0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

NATURACT – Nature-based solutions for climate change: upscaling landscape-based climate mitigation and adaptation actions

Forskningsprosjektet NATURACT fokuserer på naturbaserte løsninger som middel for å igangsette store omstillinger av arealbruk i sårbare landskap. Ved å implementere naturbaserte løsninger i stor skala får naturen selv være det viktigste middelet for å integrere arbeidet med både klimatiltak for u...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PHUSICOS-plus: Supporting a community of practice for nature-based solutions

Naturbaserte løsninger er blitt veldig dagsaktuelt og ligger høyt på agendaen både i Europa og internasjonalt. Dette er til dels grunnet i Europas satsing på forskning om naturbaserte løsninger (NBS) gjennom H2020-programmet og FN sitt fokus på naturbaserte løsninger som vinn-vinn løsning for båd...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

NATURE-BASED SOLUTIONS FOR WATER MANAGEMENT IN THE PERIURBAN: LINKING ECOLOGICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC DIMENSIONS

Naturbaserte løsninger defineres som innovative tiltak som henter inspirasjon fra, får støtte fra eller etterligner naturlige prosesser. Disse tilnærmingene omfatter grønn infrastruktur, blå infrastruktur og biomimikk, og utgjør verdifulle verktøy for å fremme bærekraftig byutvikling. Prosjektet ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the value of climate data - translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach

EVOKED prosjektet skreddersyr presentasjon- og spesifikasjon av klimadata, tilpasset den enkelte brukers kunnskap og behov, og øker dermed verdien av dataene. EVOKED har som målsetning å forstå brukerens behov og forutsetninger for derved å forbedre dialogen mellom klimaforskerne og de lokale akt...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Measurement and Modelling of Long-Term Ecosystem Risk and Recovery for In Situ Treatment of Contaminated Sediments

Norway, as well as many other countries, is faced with significant environmental problems posed by classical hydrophobic organic contaminants (HOCs). Due to the enormous costs involved with the removal and subsequent treatment or disposal of contaminated sediments, research has focused on impleme...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Designing a Collaborative Approach to Reduce Conflicting Interests in the Management of Contaminated Marine Sediments (SEDCONFLICT)

In Norway, serious contamination of marine sediments has been found in more than 120 areas which has resulted in restrictions on the consumption of fish and fishery products in 24 fjords and harbours. Thus restoration of contaminated marine sediments is a national environmental policy priority a...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo