurransen i næringslivet. Miljøet trues av klimaendringer. I lang tid har vi handlet som om naturens ressurser og bæreevne ikke har grenser, ...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal