106 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

14th International Conference on Paleoceanography

Den internasjonale paleoseanografi konferansen (ICP) er ett flaggskipsarrangement for det paleoseanografiske forskningsmiljøet. ICP er en viktig arena og spiller en sentral rolle for den faglige utviklingen av feltet. Utvalgte inviterte foredrag, der nye grensesprengende ideer legges frem, kombin...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Dynamics of anthropogenic pollutants in the Arctic fjord environment (Svalbard, Norway), RiS ID: 11872

Multiple drivers influenced the chain of events called "Arctic amplification", reflecting in ecosystem impacts. It is precisely in an Arctic fjord environment, the Kongsfjorden-Krossfjorden system (KKS), located on the northwest coast of Spitsbergen, that also the Atlantification process is occur...

Tildelt: kr 64 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Depositional and Paleoenvironmental Evolution of the Forlandsundet Graben, Prins Karls Forland, Svalbard RIS ID: 11671

The Fram Strait, situated between Svalbard and northeast Greenland, is the only deep oceanic gateway connecting the Arctic Ocean with the Atlantic Ocean. Our modern climate system in Europe, Greenland, and the Arctic is strongly influenced by the thermohaline circulation through the Fram Strait....

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

polar ice loss and sea level change

We here ask support for a visiting researcher grant for Dr. Natalya Gomez, McGill University, Canada for a 6 month stay at the University of Bergen, Dep. of Earth Science and Bjerknes Centre for Climate Research. Dr. Gomez is a Canada Research Chair in Ice Sheet - Sea Level Interactions and an in...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ZechTec: A Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics

Den sentrale Nordsjøen (SNS) har vært et viktig område for utvinning av olje og gass i over 50 år. Når vi i de kommende tiår skal redusere karbon-utslipp vil denne regionen spille to viktige roller. Regionen vil for det første by på muligheter for undergrunnslagring av karbon, samtidig som det vi...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Methanotrophic communities in ice

Vinter-is som dekker områder med klimagass kilder i Arktisk jord antas å inneha mikrobe samfunn som bruker gassene. Derfor kan disse mikrobene redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren og påvirke vårt klima. Kunnskap om dette spesielle is-miljøet kan gi oss en bedre forståelse av tilpasninge...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Exchanging local narratives and scientific understanding of climate changes in indigenous communities of Greenland and the southwest Pacific

ClimateNarratives er et stort tverrfaglig forskerprosjekt med fokus på risiko, sårbarhet, innovasjon og tilpasningsdyktighet hos lokalbefolkningen langs kysten av Grønland og på øystater i Stillehavet under et klima i endring. Begge befolkningsgruppene lever av og med naturen og har mye til fel...

Tildelt: kr 24,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep Ocean Temperatures in the Paleogene Greenhouse

Den pågående globale oppvarmingen fører til at vi raskt beveger oss vekk fra et klima vi mennesker kjenner og har tilpasset oss. Vi har gode observasjoner fra de siste 100 år med klimaendringer, men vi mangler en forståelse av hvordan verden vil se ut med de høye nivåene av drivhusgasser vi forve...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Simulating Ice Cores and Englacial Tracers in the Greenland Ice Sheet

Vår kunnskap av middel- og langsiktige havnivåendringer avhenger i stor grad av modellering av isdekker. Fremskritt innen dette feltet har to store utfordringer: 1) Mangelen på et rammeverk for modellevaluering som inkluderer observasjoner fra isdekkens indre og 2) usikkerhet knyttet til klimaet...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Did Atlantic circulation changes generate or respond to the Nordic Seas millennial climate changes?

We here ask support for a visiting researcher grant for Dr. Claire Waelbroeck, LSCE/CNRS, France for a 6 month stay at the University of Bergen, Dep. of Earth Science and Bjerknes Centre for Climate Research. The purpose is to build research collaborations based on key outcomes from two recently ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid modelling, uplift and erosion of the Greater Barents Sea

Det vi kaller ?Det Utvidede Barentshavbassenget? strekker seg fra området mellom Finnmark og Svalbard i vest, og til det russiske Karahavet og Petsjorahavet i øst. Dette området har en sammensatt og variert geologisk historie som vi ønsker å forstå. Vi undersøker hovedsakelig avsetninger fra tria...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2019

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen har vært arrange...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing Knowledge on Methane in the Arctic (AKMA): Norway-USA Collaboration

INTPART prosjektet AKMA (Avansert Kunnskap om Metan i Arktis) har som hovedformål å utvikle og etablere tverrfaglig utdanning og forskning med fokus på Arktiske metankilder. AKMA skal utdanne framtidige eksperter i Arktisk marin forskning spesielt knyttet til klimagass problematikk. Utdanning og...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Integrated photonic chip-based nanoscopy for pathology & the clinic

Avansert optisk mikroskopi har tiltrukket seg stor oppmerksomhet fra mange forskere som arbeider med biomedisinske og biovitenskapelige applikasjoner. Med sin høye kontrast og oppløsning, og det ikke-invasive aspektet. Dette gjør det til en biokompatibel og uunnværlig teknologi innen avbildning a...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Universitetet i Bergen (UiB) har ved hjelp av en gave fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen etablert et tverrfaglig marint forskningssenter som har som mål å være et ledende internasjonalt senter for forskning i dyphavene. Senteret bygger på suksessen, erfaringene, fasilitetene og grunnstammen a...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrothermal Production of Organic molecules: carbon transformation and Decomposition in ocean crust fluids

Langs Jordens midthavsrygger ligger der varme kilder som gir næring til en "dyp varm biosfære" dominert av urgamle mikrober, antakelig lik de første livsformer. Havet blir gjerne kalt 'livets vugge', nettopp på grunn av potensialet for at organiske molekyler spontant kan bli dannet i varme kilder...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subglacial Water Impact on long term glacier Dynamics

Dagens oppvarming av Grønland fører til en økning av issmelting. Dette danner mer vann som når bunnen av innlandsisen, og kan i stor grad påvirke isdynamikken. SWItchDyn vil undersøke den langsiktige effekten av økt smeltevann på isdynamikken. En økning i vanntrykk ved bunnen av isen trigger e...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage - SEAMSTRESS

SEAMSTRESS har som mål å undersøke geologiske mekanismer som driver utslipp av drivhusgasser fra havbunnen. Som medvirkende årsak til klima endringer skaper drivhus gasser, slik som metan, stor bekymring. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker ikke b...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Methane cycling archives from warming Arctic lakes: Retrieving the genomic blueprints of Holocene microbes

Land og innsjøer i Arktis slipper ut betydelige mengder metan (CH4), en effektiv drivhusgass som bidrar til globale klimaendringer. Likevel er effekten av hurtig oppvarmning på metanutslippene i Arktis dårlig forstått, spesielt over tidsrom fra årtier til årtusener. Den nyeste utviklingen i sekve...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Workshop 2019

Northern Lights Deep Learning (NLDL) Workshop, Tromsø 9-10 January 2019 The workshop is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. Robert Jenssen, the head of the Machine Learning Group at UiT, will be the General Chair, with Michael Kampffmeyer (UiT) and Arnt-Børr...

Tildelt: kr 47 954

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Impact of Microbial Interaction with Deep Oceanic Crust

Livet på vår planet har, helt siden dets opprinnelse for ca. 3.5 milliarder år siden, hatt en gjennomgripende innflytelse på jordens utvikling. Den dag i dag er en aktiv biosfære helt avgjørende for å opprettholde balansen i de store globale kjemiske kretsløp, og en forutsetning for at vi mennesk...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arktis klima inn i undervisningen - Kunnskapsportalen IGLO

Prosjektets formål er å forbedre mulighetene for at undervise om Arktisk klima på realfag i VGS. Dette gjøres ved at utvikle webportalen «IGLO – Byg din egen undervisning om Arktis». IGLO er et verktøy som gjør det lettere å tilrettelegge realfagsundervisning om Arktisk klima. Her samles og ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The Greenland Subglacial Lake & Ice Dynamics Experiment

The aim is to directly sample, instrument and assess life, hydrology and flow dynamics within and around a subglacial lake (SGL) beneath the Greenland Ice Sheet. SGLs are an extraordinary component of the hydrosphere and among the most extreme aquatic environments where life is found. The impact ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Holocene climate history of the Femmilsjøen area, NE Spitsbergen - combining marine and terrestrial archives

The project aims to reconstruct Holocene (the past ca. 11.700 years) glacier and climate oscillations in the north-eastern part of Spitsbergen, Svalbard. Sampling of marine and lacustrine sediment cores, mapping of seafloor/lakefloor and terrestrial areas by remote sensing will be basis for the a...

Tildelt: kr 66 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Paleo-perspectives for the future circulation and carbon cycle dynamics in the Arctic Ocean

Det arktiske havet endrer seg raskt og på uventede måter. Dette kan ha alvorlig betydning for jordens klima, de marine økosystemene, samt for forvaltningen av havets ressurser. Et viktig eksempel er at tykkelsen og omfanget av den arktiske sjøisen krymper langt raskere enn tidligere antatt. Et an...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tropical Temperature Reconstruction Across 0.5 million years from Cave formations

Framtidige klimaendringer i tropene er en av de mest usikre aspektene av klimaprojeksjoner med økende konsentrasjon av CO2 i atmosfæren, men vil påvirke en stor del av jordens befolkning. Denne mangelen kan bøtes på ved å studere tidligere klimaendringer in tropiske regioner, for eksempel igjenno...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Quantification of tectonic stress effects on seafloor methane seepage in the Arctic

The SEAMSTRESS project will investigate the effect of tectonic stress on seafloor seepage across the west-Svalbard continental margin. I hypothesize that tectonic stress from Arctic mid-ocean ridges, has a significant impact on the pressure field that determines long-term seafloor methane release...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Past behaviour of the Southern Ocean`s atmosphere and cryosphere

Vestavindsbeltet i Sørishavet er det kraftigste atmosfæriske sirkulasjonssystemene på jorden. På grunn av få landområder er det foreløpig lite informasjon om stabiliteten til dette vindsystemet bakover i tid. Det er grunn til å tro at både styrken og posisjonen til vindsystemet har endret seg mye...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Bayesian inversion of 4D seismic waveform data for quantitative integration with production data

Med utviklingen av nye innovative seismiske metoder bør det være mulig å ytterligere å øke oljeutvinningen fra eksisterende felt. Dette er fornuftig fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv. Seismiske metoder gjør det generelt mulig å avbilde sedimentære basseng og reservoarer (knyttet til ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Quaternary basin configuration and evolution in the central/northern North Sea

Gjennomd REQUBE vil vi etablere en bedre forståelse av de sedimentære lagene avsatt igjennom de siste 2.6 millioner årene (Kvartærtiden) i Nordsjøen. Denne lagpakken som i de sentrale deler av Nordsjøen er opp til 1000 m mektig, er sentral i vår forståelse av migrasjon av hydrokarboner, begynnel...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland