0 prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Mangel på tilgjengelig eller rimelig ferskvann til husholdning og vanning for matproduksjon i tørre kystområder i minst utviklede land er et voksende problem. Det er grunnen til at avsaltning av sjøvann i økende grad forventes å spille en nøkkelrolle i å begrense gapet til etterspørsel etter vann...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Salt-Mine prosjektet er et av 13 innvilgede prosjekter fra Belmont Forum forskning på havets bærekraft, innenfor rammen av FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG) 14 for bærekraftig bruk av hav og marine ressurser. Salt-Mine bringer sammen forskere fra 7 partner institutt og mange organisasjoner ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Are rare earth elements emerging contaminants of concern in the marine environment in Norway? (ELEMENTARY)

De 15 lantanoide elementene danner sammen med yttrium gruppen sjeldne jordarter og yttrium (REY). REY er klassifisert som teknologikritiske elementer og brukes i et bredt spekter av applikasjoner som batterier, magneter, lyskildekomponenter, tilsetningsstoffer i drivstoff, gjødsel og medisinske k...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BlueBio - 3D Printed Biomarine Wound Healing Accelerant “AquaHeal3D”

3D printet biomarint sårhelings plaster Prosjektet Aquaheal3D kombinerer fornybare, marine ingredienser for å utvikle et 3D-printet medisinsk plaster for sårheling. Dette oppnås i samarbeid mellom Regenics AS, RISE og Scantox. Plasteret inneholder et ekstrakt med bioaktive stoffer fra lakserog...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ARRANGEMENT AV KOMBINERT ICES FAST WORKING GROUP OG ICES FTFB WORKING GROUP, APRIL 20-24, 2020

Bakgrunn og behov ICES arbeidsgruppene innenfor fiskeriakustikk og fangstteknologi har eksistert siden 1982, og har årlige møter som flytter rundt mellom ICES landene hvert år. I år har Norge og Havforskningsinstituttet takket ja til å arrangere arbeidsgruppene, samt et fellesmøte mellom arbeid...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental DNA (eDNA) mapping and monitoring of marine fjord resources and biodiversity.

Når presset fra menneskeskapt aktivitet i fjorder øker, f. eks. fra havbruk og fiskeri, kreves det dedikerte forvaltningsmetoder, som er designet for å sikre bærekraftig bruk av fjordene. Et eksempel på dedikert forvaltningsmetode, er økosystembasert helhetlig forvaltning. For å klare dette, må v...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben (KK) og snøkrabben (SK) er invaderende arter i Bar...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries

Det fyrste hovudformålet med prosjektet er å forstå korleis fiskarar i Barentshavet avgjer bruk av innsatsfaktorar som båtar, utstyr, mannskap og drivstoff under gitte forutsetningar om fiskebestandar, fiskerettighetar, og miljø- og marknadsforhold. Aktuelle tema er korleis faktorbruken endrast m...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

8th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS) – Ocean Health in the Anthropocene

The biannual NETS symposium series is one of the primary arenas where the Norwegian scientific communities within eco- and environmental toxicology gather and discuss environmental challenges. NETS is an interdisciplinary symposium with focus on research-based solutions to solve challenges relate...

Tildelt: kr 54 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Marine Research and Business Innovation Platform and Marine for Health Regulatory Seminar (seminar is free and open to public)

With the growth in ageing population, the burden of disease is increasing, as are the associated healthcare costs. There is a need for cost-effective and feasible treatments for prevention and treatment of disease. Marine products hold a great potential. Marine organisms produce biologically acti...

Tildelt: kr 81 099

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

More Efficient Utilization of Marine Resources through Multiscale Magnetic Resonance Imaging

Sjømat spiller en viktig rolle i norsk økonomi og er en verdifull næringskilde for mennesker over hele verden. Til tross for verdien blir mellom en tredjedel og halvparten av all spiselig sjømat kastet, enten på grunn av forringende eller oppfattede kvalitetsfeil. Derfor er det både økonomisk og ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A green-blue link made browner: how terrestrial climate change affects marine ecology

Det er en utbredt forventning om at et varmere klima vil fremskynde hendelser på våren, som blomstring, fuglevandring og insektsutvikling, fordi temperaturen tillater det. Hva da, når vi finner det motsatte? Gjennom historiske analyser av gytetidspunkt hos Nordøstarktisk torsk (skrei) fant vi en ...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Xynteo Exchange / Norway 2019 Conference workshop: Digitalization-Ocean

The three main organizers of this Conference workshop, DNVGL, Microsoft, and Xynteo, will offer a high-quality, timely forum to explore the most important challenges for the oceans, specifically how enhanced use of digital tools and data-sharing can play critical roles aid in tackling these chall...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

How will climate change affect ecological and socio-economic sustainability of fisheries in Norway? - A research stay at UC San Diego

Produksjonsrisiko er av stor betydning i fiskeriene, der innsatsforskrifter ofte er en del av reguleringssystemet. Når reguleringene påvirker faktorbruk ved å begrense innsatsfaktorer som fartøystørrelse og redskapstyper for å kontrollere fiskeriinnsatsen, eller ved å subsidiere f.eks. kapital og...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Arctic Marine Evolution: using local adaptation to infer future evolutionary responses of Calanus copepods to a changing environment

Det å prøve å forutse effektene av klimaendringer på norsk og arktisk mangfold av norsk og arktisk marine arter står sentralt i en bærekraftig bruk og vern av Norges rike marine ressurser. I økende grad anerkjenner forskerne imidlertid at modellprediksjoner om virkningen av fremtidige klimaendrin...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Challenging the scientific legacy of Johan Hjort: Time for a new paradigm in marine research?

JUSTIFICATION: In 2019 we celebrate the 150-year anniversary of Johan Hjort (1869–1948), who introduced the fundamental theory for fisheries science with his concepts of the roles played by strong and weak year classes in population structure and productivity. Since then a wide range of new metho...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Sustainable Blue Growth Forum

Målet for denne konferansen er å utforske muligheter for videre bilateralt samarbeid innen maritime næringer, både innad i næringslivet mellom forskjellige bedrifter, og på det politiske plan. De tradisjonelt viktige norske eksportnæringene til Frankrike er maritime: olje, gass og sjømat. Konfera...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Metagenomic study into the production of polyhydroxyalkanoates (PHA) from marine raw rest materials using an open fermentation approach

Plast er en stor kilde til miljøforurensning. Bioplast tilbyr imidlertid en løsning og en mulighet til å utvide verdikjeden til den Norske fiskeri- og havbruksnæringen. I dette prosjektet vil flere fermenteringsstrategier bli benyttet for å konvertere ulike uutnyttede restråvarer fra norsk fiskei...

Tildelt: kr 53 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A novel method for producing odour and taste neutral hydrolysed marine peptides for the human ingredient market

I arbeidspakke 1 er det gjennomført hydrolyseforsøk med 8-11 ulike kombinasjoner av proteaser med råstoff frå laks, torsk, sild og mesopelagisk. Hydrolysat frå alle forsøka blei testa for bitterhet i smakspanel på Nofima Ås. Hydrolysater med høgast bitterscore, hadde ein verdi på 4.8, på ein ska...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Uncovering key players for regulation of phytoplankton function and structure: lessons to be learned from algal virus-haptophyte coexistence

Vi har gjennomført omfattende infeksjonseksperimenter (både akutte og persistente systemer) hvor vi beskriver infeksjonsmønsteret (forskjellige karaktertrekk) til de ulike virus-vert systemene for å teste ut vår hovedhypotese som nylig er beskrevet i vår nylig publiserte oversiktsartikkel (Biolog...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Joint effects of climate and fishing on dynamics of exploited ecosystems

Marine økosystemer gir oss mat og andre tjenester. Mange økosystemer verden rundt er under sterk press fra fiskerier. Tross positiv utvikling mot økt bærekraft i enkelte områder, bedre forvaltning trenges i mange områder for å sikre sunt og produktivt hav med fortsatt god evne til å gi oss mat. S...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

Snøkrabben er et stort krepsdyr som har invadert Barentshavet siden 1996. Hvor krabben kommer fra, er fortsatt ukjent. Snøkrabben er en invaderende art som sprer seg raskt østover og nordover i Barentshavet, men er også en ressurs for kommersielt fiske. Tidligere studier har antydet at store krep...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BiodivERsA - The futures of reef services in the Anthropocene

I løpet av det første året av prosjektet har vi implementert en høyoppløselig regional koblet atmosfære-hav modell for det Caribbean området. Målet er å levere state-of-the-art modell simuleringer av viktige fysiske og biogeokjemiske drivere som bruker dem til å studere hvordan klimaendringer påv...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

International Workshop on Risk, Resilience and Recovery in Marine Estates

The proposed workshop will be an interdisciplinary colloquium that brings together the leading researchers, managers and practitioners in terms of the marine estate. The purpose of the colloquium is to create new insights and understanding about how to manage the marine estate to effectively acco...

Tildelt: kr 49 366

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fish under Stress - Systems biology and mathematical modeling

Arrangementet det søkes om er en kombinert sommerskole/workshop for PhD- og postdoc-kandidater fra ulike disipliner, fra fiskeribiologi og Miljøtoksikologi til beregningsvitenskap og matematikk. Tema som vil bli tatt opp er ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), tilnærminger til modellering, sa...

Tildelt: kr 73 812

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The fundamental role of mesopelagic fishes for the structure and change of Northeast Atlantic marine ecosystems

Når en forlater kysten og beveger seg ut mot det åpne havet så er det ingen bunn eller tareskog å gjemme seg i. Der må små fisker og andre organismer i pelagialen leve et liv med evig gjemsel, hvor det tryggeste valget er å svømme nedover mot mørket. Mørket gjør det også vanskelig å finne mat, og...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Resolving impacts of Atlantic cod body size on population replenishment and coastal ecosystem change

Bør vi la den store fisken svømme heller enn å fiske den opp? Stor torsk produserer langt flere egg enn små torsk. Studier av fisk i fangenskap har i tillegg vist at stor torsk gjerne produserer større egg med høyere energiinnhold som klekker til relativt store yngel. Imidlertid vet vi lite om hv...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Havforskermøtet 2019

Det er for tiden et press i retning av å prioritere internasjonale møter og arenaer. Den internasjonale dreiningen har gjort at nasjonale arenaer og problemstillinger har fått lite fokus og trenger et løft. Havforskermøtet har blitt arrangert årlig siden 1949, og de senere årene har det deltatt m...

Tildelt: kr 92 306

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Teineteknologi for bærekraftig fiskeri. Forskningsbasert produktutvikling av ny metode for bedre fangst, fiskevelferd, kvalitet og miljø.

Innomar AS sitt mål i prosjektet var å utvikle en ny type torsketeine som slipper torsken lettere inn i teina, hindrer at torsken rømmer og kan fange større biomasse enn eksisterende torsketeiner. Målet var også å redusere bruk av naturlig agn og fangsttid ved å introdusere lys som lokkemiddel fr...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CrabTech II

Snøkrabbe er en en ny art i Barentshavet og snøkrabbefisket har vist potensiale til å være lønnsomt. De siste par årene har det imidlertid ikke vært lønnsomhet i dette fiskeriet. En viktig årsak til dette er at fiskeflåten har fått forbud mot å fiske på rike fiskefelt i Smutthullet og blitt henv...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland