0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Research Project GASPRO Fundamental insight into biomass gasification using experiments and mathematical modelling

Gassifisering av biomasse kombinert med katalytisk syntese har blitt identifisert som en av de mest lovende, kommersialiserbare og levedyktige teknologier for produksjon av lav-karbon biodrivstoff for transport (Fischer-Tropsch, metanol, DME etc.). Dog er det få virkelig kommersielle gassifiserin...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Young Scientists Summer Program (YSSP) 2017

...

Tildelt: kr 24 952

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Methods for Transparent Energy Planning of Urban Building Stocks - ExPOSe

Målet med prosjektet er å utvikle metoder for langsiktig energiplanlegging av urbane bygningsmasser, fordi det ikke finnes et transparent verktøy eller metode for å utvikle krav til bygningens energiytelse i øyeblikket. For tiden er energipolitikk og nasjonale energikrav utviklet som et resultat ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2017

Ocean Week 2017 har som tittel "Unraveling the unmanned". Konferansen vil sette fokus på automasjon i havrommet og hvordan det vil bidra til å utvikle maritim transport, havbruk, mineralutvinning og operasjoner i krevende miljøer. Nye teknologiutviklinger vil settes i et samfunns- og bærekraftspe...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Understanding behaviour of District heating systems Integrating Distributed sources

Fremtidens fjernvarme- og kjølesystemer vil baseres på fornybar energi fra sol, spillvarme og geotermisk energi. Dette vil innebære at mange forskjellige systemer kan bli tilgjengelige for å levere varme til det sentrale systemet. Et slikt system kalles distribuert siden det ikke er én felles sen...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET LAC II - Design of Insect- and Insect-based Food Products

ENTOWASTE er et ERANET-LAC prosjekt ved NTNU i samarbeid med partnere i Tyskland, Polen og Latin-Amerika, i Norge finansiert av NFR. Målet med den norske delen av prosjektet er todelt: Å få en bedre forståelse om menneskenes forhold til insekter som mat, og anvendelse av denne forståelsen til utv...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Preparing the NTNU REMUS 100 AUV for Ice Management operations (RiS 10419)

This project aims at preparing the NTNU REMUS autonomous underwater vehicle (AUV) for Arctic Ice Management (IM) operations, and to gather experience and data that can be used for developing mapping algorithms for IM applications. A homing system will be used to allow deployment and recovery of t...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VALUE - Cross-Industry, Cross-Science Collaboration Strategies for Value Driven Aluminium Product Development

Kompetanseprosjektet VALUE, Cross-Industry, Cross-Science Collaboration Strategies for Value Driven Aluminium Product Development, tar sikte på å utvikle ny innsikt, modeller og kapabiliteter for akselerert innovasjon av høyverdige aluminiumsprodukter, som er utviklet, testet og verifisert i sama...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium

Energi er et av vår tids største utfordringer. Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Med en stadig økende verdenspopulasjon og en forventet økning i energibruk med 20% de kommende 25 år, vil olje og gass fortsette å være v...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Task 39 Hydrogen i maritim transport

Bærekraftig maritim transport er svært viktig rene hav, klima og miljø samt verdenshandelen og det forventes at denne vil øke betydelig frem mot 2035. Nye fremdriftsystemer, hydrogen og brensel celler er lovende teknologier som kan bidra til reduserte utslipp i maritim transport. Dette prosjektet...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

MANULAB: Norwegian Manufacturing Research Laboratory

MANULAB er nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon og målet er å skape en infrastruktur som er i stand til å utføre banebrytende forskning med topp moderne utstyr. Intensjonen til MANULAB er å støtte norsk vareproduserende industris muligehter til å øke sin globale konkur...

Tildelt: kr 78,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Minisymposium: X-ray Micro-tomography of Snow and Porous Ice Media

X-ray Micro-tomography of Snow and Porous Ice Media (suggestion as Minisymposium at 9th International Conference on Porous Media, Rotterdam, May 8-11 2017) X-ray micro-tomography (XRT) has become an important non-destructive technique in material science, both in terms of optimisation of materia...

Tildelt: kr 29 724

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil til NTNU,

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Transport Modelling Seminar

Transport models are the most used tool in the assessment of transport projects and policies. The models simulate traffic volumes for the different alternatives. The traffic volumes prognosis is the basis for calculations of e.g. user benefit in cost benefit analysis, pollution, and toll income. ...

Tildelt: kr 39 058

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Environmental assessment of electric vehicle deployment pathways for Europe

Prosjektet ?Electric Vehicle Deployment Pathways for Europe? var et forskingsprosjekt hvor NTNU Industriell økologi og NTNU Elkraft, samarbeidet med TU Berlin. Prosjektet hadde også et indirekte bidrag fra IIASA (international institute of applied systems analysis) gjennom at en prosjektmedarbei...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Event support for the 10th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2016)

Since 1989, every three years the International Federation for Automatic Control (IFAC) has organized a Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS). CAMS returns to Trondheim after 21 years and will be organized by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in coope...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Engineering Metal-Polymer Interface for Enhanced Heat Transfer

Prosjektering av varmeledningen over grenseflater i faste materialer er viktig for en rekke anvendelser, som strekker seg fra termisk styring av elektronikk til kraftproduksjon. Når dimensjonene på systemet nærmer seg nanoskala oppstår det store termiske motstander ved grenseflatene, noe som kan ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Microstructure-based Modelling of Ductile Fracture in Aluminium Alloys

Behovet for lette konstruksjoner er økende. Det fordrer både bruk av høyfaste aluminiumslegeringer og en bedre utnyttelse av de verdifulle egenskapene disse materialene har. Styrke og duktilitet, eller formbarhet, er nøkkelfaktorer når konstruksjoner i aluminium designes. Økt styrke i legeringene...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology - HydroCen Fremtidens fornybare energisystem og energibruk setter nye krav til regulering, lagring og kapasitet. Dette gir vannkraften er ny rolle som leverandør og tilrettelegger av fleksibilitet til nettet, markedet, forbrukerne og samfunnet....

Tildelt: kr 192,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards Design of Super-Low Ice Adhesion Surfaces

I dette prosjektet har vi allerede identifisert en ny mekanisme kalt MACI for effektivt å redusere isadhesjonen. Basert på denne mekanismen designet og laget vi PDMS-belegg med isadhesjon på 5,7 kPa. I den siste perioden fortsetter vi utviklingen av det nye MACI-konseptet for super lave isadhesjo...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Workshop on New Understanding in Nanoscale/Microscale Phase Change Phenomena

Since the industrial revolution energy exchange has been a significant issue in many mechanical devices motivating for decades research in finding more efficient ways of dissipating energy. The progress in micro and nanotechnology has allowed the development of every time smaller devices. However...

Tildelt: kr 92 267

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants

Miljøavtrykk gjør at forbrukere, myndigheter og næringsliv kan forstå presset de legger på miljøet gjennom forsyningskjeden. Nåværende modeller beregner fotavtrykk ved å følge ressursen fra primærprodusenter til sluttforbrukere gjennom milliarder av globale forsyningskjeder. Målet med dette prosj...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2016

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Prediction of ice-ship-interaction for icebreaking vessels

Fordelene med mer lønnsomme transport-korridorer og utforsking av natur-ressures i arktiske strøk må balanseres mot utfordringer relatert til mer krevende miljøforhold, som også er lite kjent. Det må derfor stilles strenge krav til de relevante fartøyene som opererer i diss strøkene. Disse kraven...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Casimir effect and van der Waals forces in multilayer systems

Kvanteelektrodynamiske fluktuasjonskrefter som generaliserer den fundamentale kraft forutsagt av Hendrik B. G. Casimir i 1948, har gradvis fått en sentral posisjon i forståelsen av de såkalte mesoskopiske kreftene mellom overflater, såvel som mellom molekyler og overflater. Teorien for Casimir-...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Linking physical wall roughness of unlined tunnels to hydraulic resistance

Tuneller er en viktig komponent av vannkraftverkene i Norge. De brukes både til produksjon av energi og for avledning av flommer. Hvor mye vann en tunell kan transportere vil være avhengig av friksjonsforholdene på fjellveggene i tunnelen. I Norge er ofte tunellene råsprengte, noe som betyr at ru...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - INnovations for eXtreme Climatic eventS

Klimaet er i endring og det er forventet mer nedbør og spesielt mye nedbør på kort tid. Prosjektet INXCES (Innovasjoner for ekstreme klimahendelser) har som mål å utvikle og tilpasse risikovurderinger og tiltak for ekstreme klimahendelser i byer og urbane strøk. Det er spesielt fokus på vannavhen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Turbulence-plankton interactions. A mechanistic approach.

Målsettingen har vært å bidra til økt innsikt i de dominerende transportmekanismene for plankton-lignende partikler ved å bygge bro mellom tradisjonelt adskilte fagmiljøer innen teknologi og naturvitenskap. Kunnskapen vi har ervervet om turbulens-plankton vekselvirkning kan bidra til bedre å fors...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Oil entrapment in sea ice: Field experiments for 3-d X-ray microtomographic investigations

The aim of the planned experiment is to investigate the distribution and migration oil in natural sea ice and to image them in 3D with micro CT at a synchrotron facility. With increasing interest in exploring Arctic oil resources the study is a step towards a fundamental framework to cope hazard...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage