742 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International law through the national prism: the impact of judicial dialogue (ECRP)

Hovedmålet med dette prosjektet var å studere samspillet mellom nasjonale domstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med tanke på hvorvidt de samhandler på en konstruktiv (konstitusjonell) måte eller om de er i en konkurranse når det gjelder å tolke og anvende Den europeiske me...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Integrated Health Risk Management for urban and peri-urban wastewater Irrigation

-

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

RAPID SOCIAL CHANGE, VALUE TRANSFORMATION, AND THE FIELD OF CULTURE. The city of Stavanger as a prism

I prosjektet «Rapid Social Change, Value Transformation, and the Field of Culture - the City of Stavanger as a prism» er endringar i verdiorientering og kulturell verdsetjing satt under den sosiologiske lupa. Ein by som har forandra seg frå å vera ein av dei mindre velståande i landet til å vera ...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

On the mechanics of microfinance

Mikroforetak er en viktig kilde til sysselsetting, og utvikling av slike foretak er et viktig politisk målsetning i de fleste land, og særlig i utviklingsland hvor mer enn halvparten av arbeidsstyrken typisk er sysselsatt i slike foretak. Manglende tilgang til finansiell kapital har fått mye oppm...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Christian Krohg's Naturalism: Painting in the Light of Émile Zola's Méthode Expérimental

This project will investigate how Zola's naturalistic ideas were integrated into a painterly program by Christian Krohg (1852-1925) and how a naturalistic discourse was created in Scandinavian art in the 1880s. I claim that Krohg?s naturalism must be unde rstood as an art inspired by Zola and his...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Frege and the Distinction between Science, Literature and Philosophy

So far, the project has had results within four areas: 1) A paper that focuses on questions concerning the status of Frege's philosophical writings (paper nr 1 in this report) has been submitted to an internationally renowned journal. Paper nr 2 in this report, a paper on Frege, Wittgenstein and ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Making of Europe. Visions of Europe in the American Marshall Plan Film Productions (1948-1954)

-

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Trygt drikkevann er en knapp ressurs i mange land. I det sørlige Afrika er oppblomstringer av cyanobakterier i innsjøer og vannmagasiner med på å skape problemer for drikkevannsforsyningen for mennesker og dyr i lengre perioder av året. Tilstedeværelse av cyanobakterier og deres toksiner er sett ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORESChants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from Carolingian to Early modern Europe

NTNU-prosjektet «Chants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from the Carolingian era to Early modern Europe» (CBB) ble gjennomført 2010-2014 som del av «EurocoreCode»-programmet. EurocoreCode ble organisert av European Science Foundation. Målet til...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Modeling interacting agents

Research statement I am interested in mathematical and computational methods for modeling the behavior of several individual agents simulthaneosly. This permits a direct study of the often complex dynamics produced by the agents' actions and interactions, and is also a way of both justifying the...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The British-German Struggle over Dismantling 1947-1951

At the Potsdam conference it was decided that German war reparations were to be paid primarily by the confiscation of German-owned properties and assets abroad, and more importantly, the dismantlement and export of most of German heavy industry. This cann ibalisation of industrial capacity was de...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Phonological development in Norwegian children aged 14-25 months

I will study the development of the articulation of the first words that Norwegian children acquire with data from 8 children, 4 girls and 4 boys, aged 14 to 25 months. I will analyze the child data within the framework of usage-based phonology, more prec isely from the perspective of word templa...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Naturkatastrofenes kulturhistorie: natursyn, mediering og subjektforståelse

Prosjektet studerer hvordan forestillinger om natur, mennesker og samfunn kommer til uttrykk i tekster og medietekster om naturkatastrofer. Materialet er norsk og dansk-norsk, og spenner over en periode fra 1755 til 2014. Sentrale temaer er forestillinger om fremtiden, forestillinger om jordklode...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Child Welfare in a Comparative Perspective - Knowledge, decision-making & ethnicity in policy and practice

Dette prosjektet gjennomfører komparative analyser som identifiserer og analyserer prinsipper og praksis i tre moderne barnevernssystemer. Fokuset er på fire hovedspørsmål fra ulike innfallsvinkler: Mål 1. Hva er et lands ansvarsområder og hvordan håndterer landet multikulturalisme? 2. Hvor...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology

Journalistikken er under press. Samtidig er dens samfunnsrolle viktigere enn noen gang. Prosjektet ?Journalistic reorientations? har utforsket vilkår for en samfunnsorientert og demokratisk relevant journalistikk. Det er bl.a. gjennomført studier av såkalte redaksjonelle samfunnsregnskap, som er ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norrøne fiendebilder. Europeiske eller regionale?

Hvem er vi? Spørsmålet besvares gjerne med hvem vi ikke er. Ved å definere hvem som er annerledes enn oss selv, dannes en oppfatning av hvem vi er. Mitt formål med dette prosjektet er å si noe om hvem nordmenn og islendinger mente at de var i perioden fra kristningen rundt år 1000 til rundt 1400...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Popular Music and Gender in a Transcultural Context

-

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Improving competition policy

The aim of the project is to build a better knowledge base for the formulation of competition policy. First, we will analyse how existing rules and procedures and the current organization of the enforcement agency may lead to adverse outcomes, and how cur rent methods may be improved. An importan...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Neat theories, messy realities: How to apply absolute definitions to gradient phenomena

Allomorphy is a term that applies to a situation in which a single meaning is expressed by two or more forms in a language. For example, in English plural can be expressed differently depending upon the final sound in a noun: -[s] as in cats, -[z] as in dogs, or -[?z] as in foxes. In Russian one...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Designing Political Representation - A study of the variation in context and consequences of political quotas in India

Political quotas, redistricting and getting-out-the-vote campaigns are some of the strategies implemented to increase the political representation of underrepresented groups. Such reforms are usually based on the explicit or implicit expectation that incr eased political representation will trans...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cyber Satire and the Quest for Alternative Communicative Spaces New Media in Zimbabwean Diasporas

Prosjektet Cyber Satire tok utgangpunkt i politiske satiretegninger i zimbabwiske medier og zimbabwiske eksilmedier på internett. Ett av målene med prosjektet har vært å analysere politisk satire på internett, nærmere bestemt politiske satiretegninger, og undersøke hvordan dette har fungert i zim...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Språkutvikling på industristader. Ei longitudinell sosiolingvistisk gransking av talemåla i Årdal, Odda, Tyssedal og Sauda siste hundre åra

I 2018-19 har det vore arbeidd med den statistiske analysen av materialet frå Odda og Tyssedal.

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Døden i tidlig protestantiske tradisjon

Prosjektet har hatt fokus på en gruppe historiske kilder som har vært lite utforsket i norsk sammenheng: nemlig likprekener og såkalte epitafier (stående minnetavler etter avdøde, ofte rikt innrammet og dekorert, gjerne forsynt med både bilder og inskripsjoner, hengt eller reist opp inne i eller ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Information Structure and Word Order Change in Germanic and Romance Languages

Prosjektetet har hatt to hovedoppgaver: 1) Å bygge og annotere (legge til lingvistisk informasjon) et elektronisk korpus av tekster fra de tidlige periodene av engelsk, norsk, fransk, spansk, portugisisk; 2) Å forske på disse språkene fra et kontrastivt perspektiv, spesielt hvordan endring i setn...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating new political spaces: claims for redistribution and recognition in Chile and Bolivia

The past two decades have seen the emergence and consolidation of several concomitant and contradictory political-economic processes in Latin America, which have changed conditions for collective action and civil society politics. Within these new 'struct ural contexts', political actors can be a...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUPERFORM - Explaining the EU´s performance in NATO: EU-NATO relations and challenges facing the EU as a security actor (ECRP-2010)

EUPERFORM er et internasjonalt prosjekt med et overordnet mål om å bidra til ny forskningsbasert kunnskap om EUs rolle og innflytelse i internasjonale organisasjoner, og å studere dette gjennom bl.a. begrepet 'performance'. NUPIs bidrag til prosjektet har vært å studere EUs rolle i og samarbeid m...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Attentive glimpse as retrieval associate: Components of objects' shape property-shape cue and recognition proficiency

Prosjektet er tredelt: Søkelyset rettes mot hvordan gjenkjenning av Del 1) velkjente figurer, Del 2) plasseringen av velkjente figurer og Del 3) ukjente figurer påvirker oppmerksomheten til mennesker med en praktisk/pedagogisk eller total blindhet. - Er det noe som popper opp, og som derfor kreve...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Quantifying the global socio-economic and policy drivers for Brazils contribution to climate change

-

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reframing the secular: Norwegian Muslims and vernacular practices of the secular

'Reframing the secular: Norwegian Muslims an vernacular practices of the secular' is a proposed ethnographic study based on informal and semi-structured interviews of as well as participant observation among young Norwegians of Muslim background (aged 20- 35 years, and of both sexes) aimed at gat...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Thanatos: dead bodies - live data. A study of funerary data from the Hellenistic-Roman-Byzantine town Hierapolis in Phrygia, Turkey

På invitasjon fra The Italian Archaeological Mission at Hierapolis in Phrygia har norske forskere i årene 2007-2015 undersøkt Nordøst-nekropolen i Hierapolis i Frygia i dagens Tyrkia. Undersøkelsenes mål var å foreta en typologisk dokumentasjon av alle synlige graver og sarkofager i nekropolen, d...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo