193 prosjekter

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

SuperGreen - supporting EU's logistics Action Plan on Green Corridors

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Oppgradert og nytt avansert utstyr i de marintekniske laboratorier på Tyholt

Søknaden gjelder anskaffelser for å oppgradere og utvide eksisterende måle- og kontrollsystemer i laboratoriene som MARINTEK disponerer sammen med NTNU på Tyholt i Trondheim. Den omfatter hydrodynamiske laboratorier (havbasseng og slepetank), konstruksjon steknikk (fullskala testrigger), og energ...

Tildelt: kr 45,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Change orientation in shipping companies: Handling the environmental challenges

Forprosjektet skal skape grunnlag for et hovedprosjekt som har som mål å øke rederienes fremtidsorientering og strategiske evne, spesielt rettet mot miljøutfordringene industrien står overfor. Som følge av globaliseringen påvirkes bedriftene i økende gra d av sammensatte og komplekse markeds- og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

European Framework for Safe, Efficient and Environmentally-Friendly Ship Operations

The overall objective of FLAGSHIP is to improve the safety, environmental friendliness and competitiveness of European maritime transport. The project will contribute to a further increase in the capacity and reliability of freight and passenger services and to a reduction of negative impact from...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Motorways of the Sea European Style

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

EFFORTS Effective Operation in Ports

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CREATE production tp improve Total Efficiency of new generation Short Sea Shipping

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Promotional Platform for Short Sea Shipping and Intermodality (PROPS)

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

SupraLog A benchmarking methodology, indicators and tool - supporting the realisation of EU policy of logistics competitiveness and sustaina

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support in maritime logistics - Coping with "comparative analysis" and "optimization based decisions".

Maritime transport thinking has traditionally been synonymous with sea transportation. Focusing the attention on intermodal maritime logistics may offer greater benefits to shipping companies and industry. This will enable them to extend their thinking in line with developments seen in industria...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - Cooperation in food safety and food chain traceability

Det siste året har SINTEF og Fiskeriforskning arbeidet med å etablere et bilateralt FoU-samarbeid innen mattrygghet og kjedesporbarhet med Japan. SINTEF deltok med 2 personer i rundebordskonferansen som ble arrangert i Yokohama i juni 2005. Kjedesporbarhe t fikk stor oppmerksomhet, men ble ikke u...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Theoretical and numerical hydrodynamics- Next generation of computational tools for hydroelastic analysis of ships and offshore structures

The objective of the proposed research project is to meet the need for more advanced methods for prediction of hydrodynamic forces on ships and offshore structures, and to provide the foundation for the next generations of computational tools for hydrodyn amic analysis. An important goal is also ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

PREprosjekt for Næringslivets Transporter og Intelligente transportSystemer

MARINTEK har i mange år vært involvert i transport- og samferdselsrelaterte prosjekter relatert til problemstillinger hvor sjøfart og multimodale transport- og logistikksystemer har stått sentralt. Prosjekterfaringen som er bygget opp i gjennomføring av disse prosjektene har gitt oss en god inns...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Investigating hydrodynamic aspects and control strategies for ship-to-ship operations

Applications of ship-to-ship operations for cargo transfer are expected to be increasing in the future. Export of Russian crude oil from Murmansk is based on ship-to-ship transfer from floating storage vessels. It is assumed that future development of Nor thwest Russian onshore and offshore field...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Freightwise - Management Framework for Intelligent Intermodal Transport

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Teknologisk innovasjon i havbruk - TEKMAR 2006

Havbruksklyngen er en viktig bidragsyter til norsk økonomi, og kan med økt teknologisk kompetanse og kapabilitet få økt økonomisk betydning i framtiden. Hovedfokus for TEKMAR er å sikre tilførsel av ny teknologisk kunnskap slik at bransjenes etablerte og nye produkter får et økt innhold av ny bes...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Scientist exchange between SINTEF Fisheries and Aquaculture and The University of New Hampshire (USA).

SINTEF Fisheries and Aquaculture (SFH) have had contact with the University of New Hampshire (UNH) since the Open Ocean Aquaculture conference in 2001, where scientist from the two institutions first met. Despite maintaining contact over several years the scientific cooperation has so far been l...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Coping with Risk in Maritime Logistics - Managing vulnerability, risk and resilience in maritime logistics chains

Ship-owners being able to offer logistics services that cover the complete maritime logistics chain, including planning, control, management, improvement and optimization, brings new areas of opportunities, e.g. better control of resources and interfaces, but also increased vulnerabilities and r...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk Maritim Posisjonering mot EU PF 7

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Improved methods for prediction and control of the behaviour of marine vehicles in extreme conditions

The research effort will be focusing on the following areas: * Develop realistic and accurate numerical methods and models for predicting the motions and loads on marine vehicles in extreme wave conditions as well as in shallow and restricted waters with waves and current. Speeds range from zer...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Sustainable Economically Efficient Wave Energy Converter

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2006-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Meng, Yanqiu kinesisk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Call 3B, Coordination Action to Benefit innovation and Optimise performance in short sea TranspOrtation

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - Motorway of the Seas

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Efficient port terminal operations

Port terminal operations are crucial for the competitiveness for maritime transport. However what are the characteristics of efficient port terminal handling? The increased transport demand internationally is one driver in the development towards e.g. lar ger vessels and bigger lot-sizes. Larger ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Proposal for International Workshop On Open Ocean Aquaculture Engineering.

In many parts of the world, researchers independently have identified a need to move marine aquaculture operations from near-shore facilities to more exposed, open ocean sites. This need arises from the growing conflicts among users of the coastal enviro nment. It is recognized by a small group...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Competing factors in maritime transport

In this project the focus is on the total shipping market and the competition between the different shipping modes, like container, break bulk and bulk. Further the Panama Canal will explicitly be studied. Currently 5% of the commercial transport activity of the world trade goes through the Pana...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP- Call 3B, (2.2) Application of advanced design and manufacturing techniques used in vessel production

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

SUPERPROP - Superior Life-Time Operation Economy of Ship Propellers (STREP)

...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - Effective Operation in Port

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage