0 antall prosjekter

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategies and regulations pertaining to access to genetic resources

The aim of the project is to develop a basis for a national and international regulation of access aquatic genetic resources for breeding and equitable sharing of the benefits rising from such use. By combining law, biology, and political science, the pr oject will aquire systematic knowledge on...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

PLAN-Planlegging

C-syklus modellering ved UiB

Nøyakatig forståelse for de naturlige kilder og sluk for drivhusgasser er vesentlig for å kunne anslå hvordan fremtidens klima vil utvikle seg. De naturlige sluk tar opp ca. 50% av de menneskeskapte utslippene av CO2, med omtrent en halvpart fordelt mello m hav og atmosfære (IPCC). Det er imidler...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

IKT og lokaldemokratiet

Utviklingen av nettverkssamfunnet er en utfordring for demokratiet på lokalt så vel som nasjonalt nivå i dagens Europa. Kjernen i denne problematikken er at de representative nasjonale og lokale politiske fora i mindre grad enn tidligere kan styre samfunn sutviklingen. Dette har mange årsaker, so...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kryokonservering av spermier, egg og embryo for bærekraftig genetisk utvikling hos atlantisk torsk i oppdrett

Kryokonservering av sæd er en bioteknologi som er mye brukt i husdyrnæringen i Norge. Både når det gjelder produksjon, distribusjon og praktisk anvendelse har kryokonservering klare fortrinn framfor andre konserveringsmåter. Bruk av kryokonservert sæd gir stor fleksibilitet i avlsarbeidet. Videre...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

A dynamic model for fish feed development

The main objective is to develop a mathematical model of fish metabolism and growth, which can be used for simulation and prediction of the effects of feed composition and feeding ratios on growth, feed utilisation, body composition and phosphorous and ni trogen discharges in fish farming. The mo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development and application of RNA interference technology for understanding the regulation of key somatic maintenance functions in honeybee

Due to its social attributes, its learning capabilities, and several facultative physiological and behavioural traits under social control, the honeybee provides opportunities for cutting-edge research not possessed by the Drosophila, Caenorhabditis elega ns, zebrafish and the mice systems. The h...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Towards seismic e-fields

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Functional Oxides for Energy Technology

...

Tildelt: kr 36,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Forskerutdanningskurs i klassisk filologi

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Fastlegenes tilbud og samarbeid med andre tjenester når det gjelder pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Prosjektet skal undersøke fastlegenes tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig rusmiddelproblem eller kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelproblem. Det legger vekt på fastlegenes tilgjengelighet, kontinuiteten i relasjon og kontakt mellom fastlegen og pasienten,...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Hvordan fungerer allmennlegetjenesten for barn og unge med psykiske problemer?

Barn og unge med psykiske problemer representerer en pasientgruppe som stiller spesielle krav til hjelpeapparatet. De har ofte omfattende og sammensatt problematikk, og det adekvate behandlingstilbudet innebærer samordnede tilbud fra ulike tjenesteytere m ed ulik kompetanse og arbeidsformer. Fast...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

SPRIK - Språk i kontrast

Prosjektet har som overordnet strategisk mål å styrke norsk innenfor semantikk/pragmatikk, kontrastiv lingvistikk og stilistikk samt lingvistisk orientert translatologi, og å gi vesentlig bidrag til den internasjonale forskningen på disse områdene. Dette skal skje innenfor rammene av et flerfagl...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Organofosfater i hydraulikkoljer

Ved etterprøving av eksponeringsforhold knyttet til arbeid med hydrulikkoljer inneholdende organofosfater er det påvist en betydelig mangel når det gjelder kunnskap om sammensetningen av benyttede oljer og reelle eksponeringsveier og nivåer. Det foreligge r heller ingen gode beskrivelser av prose...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

European Internet Accessibility Observatory (EIAO)

...

Tildelt: kr 66 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Zhang, Jianping kinesisk statsstip 2003/04

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Jakten på det samiske språk. Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Presentasjon av samisk forskning. Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arkeologisk feltarbeid for ungdom ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Presentasjon for ungdom av forskning i duodji, joik, fortelling og kroppsøving ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arrangement "Grenseforholdet mellom Finland og Norge 1751-1858 - Lappekodisillen - ifbm Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Forelesningsturné til videregående skoler i indre Finnmark ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk teater, film og utstilling - presentasjon av forskning for ungdom ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Under en annen himmel" Formidling av bredden i sørsamisk forskning/studietilbud ifbm Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Zysk; B. Polen STP 03/04

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

PSYKISK-Psykisk helse

Prognostisk informasjon ved livstruende og kroniske sykdommer - betydning for mestring, distres og håbløshed. En prospektiv undersøkelse.

Information til patienter om prognose ved kroniske og livstruende sygdomme berører væsentlige medisinsk-etiske problemstillinger, samtidig som sådan information har eksistentielle og muligvis helsemæssige konsekvenser for de berørte patienter. Til trods f or at læger særdeles hyppigt er stillet o...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Amoedo Lueiro; X. Spania. STP 03/04

...

Tildelt: kr 71 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Toyokawa; M. Japan STP 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kita; A. Polen STP 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

PLI-AST - Programming language independent Abstract Syntax Trees

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

OST-Øst-Europa-programmene

Approaches to Quantification of Nutrient Pollution Load in the Drim/Drini river catchment (DRIMPOL)

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo