0 antall prosjekter

TU-Tungt utstyr

Utstyr til in vivo måling av bakterier i fordøyelsessystemet til modellorganismer ved bruk av fluoresens og/eller bioluminisens teknologi

Studier av forholdet mellom en bakterie og dens vert er lite forstått og er i dag et svært viktig forskningsområde. Den humane intestinale bakterieflora er sammensatt (mer enn 500 arter) og stor (1013 bakterier). Utvikling av immunsystemet foregår i størr e grad i tarmsystemet enn hva en tidliger...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Competence-induced cell lysis in Streptococcus pneumoniae: Implications for horizontal gene transfer and virulence

Streptococcus pneumoniae have the ability to enter a transient phenotype termed competence for natural transformation, which enables the bacterial cells to take up free DNA from the surrounding environment. Recently, it was discovered that competent cells also aquire the ability to lyse neighbou...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Degradation of insoluble carbohydrate polymers: how do microbial chitinolytic machineries work?

Enzymatic degradation of abundant insoluble carbohydrate polymers such as cellulose and chitin is of tremendous biological and biotechnological importance. Microbes produce numerous enzymes to hydrolyze these polymers, but the question of how they manage to disrupt the crystalline structure of th...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Collaboration China-Norway on denitrification - a process strongly linked to water quality protection and greenhouse gas emissions.

We here apply for financial support to establish a Chinese-Norwegian research consortium in microbial ecology/environmental biotechnology. As a first step we plan to involve researchers from two Chinese universites (Shanghai Jong Tong University and Yangz hou University) and Norwegian University ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

TU-Tungt utstyr

High Sensitivity Differential Scanning Calorimeter for Food Science and Biotechnology

The study of protein stability and denaturation is becoming increasingly important in food science, biotechnology and biochemical research. Therefore, the Department of Chemistry, Biotechnology, and Food Science (IKBM) at the University of Life science (U MB) applies for funding for a high sensit...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Quorum sensing and transcriptional regulation in Gram-positive bacteria.

The bacteriocin production in Lactobacillus plantarum is regulated by the pln regulatory unit which is a quorum-sensing based signal transducing pathway. Such quorum-sensing based regulatory systems are of crucial importance in regulating gene expression in bacteria in response to environmental c...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Utvikling av metoder for kommersiell rensing av glukosaminoglukaner, spesielt lavmolekylært heparin, fra fiskeråstoff.

...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Det 20. Organisk Kjemiske Vintermøtet 2005

The organic winter meeting serve as a national meeting for the organic chemists of Norway. This is an annual event and an unique opportunity for organic chemists from both academia and industry to meet and make relations and possibly collaborations. For g raduate and dr. students the meeting serv...

Tildelt: kr 76 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Interaction between alginate and whey proteins

Protein-polysaccharide interactions play a significant role in the structure and stability of many processed foods, and the control or manipulations of these macromolecular interactions are a key factor in the development of novel food processes and produ cts. Functional properties of food protei...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Akershus

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Characterization and exploration of microbial enzymes for processing of chitin, chitosan and peptidoglycan

The availability of an increasing number of microbial genomes, including the genome of the highly versatile white-rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium, offers unique possibilities to study and explore enzymes with potential biotechnological appli cations. In the present project, we will ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Akershus

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Indigenous fermented foods and beverages

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molekylærbiologiske studier av gram-positive bakterier: Funksjonell genomikk og anvendelse.

The overall goal of this project is to conduct fundamental research on lactic acid bacteria (LAB) and propionibacteria (PAB) and to exploit this research for the benefit of the food, medicinal and agricultural industry. To achieve this we will address the following four research themes, (1) meta...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Akershus

TU-Tungt utstyr

Sentrifugeutstyr

Ultrasentrifuge og "high speed" sentrifuger er en absolutt nødvendig del av de fleste biologiske forskningslaboratorier. I dette prosjektet erstattes sentrifuger som har vært i daglig bruk siden januar 1988, dvs. 16 år. Vår ultrasentrifuge er den eneste som finnes ved NLH, og den har i alle år...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Pheromone induced DNA release in Streptococcus pneumoniae

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pigment and beta-hemolysin activity of the genus Propionibacterium

Propionibacteria are used for production of Swiss-type cheeses and are in addition used for production of nutraceuticals and as probiotics. Propionibacterium thoenii and Propionibacterium jensenii contain an unknown red pigment and in addition beta-hemoly tic activity (Food safety and Health). Th...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

"Sex" hos Streptococcus pneumoniae: konsekvenser for spredning av antibiotikaresistens

Infeksjoner forårsaket av Streptococcus pneumoniae, en bakterie som er kompetent for naturlig genetisk transformasjon, utgjør et alvorlig helseproblem både i Norge og ellers i verden. Naturlig genetisk transformasjon er en mekanisme for aktivt opptak av n akent ekstracellulært DNA, og påfølgende ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Forekomst og biodiversitet av bakteriofag i norsk råmelk og i melkesyrebakterier, og deres effekt på fermenteringsprosesser

Melkesyrebakterier benyttes i stort omfang i startkulturer til produksjon av ost og andre fermenterte melkeprodukter i meieriindustrien. Bakteriofager som er tilstede i råmelk og i nærmiljøet, og som kan overleve pasteurisering, er en konstant trussel for vellykket fermentering, særlig der Lacto...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

TU-Tungt utstyr

Dobeltfokuserende og Høytoppløsende Massespektrometer av typen BE geometri

Indstrumentet vi i dag (juni 2002) har ble kjøpt inn i 1985, men er basert på en teknologi fra 1970-årene. Det viser seg stadig vanskeligere å få reservedeler og service på instrumentet. Mange relevante eksperimenter lar seg ikke gjennomføre på vårt gamle instrument. NLH ser seg derfor nødt til ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

TU-Tungt utstyr

Isotermisk titreringskalorimeter (ITC); utstyr for å studere biologiske interaksjoner

Norges landbrukshøgskole ønsker å styrke sine muligheter for å måle biologiske interaksjoner, som ledd i en generell satsing på bioteknologi og funksjonell genomikk. Derfor søkes det om et isotermisk titreringskalorimeter (ITC). Med denne type utstyr er det mulig å karakterisere essensielle par...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

MAT-Næringsmidler

Antimicrobial peptides from dairy propionibacteria; Gene regulation, Expression and Distribution, with Emphasis on Future Application

A large variety of microorganisms play important roles in food industry. The elassical propionibacteria have an extensive history of use in dairy fermentations, especially in the produetion of Swiss-type cheeses, where they are responsible of flavor aud o f the forniation of the characteristic ey...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

MAT-Næringsmidler

Proteolysis in foods: quality and biological function

A sound basis for fractionation of cheese proteolysis products followed by chemometric analysis of the resulting peptide profiles has been established at the Department of Food Science, Agricultural University of Norway. International appraisal of the wor k has been very positive, and we intend t...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Akershus

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Structure-function studies of chitinases and engineering of variants with improved properties

SAMMENDRAG: Chitinases degrade chitin, an abundant polymer of N-acetylglucosamine occurring in, for example, shrimp shells, insect cuticles and fungal cell walls. Chitinases are of biotechnological interest because (1) they can convert c hitin-containing biomass into useful prod...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Characterization and engineering of enzymes for the conversion of chitin and related polymers

...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of DNA-microarray technology for functional genomics related to food-production and food quality

De siste 5 årene har vært genomenes tidsalder. For fem år siden var det første bakteriegenomet ferdig sekvensert, nå er den første skissen av menneskegenomet klart. I prosjektet ønsker vi å utnytte det enorme genmateriale som nå er tilgjengelig , til å be svare sentrale spørsmål vedrørende matkva...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Akershus

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Source-specific ecosystem transfer of transuranics utilising advanced technologies - ADVANCE

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus