0 antall prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Artificial Intelligence and Mathematical Modelling for Riser Integrity Structural Evaluation

Kunstig intelligens (AI) gir store muligheter for effektiv boring og komplettering av olje- og gassbrønner samt for påfølgende produksjon. Sensorer på offshorefartøy produserer en stor mengde data som kan brukes til å optimalisere systemytelsen i alle faser av offshoreoperasjoner. Å redusere k...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

Smart-ROV

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) brukes i olje- og gassindustrien for å utføre arbeid på undervannsinstallasjoner. Dette prosjektet har som mål å forbedre ROV-operasjonene ved å automatisere de oppgavene som er mest arbeidskrevende for ROV-operatører. Det endelige målet med prosjektet er en ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reduction of ship emissions using innovative surface structures to reduce friction

Motivasjonen for dette prosjektet er å hjelpe det maritime sektoren med å redusere utslippene betydelig fra skipene, spesielt havgående fartøyer, ved en praktisk og kostnadseffektiv metode som kan anvendes for både nybygg og eksisterende fartøy. Dette kan oppnås ved å redusere overflatefriksjonen...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Increasing Operational Efficiency by Retrofitting Sensor-Based Anti-Swing Technology on Offshore Cranes

Ideen med dette prosjektet er å bruke innovative styringssystemer og avansert sensorteknologi for å redusere installasjonstiden og kostnadene for havvindmøller ved å utvikle en bevegelseskompensert pile gripper (MCG) som gjør det mulig å installere offshore monopoler (MP) fra en dynamisk posisjon...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COM-FLEX: Competetive Flexibility

Basert på det store kartleggingsarbeidet som ble utført i 2020 har det blitt satt i gang et større organisasjonsarbeid inn mot fornybarprosjektene / mindre prosjekter i AKSO på Stord sin prosjektportefølje. Fundamentert på kartleggingen og konklusjonene der ble det besluttet at den tidligere fabr...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AquaTwin-Aquaculture Digital Twin for advanced insight to improve productivity and control

Dagens drift av offshore havbruk innebærer vanligvis manuelle og krevende operasjoner for overvåking av utstyr, strukturer og biomasse, noe som kan resultere i ineffektiv drift og for høy risiko for personell og fiskevelferd. Det er derfor behov for automatiserte løsninger for overvåking av fisk,...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OPENVR – Next generation virtual reality for human-centered ship design

Prosjektet har gjennomført studier av eksisterende design prosesser med søkelys på å forstå hvordan VR kan benyttes i praksis i industrien. Resultatene av disse undersøkelsene har blitt brukt for å etablere VR demonstratorer for å støtte design og samarbeide. Disse demonstratorene har blir testet...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Resident autonomous ROV with a minimal environmental footprint

KM Technology har over fleire år utvikla moderne og energieffektive ROV løysingar, og var dei første som kommersielt introduserte elektrisk framdrift, onshore kontrollrom, og moglegheit for å lagre ROV subsea når den ikkje er i bruk (resident teknologi). Dette er løysingar som aukar tilgjengelegh...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel, phase 2.

Prosjektets formål er å etablere en konseptløsning for operasjon av fjernstyrte undervannsfarkoster fra ubemannede overflatefartøy. Prosjektet bygger videre på en mulighetsstudie som har sannsynliggjort konseptets gjennomførbarhet. Prosjektresultatet skal være tilstrekkelig for å kunne beslutte i...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Data-Driven Degradation monitoring and prediction of BATteries for Maritime ApplicatioNs

Prosjektet har undersøkt data-drevne metoder for å estimere state of health (SOH) for maritime batterisystemer (lithium-ion) under operasjon, og dermed å monitorere batteri kapasitet og degradering. Batteri-tester har blitt gjort i laboratorier, hvor flere batteri-celler har vært ladet/utladet ov...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Norge har mer enn 100.000 km kystlinje, inkludert alle øyer og skjær, der kun en brøkdel av artene og naturtypene er kartlagt. Her finnes truede arter av sjøfugl og pattedyr, livsviktige naturtyper med ålegress, tang og tare som har betydning som karbonlagre, oppvekstområder og matfat for et rikt...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2029

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Greener maritime activities: implementing the use of water based Environmentally Acceptable Lubricants in the ship industry

Maritim transport som er økende på verdensbasis, fører til et årlig utslipp av smøremiddel i ulike havner på omkring 32 til 61 millioner liter. Lekkasje av smøremiddel kan få katastrofale følger for det lokale marine dyre- og plantelivet i havet og videre føre til at farlige kjemiske forbindelse...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisert måling og sliping av propellblad

I det nylig avsluttede ASaP-prosjektet har vi dykket inn i verden av avansert produksjonsteknologi, spesielt fokusert på robotisert sliping av støpte propellblad. Sliping er en utfordrende produksjonsprosess der det er vanskelig å forutsi hvor mye materiale som blir fjernet fra produktet på forhå...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital Arctic Shipping - New data products and visualisation services

Arktis opplever nå de raskeste klimaendringene på kloden, noe som viser seg i form av tynnere og mindre utbredt sjø-isdekke, sterkt økende smelting av breer, tining av permafrost, og økende sannsynlighet for ekstremvær og andre hendelser. I forskingsmiljøene debatteres det hvilken rolle disse kli...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-områ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - H2Subsea - Undervanns infrastruktur for lagring og distribusjon av Hydrogen

H2SubSea bygger videre på arbeidet som fra Deep Purple fase 2 hvor konseptet ble utarbeide til TRL 5. Arbeidet startet med å identifisere kapabiliteter hos forskjellige leverandører, og institutt for materialtest som tilfredsstiller kravene til Deep Purple. Designkonsept for undervanns hydrogenla...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Future Low-Emission Passenger Ships

LowPass er et innovasjonsprosjekt basert på samarbeid mellom Fosen Design & Solutions, Color Line, SINTEF Energi og NTNU. Målet er å utvikle nye konsepter og teknologiske løsninger for å redusere miljøavtrykket for passasjerskip. Prosjektet skal spesielt analysere muligheten for energimessig selv...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metode for eksperimentbasert digital produktinnovasjon

I Norge har vi en sterk maritime næring der vår konkurranseevne er basert på dyp teknisk kunnskap, god kundeinnsikt, høy kvalitet og effektive arbeidsprosesser. DNV GL har en ambisjon om å være det ledende klassifiseringsselskapet i næringen, og betjener omtrent 20% av verdensflåten målt i tonnas...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Forum: A Smart & Clean Ocean

Forumet "A Smart & Clean Ocean" holdes den 15. oktober på Handelshøyskolen BI. Arrangementet vil fokusere på samarbeid og innovasjon for et bærekraftig hav, med vekt på handlinger og prosjekter utført av store aktører innen marin / maritim og offshore næringer. Emner dekket: • Lavutslippsløsning...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ACCESS-AUV: Active towed docking stations for survey and sea-bed resident Autonomous Underwater Vehicles

Undervannsroboter blir stadig mer anerkjent som et fremragende verktøy for havundersøkelse- og inspeksjonsoppgaver. Slike roboter er drevet av batterier med begrenset kapasitet og blir derfor vanligvis operert fra konvensjonelle skip som representerer det største bidraget til kostnader, ulykker o...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PIEZO - Plug-In Electric Zero-emission Offshore-ship

For å imøtekomme krav om betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra offshore-flåten er nye og innovative løsninger nødvendige. Vår visjon er å utnytte mulighetene som følger av fremskritt innen batteriteknologi, elektrifisering av norsk kontinentalsokkel og vekst i offshore vindkraft. Vi ser at snar...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fleksibel Additive tilvirkning for krevende komponenter innenfor Maritim sektor

FlexiMan er et industrielt forskningsprosjekt med mål om å forbedre eksisterende produksjonskjeder innenfor maritim industri. Produksjonsmetodene utviklet i prosjektet representerer en disruptiv endring av gamle tankemåter innenfor produksjon og har betydelig potensial til å forbedre ytelsen, red...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Addressing Operator Performance in Shore-based Control Centres for Autonomous Shipping

Den maritime industrien investerer i avanserte teknologier for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk, bli mer attraktivt for personell, forbedre sitt sikkerhetsnivå og forbedre sin motstandskraft mot ugunstige forhold, samtidig som den opprettholder lønnsomheten. For å bidra til å nå disse måle...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InhibioCaps: Encapsulation of Inhibio formulations for sustained antifouling effect.

Marin begroing er uønsket akkumulering av marine organismer på overflaten til gjenstander som ligger i sjøvann, noe som på mange områder begrenser funksjonen. Hovedløsningen for å bekjempe begroing har vært å benytte antifouling(AF)-maling med utlekking av toksiske substanser kalt biosider, noe s...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: VIMEC - Vortex-Induced Motion Energy Converter

I takt med den økende erkjennelsen av global oppvarming, satser flere selskaper, forskningssentre og myndigheter ressurser på å fremme fornybar energiteknologi og fornybare ressurser. Marin og hydrokinetisk (MHK) energi er for mange land en betydelig bidragsyter i deres fornybare energi portefølj...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av ny trålkonfigurasjon

Den overordnede idéen er å utvikle og teste en ny tauekonfigurasjon for trål der man fordeler tauekreftene på en bedre måte. Det vil si at man opptar en vesentlig del av tauekreftene i flere kabler. Kablene avlaster de to tradisjonelle hovedwirene til tråldørene. Behovet for spredekrefter skal re...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Laser Radar for Safe and Clean Seas

Sikkerhet til sjøs og i oljeindustrien avhenger av avanserte IT løsninger og ikke minst teknologier som radar, satellitt-overvåkning, GPS og integrerte softwareløsninger. Det samme forholdet gjelder innen miljøovervåkning og innen maritime næringer, så som fiskeri og opprett. Dette prosjektet i...

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cruising towards Zero Emissions - Development of innovative and integrated cooling and heating concepts onboard cruise ships

Cruising towards Zero Emissions (CruiZE) er et samarbeidsprosjekt mellom norske teknologileverandører, verdens største cruiseoperatør, SINTEF og NTNU. Målet er å utvikle innovative, energieffektive konsepter for en mer miljøvennlig cruisenæring. Energibruk i et cruiseskips hotellfasiliteter, som ...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

I prosjektet "Kystnær beredskap", et innovasjonsprosjekt for næringslivet (2020-2023), har nå det tredje og siste året, blitt gjennomført med ulike aktiviteter. Det har blitt jobbet videre med testing av sensor og system for algedeteksjon, ulike konsepter for beredskapsfartøy er designet, og det ...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Machine Piloted Unmanned Systems (MPUS)

Prosjektetet har resultert i nye metoder til bruk for geolokasjon med høy presisjon ved bruk av radioteknologi basert på digitale array antennesystemer. Metodene gjør det mulig å fjerne unøyaktigheter og feil som tidligere har vært knyttet til posisjoneringssystemer har kunne bli redusert i en sl...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage