0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mitochondria transfer in malignant brain tumors

Mitokondrier er kraftverkene i cellen, involvert i energiproduksjon og mange andre cellulære funksjoner. Mitokondrier i kreftceller er ofte mindre funksjonelle sammenlignet med normale celler. Kreftceller kan kompensere for denne ulempen, ettersom de ofte bruker glykolyse for energiproduksjon sel...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Genetically engineered macrophages for immunotherapy of malignant brain tumors

Prosjektet handler om å utvikle en ny immunterapi for hjernekreft. I prosjektet skal det utføres eksperimenter for å forbedre neste ERC søknaden.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Immunogene therapy of glioblastoma

Sykdommen vi skal behandle med vår nye terapi er glioblastom (GBM), som er den vanligste og mest aggressive kreftformen som utvikler seg i hjernen. Standard behandling av denne sykdommen består av nevrokirurgi samt stråling og cellegift. Til tross for intensiv forskning, har man oppnådd svært lit...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Targeting invasive and angiogenic mechanisms in human glioblastoma

Prosjekt hovedmal er å finne mekanismer for invasjon og angiogenese av maligne hjernesvulster og bruke medikamenter som kan hemme begge mekanismer samtidig. I prosjektperioden har vi funnet 1. at EGFR wild-type reseptor aktiverer invasjon av tumorceller (publisert i Acta neuropathologica 2013) ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Molecular therapy of maligngant glioma with lentiviral vectors and tumor infiltrating progenitor cells

The aim of the project is to establish a stable packaging cell line for lentiviral vectors based on bone marrow derived tumor infiltrating progenitor cells (BM-TIC) for the treatment of malignant glioma. In previous studies, we have shown that BM-TIC migr ate and distribute efficiently within mal...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland